Звіт про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Косівської райдержадміністрації у 2016 році

Відповідно до Закону України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”  робота Косівської райдержадміністрації  була спрямована на виконання таких основних завдань:

- планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів;

- перегляду регуляторних актів, виконання заходів з відстеження їх результативності;

- оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної діяльності.

Проекти регуляторних актів готуються у відповідності до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з дотриманням процедури,  встановленої положеннями Закону.

Управлінням економічного розвитку, туризму і торгівлі надано методичну допомогу  структурним підрозділам райдержадміністрації щодо методик та законності прийняття регуляторних актів. У процесі регуляторної діяльності райдержадміністрацією постійно проводиться взаємодія з суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями. 

Інформація про здійснення державної регуляторної політики розміщується на офіційному веб-сайті Косівської райдержадміністрації та публікується в районній газеті «Гуцульський край».

На виконання п.2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.03.2004 р. № 152-р «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» інформуємо, що протягом 2016 року регуляторні акти не приймались.

 

Інформація про здійснення державної регуляторної політики в Косівському районі за 2016 рік

№ п/п

Назва органу виконавчої влади, місцевого самоврядування

Кількість діючих регуляторних актів станом на 01.01.2017 року

Дата та номер розпорядчого документа, яким затверджено план підготовки проектів регуляторних актів

Адреси офіційних сайтів, назви газет, на яких розміщена інформація про здійснення державної регуляторної політики

Кількість прийнятих регуляторних актів у 2016 році

Кількість громадських обговорень

Кількість проведених відстежень регуляторних актів

Кількість скасованих регуляторних  актів

базових

повторних

періодичних

1.

Косівська РДА

-

-

http://rda.kosiv.info/

газета «Гуцульський край»

-

-

-

-

-

-

 

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams