Пріоритет інвестиційних проектів в районі

З метою створення сприятливих умов для залучення місцевих та іноземних інвестицій, що мають пріоритетне значення для соціально-економічного та культурного розвитку району Косівською райдержадміністрацією спільно з відділом Держземагентства і органами місцевого самоврядування вишукано для інвестиційних проектів земельні ділянки та об’єкти незавершеного будівництва. Інформація про які викладена в каталозі пропозицій Косівського району та розміщена на офіційному інтернет-сайті Косівської райдержадміністрації (www.rda.kosiv.info).

Земельні ділянки згідно з чинним законодавством України можуть передаватися в оренду громадянам і юридичним особам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об’єднанням і організаціям з метою провадження інвестиційної діяльності. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюються на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди за результатами проведення земельних торгів (крім випадків, передбачених статтею 134 Земельного кодексу України).
Законодавство України не забороняє іноземним громадянам набувати у власність та користування земельні ділянки. Так, відповідно до частини другої статті 33 Земельного кодексу України іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на умовах оренди.
Згідно пункту 2 статті 35 Земельного кодексу України іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди.
Пунктами другим та третім статті 81 Земельного кодексу України передбачено, що іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. Відповідно до частини другої цієї статті у разі: придбання за договором купівлі – продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності, прийняття спадщини.
Відповідно до пункту 2 статті 82 Земельного кодексу України іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні, за межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна.
Згідно з пунктом 5 статті 129 Земельного кодексу України іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, і державного органу приватизації. До клопотання додається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.
Створення сприятливих умов для залучення місцевих та іноземних інвестицій дасть змогу в районі:
- забезпечити прискорення евроінтеграції, розвиток зовнішніх зв’язків, туристично-спортивної інфраструктури, рекреації, охорони здоров’я, сільського господарства або іншої галузі, визначеної пріоритетною відповідно до стратегії розвитку району чи відповідної територіальної громади;
- переробляти місцеву сировину, без вивозу її за межі району чи України, з врахуванням усіх екологічних застережень;
- забезпечити створення значної кількості робочих місць;
- виділити кошти на розробку місцевих містобудівних програм, генеральних планів відповідних населених пунктів тощо.
З метою розробки пропозицій щодо залучення інвестицій, органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування району повинні залучати фахівців і громадськість та працювати над створенням сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів, що мають пріоритетне стратегічне значення для економічного розвитку району.

Т.в.о. начальника управління
В.І.Поціхович