Перелік та орієнтовні обсяги продукції (послуг), що пропонується до експорту підприємствами Косівського району в 2018 році\ The list and indicative amount of products (services) offered for export by the enterprises of Kosiv district in 2018

№ п/п

Перелік продукції

(послуг), що

пропонується до

експорту\the list of products (services) offered for export

КОД

товару\ 
product code

Орієнтовні обсяги експорту\ indicative amount of export

Орієнтовні ринки збуту\ 
indicative outlet

Назва та адреса підприєм-ства\ name and address of the enterprise

Телефон\ 
telephone number

оди­ниця виміру\
unit of measurement

кількість (у натура-льних
одиницях)\ number (in natural units)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пило-матеріали обрізні, будівельні матеріали\

sawn lumber, building materials

4407109800, 4407109000

куб. м\

m3

200

Польща, Турція\

Poland, Turkey

ПП Мацко Василь Миколайович
с. Рожнів\

private enterprise Matsko Vasyl Mykolaiovych, Rozhniv village

097 075 11 17

2

Пило-матеріали обрізні\

sawn lumber

4407109800

куб. м\ m3

340

Молдова, Туреччина\

Moldova, Turkey

ПП Тріщук Володимир

Михайлович
с-ще Кути\

private enterprise Trishchuk Volodymyr Mychailovych, Kuty village

067 372 16 50

3

Пило-матеріали обрізні\

sawn lumber

4407109800

куб. м\ m3

230

Молдова\

Moldova

ПП Саборяк Микола
Миколайович
с. Великий Рожин\

private enterprise Saboriak Mykola Mykolaiovych

067 79 64 745

4

Пило-матеріали обрізні\

sawn lumber

4407109800

куб. м\ m3

400

Туреччина, Італія\

Turkey, Italy

Павлюк Дмитро Михайлович
с-ще Кути\

Pavliuk Lmytro Mychailovych

Kuty village

067 342 06 94

Вкладення:
Скачати цей файл (Eksport2018.doc)Eksport2018.doc[ ]42 Kb

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams