Учні Косівської ЗОШ №1 проводять біоіндикаційні дослідження

15052018013В рамках проведення дослідницьких проектів з біології серед учнів середніх класів Косівського району до НПП «Гуцульщина» звернулись дві юні дослідниці Косівської ЗОШ №1: Богдана Соколюк і Юлія Стопчинська. Темою їхнього спільного дослідницького проекту стала «Біоіндикація джерела води за індексом ТВІ (Trent Biotic Index)». Старший науковий співробітник Марія Василівна Пасайлюк була куратором проведення дослідів.

15052018016Що собою являє «Біоіндикація за індексом ТВІ»?

Визначення якості середовища та антропогенних змін водних еко­систем на території НПП «Гуцуль­щина» проводиться за абіотични­ми та біотичними параметрами, що дозволяє більш повно харак­теризувати гідрологічні зміни та враховувати реакцію живих орга­нізмів, що проживають у водному середовищі. Для характеристики чистоти води використовується метод біоіндикації за індексом ТВІ (Trent Biotic Index). Індекс заснований на двох параметрах бентосного угруповання: загаль­не різноманіття безхребетних, що населяють водойму, та наявність у ній організмів, що належать до біоіндикаторних груп.  

На території НПП «Гуцульщи­на» закладено гідропости на річці Рибниця, гідропости у водоймах із непротічною водою та мілко­водних водоймах, що періодично висихають.

15052018015Об’єктом даного дослідження після дощу стала живність потоку, що знаходиться біля адміністративної будівлі парку «Гуцульщина». Встановлено, що злива напередодні вплинула не тільки на ві­зуальні зміни чистоти води, але й зумовила зниження індексу ТВІ в середньому на один бал. В результаті, біотичні індекси водойми коливаються в межах 6-7 балів що, згідно класи­фікації якості води за біологічними показниками, відповідає 3 класу якості води та визначає її як помірно забруднену воду, згідно розподілів ступеня за­бруднення.

Дослідження чистоти водойм саме за індексом ТВІ важливе з огляду на те, що організми, які є біоіндикаторами цього методу, чітко реагують на зміну ступеня забруднення води, незалежно від вивченості чи враховуваності його природи.

Марія Пасайлюк, старший науковий
співробітник НПП «Гуцульщина», к.б.н..

Богдана Іванчук, пров.фах. відділу
екологічної освіти НПП «Гуцульщини»

1505201801415052018017

gartellin

Sluh

Біоетика

AV

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams