ДАНІ про звернення громадян, що надійшли до Косівської районної державної адміністрації через органи влади вищого рівня за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком

№ з/п

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що

Кількість звернень на

Результати розгляду звернень:

надійшли поштою (п.1.1)*

особистому прийомі (п.1.2)

вирішено

позитивно

(п. 9.1)

відмовлено .

у задоволенні

(п.9.2)

дано

роз'яснення

(п. 9.3)

інше

(п. 9.4-9.6)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Районні державні адміністрації

68

67

68

67

0

0

20

14

1

1

47

49

0

3

2

РАЗОМ:

68

67

68

67

0

0

20

14

1

1

47

49

0

3

№ з/п

Кількість звернень, з них:

повторних (п.2.2)

колективних (п.5.2)

від учасників та

інвалідів війни,

учасників

бойових дій

(п. 7.1,7.3,7.4,

7.5)

від інвалідів I,II,III групи

(п.7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів праці (п.7.6)

від

дітей війни

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь (п.7.11, 7.12,7.13)

від учасників ліквідації

наслідків аварії на'ЧАЕС

та осіб, що потерпіли від

Чорнобильської катастрофи

(п.7.14,7.15)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗО

31

32

1

1

1

2

4

5

4

8

11

3

2

1

4

9

4

1

0

2

1

1

2

4

5

4

8

11

3

2

1

4

9

4

1

0

з/п

Кількість

у тому числі питання:

питань, порушених

У зверненнях громадян

аграрної політики і земельних

відносин

транспорту і зв'язку

фінансової,

податкової,

митної

політики

соціального захисту

праці

і заробітної

плати

охорони здоров'я

комунального господарства

житлової політики

екології та

природних

ресурсів

забезпечення дотримання законності та охорони

правопорядку

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1

68

67

5

5

3

4

0

1

19

20

2

3

9

12

8

8

13

6

0

0

8

5

2

68

67

5

5

3

4

0

1

19

20

2

3

9

12

8

8

13

6

0

0

8

5

№ з/п

у тому числі питання:

Штатна

сім'ї, дітей, молоді,

тендерної рівності, фізичної культури і спорту

освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

діяльності центральних

органів

виконавчої

влади

діяльності місцевих органів

виконавчої влади

діяльності

органів

місцевого

самоврядування

державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

інші

чисельність

відділу роботи із

зверненнями

громадян

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

1.

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2 шт од.

2 шт.од

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2 шт од.

2 шт.од

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                                           Богдан Марчук

Романюк, 24518

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams