Про порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць

Статтею 10 Закону України  ”Про Державний земельний кадастр” визначено  об’єкти Державного земельного кадастру, відомості про які вносяться до Державного земельного кадастру, зокрема об’єктом державного земельного кадастру є землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць.

Законом України ”Про адміністративно-територіальний устрій” визначено, що однією із одиниць адмінстративно-територівального устрою України є населений пункт - село, селище, місто.

Статтею32 Закону України  ”Про Державний земельний кадастр” встановлено, що відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких відомостей.

Рішення подається Державному кадастровому реєстратору, який здійснює внесення таких відомостей до Державного земельного кадастру, разом з електронним документом, що містить відомості про результати робіт із землеустрою. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надання мотивованої відмови у такому внесенні здійснюється у строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з дня отримання відповідної документації.

Підставою для відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць, є: подання документів, передбачених частиною першою цієї статті, не в повному обсязі; невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць Державним кадастровим реєстратором безоплатно видається органу, який прийняв відповідне рішення, витяг з Державного земельного кадастру.

Відповідно до статті 173 Земельного Кодексу України межі села, селища, міста встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Статтею 174 Земельного кодексу України визначено, що рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад, а рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються обласною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад.

Рішення про встановлення і зміну меж міст приймається Верховною Радою України за поданням обласної ради.

Статтею 46 Закону України ”Про землеустрій” визначений склад та зміст проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл, селищ, міст  розробляються  за  рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

Статтею 122 Земельного Кодексу України визначені повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Ключовими моментами, які визначають розпорядника земель при наданні їх у власність або користування, як визначено зазначеною статтею, є приналежність їх до комунальної власності відповідних територіальних громад  чи до державної форми власності, певної категорії земель, а також розташування земельної ділянки  у межах сіл, селищ, міст та за межами населених пунктів.

На сьогодні при наданні земельних ділянок у власність чи користування виходячи із вимог статті 122 Земельного кодексу при визначенні приналежності земельної ділянки до території в межах чи за межами  населеного пункту використовують  проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад, які були затверджені рішенням обласної ради від 27.08.1999 № 188-9/99 ”Про проекти формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад”. Згідно п.3 зазначеного рішення визначено Верховинській, Косівській районним і Яремчанській міським радам розглянути та затвердити проекти встановлення меж населених пунктів на чергових сесіях. Розробником проектів формування території та встановлення меж сільських рад та населених пунктів було ДП «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру». Рішення Косівської районної ради про затвердження проектів встановлення меж населених пунктів прийнято тільки по с.Пістинь Пістинської сільської ради.

У відповідності до статті  23 Закону України  ”Про Державний земельний кадастр” документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, подається органу, що здійснює внесення таких відомостей, також у формі електронного документа.

На  сьогодні у Державному земельному кадастрі по Косівському районі відсутні відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, а межі населених пунктів, які є відображені на проектах формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад  давно не відповідають фактичним межам населених пунктів.

Зокрема територія контурів, які є відображені на проектах формування територій та встановлення меж сільських, селищних та міських рад  зазнала суттєвих змін, як в конфігурації так  і в складі угідь. Значна територія земель населених пунктів, які межують із землями лісового фонду за межами населених пунктів  природньо заліснилась, що призвело до втрати чіткого розмежуваня земель в межах та за межами населених пунктів на місцевості.     

Звертаємо Вашу увагу на те, що розробка проекту землеустрою щодо (зміни) межі адміністративно-територіальних утворень повинна містити метричну інформацію про всю адміністративно–територіальну одиницю, а не тільки метричну інформацію про територію, яку планується внести у межі населеного пункту.

Отже, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць чітко розмежує території земель в межах та за межами населених пунктів, а також застережить органи  державної влади та місцевого самоврядування від перевищення своїх повноважень при розпорядженні земельними ділянками при наданні їх у власність та користування.

Враховуючи вищенаведене у рекомендуємо  вжити заходів щодо передбачення у місцевих бюджетах сільських, селищних та міської рад, Космацької, Рожнівської, Яблунівської ОТГ  на 2018 рік коштів на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень,  в результаті чого до Державного земельного кадастру будуть повністю внесені відомості про межі того чи іншого населеного пункту.

Начальник  Відділу
у Косівському районі
І.В.Сайнюк

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams