РАЙОННИЙ ПЛАН заходів щодо реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

 1. Вжити заходи щодо проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики за напрямками та з питань регіонального значення із залученням консультативно-дорадчих органів.

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

Протягом 2018 року

 1. Забезпечити підготовку узагальненої інформації про проведення структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю, а також пропозицій щодо вдосконалення практики їх проведення.

                                                               Відділ інформаційно-аналітичної роботи та                

                                                              правового забезпечення апарату      

                                                               райдержадміністрації

До 15 грудня 2018 року

 1. Забезпечити розроблення, з урахуванням пропозицій від Громадської ради при райдержадміністрації, орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік.

                                                               Відділ інформаційно-аналітичної роботи та                

                                                               правового забезпечення апарату      

                                                               райдержадміністрації, структурні

                                                              підрозділи райдержадміністрації

До кінця 2018 року

 1. Створити сприятливі умови для підвищення ролі громадянського суспільства у різних сферах діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України в районі та виконавчих комітетів сільських рад, зокрема щодо впровадження реформ.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в

районі, виконавчі комітети сільських, селищин, міської рад, ОТГ

Протягом 2018 року

 1. Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства з питань поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Сектор з питань мобілізаційної оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

Протягом 2018 року

 1. Забезпечити інформування громадськості про найважливіші події, явища і тенденції суспільно-політичного, соціально-економічного розвитку району через офіційний веб-сайт районної державної адміністрації.

                                                               Відділ інформаційно-аналітичної роботи та                

                                                               правового забезпечення апарату      

                                                               райдержадміністрації

Протягом 2018 року

 1. Забезпечити дотримання Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976.

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

Протягом 2018 року

 1. Забезпечити, у разі необхідності, укладання угод, меморандумів про співпрацю з інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС), замовлення у ІГС експертних послуг.

Структурні підрозділи

райдержадміністрації

                                 Протягом 2018 року

 1. Забезпечити підготовку узагальненої інформації про діяльність Громадської ради при районній державній адміністрації, пропозицій щодо комплексу системних заходів з удосконалення їх роботи.

                                                               Відділ інформаційно-аналітичної роботи та                

                                                              правового забезпечення апарату      

                                                               райдержадміністрації

                                                               Листопад-грудень 2018 року

 1. Забезпечити проведення громадського обговорення районного плану заходів щодо реалізації у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

                                                              Відділ інформаційно-аналітичної роботи та                

                                                               правового забезпечення апарату      

                               райдержадміністрації

                                                               Листопад-грудень 2018 року

 1. Забезпечити залучення представників ІГС до участі у суспільно значущих заходах державного та регіонального рівня.

                                                              Відділ інформаційно-аналітичної роботи та                

                                                               правового забезпечення апарату      

                                                               райдержадміністрації, структурні      

                                                               підрозділи райдержадміністрації,              

                                                               територіальні органи міністерств і відомств    

                                                              України в районі, виконавчі комітети                                            

                                                               сільських, селищних, міської рад, ОТГ

                               Протягом 2018 року

 1. Забезпечити участь молодіжних громадських організацій та їх об'єднань у розробленні, здійсненні на регіональному рівні державної молодіжної політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих організацій, об'єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у реалізації програм, що стосуються молоді.

Відділ освіти райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації

Протягом 2018 року

 1. Сприяти розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищин, міської рад

Протягом 2018 року

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            Василь Книш

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams