Підсумки виконання бюджету Косівського району за 2016 рік

Загальний обсяг надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району у 2016 році склав 659596,7 тис. гривень, що становить 101,3 відс. (+ 8493,9 тис. гривень) до плану (з урахуванням змін) на 2016 рік.

Із загальної суми надходжень 81708,3 тис. гривень (12,4 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів; 34644,7 тис. гривень  (5,3  відс.) – базова дотація; 6600,0 тис. гривень (1,0 відс.) – стабілізаційна дотація;   142901,0 тис. гривень (21,6 відс.) – освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам; 63716,6 тис. гривень (9,7 відс.) – медична субвенція;  307212,9 тис. гривень (46,6 відс.) –   субвенції з державного бюджету та 22813,2 тис. гривень (3,4 відс.) інша субвенція.

До місцевих бюджетів доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) надійшло у сумі 81708,3 тис. гривень, що складає 119,3 відс.  (+13230,1 тис. гривень)  до затвердженого плану (з урахуванням змін) на рік. У порівнянні з 2015 роком надходження збільшилися на 48,3 відс. (+ 26598,6 тис. гривень).

Доходів загального фонду місцевих бюджетів надійшло 66297,5 тис. гривень, що складає 104,2 відс. (+ 2679,5 тис. гривень) до  плану на 2016 рік. У порівнянні з 2015 роком надходження збільшилися на 44,3 відс. (+ 20359,9 тис. гривень).

Основним платежем загального фонду місцевих бюджетів району і надалі залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в обсязі надходжень загального фонду складає 52,3 відс.

За 2016 рік надійшло податку на доходи фізичних осіб у сумі 34688,5 тис. гривень і більше у порівнянні з 2015 роком на 10786,3 тис. гривень або на 45,1 відсотка.

Надходження від єдиного податку складають 12614,5 тис. гривень, що становить 111,8 відс. (+ 1332,2 тис. гривень) до уточненого плану на 2016 рік. Темп росту до 2015 року складає 49,3 відс. (+ 4163,1 тис. гривень).

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 10128,0 тис. гривень, що становить 118,9 відс. (+ 1611,2 тис. гривень) до уточненого плану на 2016 рік.

Надходження від плати за землю в обсязі доходів загального фонду  складає  7,9 відс. За звітний період надійшло 5211,0  тис. гривень, що становить 118,4 відс. (+ 810,0 тис. гривень) до плану затвердженого (з урахуванням змін) органами місцевого самоврядуванняі більше в порівнянні з 2015 роком – на 1731,9 тис. гривень (49,8 відс.).

З 41 місцевого бюджету затверджені планові показники (з урахуванням змін) не виконано по 17-ти бюджетах.

Доходів спеціального фонду надійшло 15410,8 тис. гривень, що становить 317,1 відс. (+ 10550,6 тис. гривень) до затвердженого планового завдання (з урахуванням змін) на 2016 рік.

 У порівнянні з 2015 роком надходження збільшилися на 6238,7 тис. гривень (68,0 відс.).

В тому числі до бюджету розвитку надійшло 2289,4 тис. гривень, що становить 210,1 відс. (+ 1199,8 тис. гривень) до плану (з урахуванням змін) на 2016 рік. У порівнянні з 2015 роком надходження зменшилися на 208,7 тис. гривень (8,4 відс.). Зокрема, коштів від продажу землі – 2050,9 тис. гривень, що становить 244,4 відс. (+ 1211,9 тис. гривень) уточненого плану на 2016 рік і більше у порівнянні з надходженнями 2015 року на 68,2 тис. гривень (3,4 відс.).

Податковий борг з обов’язкових платежів (крім підприємств, що оголошені банкрутами) більший в порівнянні з початком року на 64821,8 тис. гривень і складає станом на 1 січня 2017 р. –  189146,4 тис. гривень, в тому числі до місцевого бюджету  – 2368,7 тис. гривень.

За  2016 рік здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 651362,0 тис. грн., в тому числі видатків загального фонду – 594237,6 тис. грн., видатків спеціального фонду – 57124,4 тис. гривень. У загальній сумі видатків загального фонду 95,1 відсотків видатків становлять видатки соціального спрямування (565279,7 тис.грн.), з яких  30,1 відсотків ( 170578,6 тис. грн.) припадає на освіту, 12,6 відсотків (71177,3 тис. грн.) на охорону здоров”я,  54,1 відсотки (305830,4 тис.грн.) на соціальний захист та соціальне забезпечення, 3,2 відсотків (17693,4 тис.грн.) на культуру. Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету в сумі 569404,7 тис. грн. або 95,8 відсотка, зокрема,  видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ становили  42,7 відс. (243384,2 тис. гривень), видатки на надання пільг, субсидій та допомог населенню – 53,0 відс. (301872,3 тис. гривень), на придбання медикаментів – 2652,9 тис .грн., продуктів харчування – 5388,3 тис. грн., на оплату  за  спожиті енергоносії –  21495,3 тис. грн.

Заборгованість по виплаті заробітної плати  працівникам бюджетних установ району на 01.01.2017 року склала 2087,7 тис.грн. за грудень 2016 року  (термін оплати якої не настав). в тому числі працівникам апарату органів місцевого самоврядування – 61,7 тис.грн. та працівникам бюджетних установ охорони здоров»я - 2026,0 тис.грн.

         За 2016 рік спожито бюджетними установами енергоносіїв на суму 21495,3 тис. грн. або на 2377,5 тис. грн.. (112,4 відс.) більше 2015 року за рахунок збільшення вартості енергоносіїв і станом на 01 січня поточного року  заборгованість відсутня.

Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав  622393,0  тис. гривень. в тому числі видатків загального фонду – 579099,4 тис. грн., видатків спеціального фонду – 43293,6 тис. гривень.

В 2016 році використано субвенцій та дотацій, отриманих з державного бюджету  в сумі 555015,2 тис. грн. або 85,2 відсотків  від загального обсягу бюджету .

         Видатки бюджету розвитку за 2016 рік склали  39726,8 тис. гривень, в т.ч.  районний бюджет – 22518,0  тис. грн. .

         Фінансування районних програм за  2016 рік складає 5280,7 тис. грн.      З резервного фонду районного бюджету виділено 262,9 тис. грн .

Виконання заходів щодо економного та раціонального використання коштів на утримання бюджетних установ району за  2016  рік  складають 94,7  відсотка  (2128,9 тис. грн.) до уточненого річного плану (2247,0 тис. грн.).  В тому числі по галузях: освіта – 76,8 відс. ( виконання 1054,1 тис. грн. при плані 1373,0 тис.грн.,  охорона здоров’я – 153,6 відс. ( 834,3 тис. грн. при плані – 640,9 тис. грн.),  культура – 113,8 відс. (182,1 тис. грн. при плані 163,0 тис. грн.).

Розподілено коштів від перевиконання дохідної  частини загального фонду місцевих бюджетів за 2016 рік в сумі 17197,0 тис. грн., в т.ч. районний бюджет -10791,4 тис.грн..

За рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів загального фонду уточнено кошторисні призначення на 12900,6 тис. грн., в т.ч. районний бюджет – 7093,1 тис. грн., та спрямовано на оплату праці з нарахуваннями  працівникам бюджетних установ 2377,8 тис. грн. ( 42,2 відс .), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 190,2 тис. грн.(3,4 відсотка), на продукти харчування – 412,3 тис. грн. (7,3 відсотка), на капітальні видатки – 148,5 тис. грн. (2,6 відсотка), на  інші видатки – 2504,0 тис. грн. (44,5 відсотка).

Начальник
фінансового управління
Світлана Козак

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams