Порядок надання в оренду земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

На території   Рожнівської, Кобаківської , Вербовецької, Слобідської, Рибненської сільських рад Косівського району в 200-2002 рр. було проведено розпаювання сільськогосподарських земель колективної власності та видано громадянам (власникам земельних часток (паїв)) державні акти на право приватної власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

На даний час власники земельних ділянок, а також їх спадкоємці, за їх бажанням можуть передати в оренду фермерам, сільськогосподарським підприємствам чи іншим громадянам, які хочуть обробляти землю.

Щоб передати землю в оренду власник повинен мати державний акт на право приватної власності на землю чи державний акт на право власності на земельну ділянку.При зміні власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується договором міничи свідоцтвом про право на спадщину. Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України, право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві (фермерському господарству, іншій юридичній чи фізичній особі) земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Типовий договір оренди землі затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року №220.

Договір укладається у письмовій формі, а за бажанням сторін може бути посвідчений нотаріально. Він має містити інформацію про:

— об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, площа земельної ділянки та її якісні характеристики);

— строк дії договору оренди;

— орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

Строк дії договору для ділянок сільськогосподарського призначення – від 7 до 50 років.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Розмір орендної плати земель приватної власності може встановлюватися у грошовій формі — у гривнях із зазначенням способів внесення та в натуральній формі із зазначенням переліку, кількості або частки продукції, одержуваної і земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковимицінами на дату внесення орендної плати. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних осіб, переглядається за згодою сторін.

Якщо в державному акті на землю кадастровий номер не вказано, то необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства (сертифікованого інженера-землевпорядника) щодо виготовлення технічної документації із землеустрою. Перелік осіб, які отримали відповідні сертифікати розміщено в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землепорядників та сертифікованих іженерів-геодезистів а також перелік землевпорядних організацій можна довідатись у Відділі у Косівському районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області (м.Косів вул.Незалежності 28 тел 2-47-90,2-46-97)

Після цього треба пройти реєстрацію в територіальному підрозділі Держгеокадастру - (державна реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі здійснюється державним кадастровим реєстратором безкоштовно) та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (вартість послуги з реєстрації договорів оренди в залежності від строку, за який буде державними реєстраторами проведено цю процедуру - від 0,05 прожиткового мінімуму за реєстрацію протягом 5 робочих днів до 2,5 прожиткових мінімумів за термінову реєстрацію впродовж 2 години).

Якщо договір оренди землі укладається вперше, то спочатку він має бути зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень право власності на земельну ділянку (де ви буде вказано власника ділянки), а далі – право користування на умовах оренди на підставі укладеного договору (де користувачем буде вказаний орендар).

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін або у судовому порядку.Договір може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.

Відповідно до статей 35, 36 Закону України «Про оренду землі», спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams