Звіт про роботу голови Косівської районної державної адміністрації за 2016 рік

1.Організаційно-кадрова робота районної державної адміністрації

Робота райдержадміністрації у 2016 році була направлена на реалізацію пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району.

З метою підвищення ефективності роботи в цих напрямках запроваджувалися нові форми і методи підходів щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку виробничої сфери, освіти, охорони здоров’я, зайнятості населення, виконання бюджетів усіх рівнів, покращення інвестиційного клімату. Однією з форм роботи в районі є проведення спільних засідань колегії та асоціації сільських, селищних, міського голів «Самоврядування».

За звітний період проведено 12 колегій райдержадміністрації, в першому півріччі 2016 року проведено навчання з питань запобігання протидії корупції.

1.1. Взаємодія райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування

1.Проведення спільного засідання колегії райдержадміністрації та президії районної ради.

2.Проведення нарад головою райдержадміністрації та головою районної ради з керівниками підприємств, установ та організацій району.

3.Заслуховування інформацій сільських, селищних, міського голів на колегії райдержадміністрації з питань виконання виконавчими комітетами делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

4. Працівники апарату райдержадміністрації спільно з працівниками виконавчого апарату районної ради надають консультативно-методичну допомогу виконавчим комітетам та радам органів місцевого самоврядування.

5.Спільно райдержадміністрація з районною радою готують матеріали на засідання постійних комісій районної ради, президії та сесії.

6.Підготовка спільних проектів розпоряджень, листів райдержадміністрації та районної ради.

7.Залучення за згодою до робочих груп депутатів районної ради, сільських, селищних, міського голів до підготовки матеріалів на засідання колегій райдержадміністрації.

8.Спільне проведення заходу інтегрованої програми "День влади у віддаленому селі".

9.Участь представників органів місцевого самоврядування (за згодою) в комісіях райдержадміністрації для розгляду питань різного характеру передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

10.Включення в склад колегії райдержадміністрації голови районної ради та голови асоціації сільських, селищних, міського голів "Самоврядування".

2. Оборонно-мобілізаційна робота та забезпечення правопорядку

Структурними підрозділами райдержадміністрації в 2016 році згідно плану райдержадміністрації була проведена робота по покращенню стану мобілізаційної готовності району.

З цією метою було проведено розрахунок та внесено зміни до IV розділу «Життєзабезпечення населення в особливий період” мобілізаційного плану Косівської районної державної адміністрації, а саме: уточнена структура, штатний розпис та план комплектування органів нормованого забезпечення населення району, детально проаналізовано план заходів та практичних дій районної державної адміністрації щодо переведення району на нормоване забезпечення населення основними продовольчими та не продовольчими товарами в особливий період. Проведено уточнення плану комплектування та основних функцій районного карткового та контрольно-облікового бюро. З управлінням економіки райдержадміністрації уточнено потреби в продовольчих та непродовольчих товарах населення району на особливий період, а також згідно плану проведення інвентаризації, внесено зміни до складу інвентаризаційних комісій, розглянуто порядок їх роботи при проведенні суцільної інвентаризації підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства.

Станом на 31.12. 2016 року, внесено зміни до мобілізаційного паспорту Косівського району, який погоджено з керівництвом райдержадміністрації.

Система оповіщення при введенні вищих ступенів готовності спроможна своєчасно довести сигнали до посадових осіб райдержадміністрації та керівників підприємств, установ і організацій району (додаток 3).

Відповідальним за оповіщення розпорядженням райдержадміністрації від 08.12.2011 р. № 88 «Щодо організації оповіщення про введення вищих ступенів готовності» призначений начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці райдержадміністрації.

Пакет з сигналами про введення вищих ступенів готовності в райдержадміністрації в наявності.

В райдержадміністрації відпрацьована схема оповіщення, в приймальні райдержадміністрації (кабінет №1) встановлено ПАК „АТРИС” та закладено пакет з паролем на включення системи оповіщення „АТРИС”.

Здійснюється контроль результатів щомісячних перевірок працездатності „АТРИС” шляхом роздруківки протоколів результатів оповіщення, які зберігаються протягом року.

Пункт евакуації Косівської районної державної адміністрації для роботи в особливий період розташований в с. Шешори, Косівського району в приміщенні санаторію „Шешори" .

Всі розділи мобілізаційного плану райдержадміністрації розроблені повністю. Мобілізаційні плани підприємств і організацій району, які мають мобілізаційне завдання, не розроблялись.

Районна державна адміністрація на виконання Указу Президента України від 14.01.2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», інших рішень Президента України та Уряду України по частковій мобілізації спільно з військовим комісаріатом провела організаційні заходи по мобілізаційному розгортанню Косівського районного комісаріату до чисельності в кількості 29 осіб . Поставку людського ресурсу за контрактом до лав Збройних сил України виконано на 57% (поставлено 63 осіб із запланованих - 112).

Поставку людського ресурсу щодо призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил України виконано на 100% (поставлено 59 осіб із запланованих - 59).

Основні напрямки діяльності райдержадміністрації щодо забезпечення та організації виконання підприємствами, організаціями мобілізаційних завдань полягають у визначенні заходів переведення органів державного управління та місцевого самоврядування на роботу в умовах особливого періоду, визначенні обсягів мобілізаційних завдань підприємствам, організаціям району всіх форм власності та забезпечення їх діяльності в умовах особливого періоду.

Перехід підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду заплановано на протязі 15 діб з дня оголошення загальної мобілізацій (введення надзвичайного стану).

На район покладено мобілізаційне завдання по виробництву та переробці сільськогосподарської продукції та надання послуг. До виконання встановлених мобілізаційних завдань райдержадміністрація, підприємства та організації району готові.

Технічне прикриття автомобільних доріг району сплановано і для його проведення залучаються шляхові підприємства району: філія „Косівський райавтодор", ПП „Дорожник", ПП „Явсон".

Технічне прикриття житлово-комунального господарства заплановано і для його проведення залучаються: ДП „Косівміськводосервіс" та Кутський ККП.

Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час проводиться на підставі переліків. Станом на 31.12.2016 року в районі заброньовано: 13 офіцерів запасу, 47 солдат, сержант запасу.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.06.2009 року №167/ДСК „Про внесення змін та доповнень до мобілізаційних завдань"; підприємствам, організаціям району встановлені мобілізаційні завдання. З ними укладені договори на виробництво продукції та надання послуг. Дані підприємства до виконання мобілізаційних завдань готові (додатки 7, 8).

Нормоване забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період заплановано. Підготовлено та видано розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2007 р. № 73 „Про затвердження Положення про нормоване забезпечення населення Косівського району продовольчими і непродовольчими товарами в особливий період (в умовах надзвичайного стану)” та розроблено штатну структуру управління з питань торгівлі і побутового обслуговування населення райдержадміністрації, а також уточнено порядок переходу до нормованого забезпечення населення, відпрацьовані розпорядчі документи згідно плану підготовки та запровадження нормованого забезпечення населення. Визначені та укладені договори з підприємствами торгівлі та ресторанного господарства, які будуть задіяні в системі нормованого забезпечення населення в особливий період.

На даний час мобілізаційного резерву в районі немає.

Створення та утримання спеціальних формувань в районі з метою забезпечення виконання завдань з питань Національної безпеки України поставлених Президентом України, районною державною адміністрацією проводилася робота по укомплектуванню військовослужбовцями роти охорони Косівського районного комісаріату та загонів оборони району з цією метою для забезпечення несення служби особовим складом за значених підрозділів, підібрані та підготовлені приміщення для проживання військовослужбовців, а також проводяться заходи по їх укомплектуванню.

На даний час спеціальних формувань на території району не має

В бюджеті району на 2016 рік згідно «Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення в Косівському районі на 2015-2016 роки» було передбачено 150 тис. грн., надійшло коштів 150 тис. грн., фактично з місцевого бюджету витрачено на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, обладнання 150 тис. грн.

3. Суспільно-політичної ситуації в Косівському районі за 2016 рік

Суспільно-політична ситуація в районі відносно стабільна та контрольована. Цьому сприяє конструктивна співпраця з суспільними об’єднаннями громадян та систематичне вивчення суспільно-політичної

ситуації на території населених пунктів району, а тому є можливість передбачити наслідки прийнятих рішень.

На виконання завдань, визначених Указами Президента України,

постановами Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної державної

адміністрації та рішень обласної ради діяльність районної державної адміністрації була спрямована на вирішення завдань суспільно-політичного життя району спільно з районною радою та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадською радою та громадськими організаціями.

При Косівській райдержадміністрації постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом є громадська рада, яка утворена

для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської

думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада успішно функціонує і співпрацює з райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, надає свої пропозиції до проектів нормативно-правових актів, здійснює громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Голова громадської ради є членом колегії райдержадміністрації. На засіданнях громадської ради у 2016 році розглянули питання: про соціально-економічний розвиток та бюджет району, відновлення втрачених виробництв та робочих місць, стан та проблеми соціального захисту вразливих верств населення (надання субсидій), стан роботи з воїнами АТО та їх сім’ями, створення реабілітаційного центру, стан утримання та ремонту доріг, програму з розвитку туризму (створення інформаційного, туристично-мистецького центру), роботу освітніх закладів району в умовах реформування,стан та проблеми енергопостачання в районі, виконання програми заміни старих електроопор, облік земель, запровадження спрощеної системи з виготовлення правоустановчих документів на землю, стан охорони та раціональне використання лісових ресурсів, вдосконалення відпуску деревини населенню, надання медичних послуг населенню району, забезпечення законності та правопорядку в районі, здійснення заходів по боротьбі з корупцією та інші.

Районна державна адміністрація створила всі умови для відкритості місцевої влади перед громадськістю та громадськими організаціями, забезпечує вирішення питань формування сприятливого середовища для діяльності громадських організацій в районі та забезпечення їхнього інституційного розвитку.

05 січня 2016 року у сесійному залі Косівської районної ради відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з питань реалізації у районі Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене».

05 січня 2016 року Косівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в районному Будинку культури до Різдвяних свят організував свято колядок спільно з християнською місією “Фріденс-Боте”, Німецько-Українського фонду “Тавіфа”. Захід відбувся для дітей із багатодітних сімей, які потребують допомоги, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-інвалідів, сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених сімей та осіб похилого віку.

21-22 січня 2016 року на базі Косівського району проводився обласний навчальний семінар-практикум для працівників молодіжних структур «Сучасні принципи та механізми формування й реалізації молодіжної політики на Прикарпатті». Програмою семінару було передбачено відвідини «Туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая», який створений та працює, як структурний підрозділ Національного природного парку «Гуцульщина».

Практичні заняття семінару-практикуму відбувались на базі відпочинку «Байка» м. Косів. Перед присутніми виступили начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Ростислав Микитюк та заступник начальника управління – начальник відділу молодіжної політики та оздоровлення дітей управління молоді і спорту облдержадміністрації Валерій Семків. У своїх тематичних виступах вони детально зупинилися на Концепції Державної соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, Дорожній карті реформування молодіжної сфери, навчальній програмі «Молодіжний працівник» та Указі Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

22 січня голова райдержадміністрації Зеновій Томащук провів розширену нараду з питань підсумків виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району за 2015 рік. В нараді взяли участь завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського національного університету нафти і газу Дмитро Дзвінчук, доцент кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, кандидат наук з державного управління Андрій Мазак, керівники підприємств, установ, організацій району, сільські, селищі та міський голови.

Також на нараді обговорювали питання щододобровільного об´єднання територіальних громад,Дмитро Дзвінчук наголосив про необхідність створенняспільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету та об'єднання їх комунального майна, оскільки окремі територіальні громади району не володіють достатніми матеріальними і фінансовими ресурсами, необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань та функцій.

28 січня відбулася зустріч громад Косівського та Верховинського районів з директором офісу реформ в Івано-Франківській області Русланом Панасюком, начальником служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Юрієм Чорнопиським, головою районної державної адміністрації Зеновієм Томащуком, головою районної ради Павлом Ванджураком, головою Верховинської районної ради Іваном Шкіндюком, заступником голови районної державної адміністрації Ярославом Бринським з питань ремонту доріг та аналізу перспективи розвитку двох районів в контексті адмінреформи.

Зустріч відбувалася у формі «питання-відповідь». В основному питання стосувались ремонту доріг, розподілу коштів на ремонт доріг, зупинок, автостанцій, розмітки дороги, права об’єднаних територіальних громад, бюджет об’єднаних громад, освіти, медицини, культури та інше.

04 лютого голова райдержадміністрації Зеновій Томащук та голова районної ради Павло Ванджурак взяли участь у засіданні «Центру ділових жінок Косівщини» спільно з «Союзом українок». Метою зустрічі було обговорення питання інформаційного туристично-мистецького центру в Косівському районі.

11 лютого відбувся семінар – нарада з ініціативи заступника голови обласної ради Ольги Галабали за участю голови районної державної адміністрації Зеновія Томащука, голови районної ради Павла Ванджурака, заступника голови райдержадміністрації Ярослава Бринського, заступника голови районної ради Володимира Петричука з головами сільських, селищних, міської рад, головою та членами Громадської ради при районній державній адміністрації щодо питань використання надр та децентралізації влади.

Під час семінару Ольга Галабала поінформувала присутніх про те, як проходить в Україні процес реформування, зазначила, що наразі добровільне об’єднання громад набирає обертів та на прикладі ряду країн Європи навела переваги розпочатої в нашій державі реформи по децентралізації.

В ході семінару відбулась жвава дискусія з актуальних питань, які хвилюють мешканців територіальних громад району.

20 лютого на території НПП «Гуцульщина» в ТМК «Маєток Святого Миколая» відбулася зустріч дітей учасників АТО (м. Івано-Франківськ) зі Святим Миколаєм.

У будинку Чудотворця дітвора відвідала пошту, куди надходять листи з усіх куточків України, кімнату-музей «Новорічно-різдвяної іграшки», кімнату-музей «Природи», яка розповідає про рослинний і тваринний світ мальовничих Карпат, а також покої та робочий кабінет Святого Миколая. При проведенні екскурсії на запитання: «Що б Ви хотіли забажати у Чудотворця?», діти відповідали: «Щоб тато повернувся додому та настав мир на Україні».

04 березня відбулося спільне засідання районної робочої групи з підготовки перспективного плану формування територій громад області з ініціативною групою сіл Пістинь, Шешори.

У засіданні взяли участь заступник голови обласної ради Ольга Галабала, голова райдержадміністрації Зеновій Томащук, голова районної ради Павло Ванджурак, голова об’єднаної громади Старобогородчан (Богородчанський район) Ярослав Здерка, сільські голови та депутати Прокуравської, Шешорської, Пістинської, Брусторівської, Шепітської сільських рад. Голова об’єднаної громади Старобогородчан Ярослав Здерка надав вичерпну інформацію на ряд поставлених питань та поділився досвідом роботи.

04 березня голова райдержадміністрації Зеновій Томащук та голова районної ради Павло Ванджурак взяли участь у робочій зустрічі депутатів районної ради з депутатами обласної ради Дзвінчуком Д.І., Мельниченко О.М., Атаманюком О.Ю., Яремином І.В., Радишем С.В., що представляють спільні інтереси територіальних громад Косівського району, з питань напрацювання спільної стратегії дій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району.

09 березня перший заступник голови облдержадміністрації, депутат обласної ради Сергій Басараб відвідав Косівську центральну районну лікарню. Сергій Басараб передав лікарні медичне обладнання, медикаменти та продукти харчування. Перш ніж зустрітися з трудовим колективом, Сергій Михайлович у супроводі керівників району – голови райдержадміністрації Зеновія Томащука, голови районної ради Павла Ванджурака та головного лікаря ЦРЛ Дмитра Микитюка оглянули відділення лікарні.

Сергій Михайлович поспілкувався з персоналом та пацієнтами медичного закладу, окреслив перспективи галузі на 2016 рік., а також зазначив, що «Медичні заклади Івано-Франківської області відчувають брак матеріально технічного забезпечення. Сьогодні ми працюємо над тим, щоби поступово вирішувати найбільші проблеми галузі, використовуючи всі наявні можливості..»

Окрім того, Сергій Басараб відвідав Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Очільник району, Зеновій Томащук подякував за підтримку обласній державній адміністрації.

10 березня голова Косівської районної державної адміністрації Зеновій Томащук спільно з головою Косівської районної ради Павлом Ванджураком взяли участь у відкритті пам’ятника Тарасові Григоровичу Шевченку приуроченому вшануванню 155-ої річниці від дня смерті Кобзаря.

Пам’ятник Тарасові Григоровичу Шевченку споруджено з ініціативи сільського голови Ніжевського Омельяна Івановича та дирекції школи на території Уторопського навчально-виховного об’єднання. Меценатами стали житель села Уторопи Балагура Олександр Васильович та депутат обласної ради Сіреджук Дмитро Дмитрович.

11 березня у м. Косові відбувся традиційний районний конкурс-фестиваль «Таланти Твої, Україно» серед дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО та дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Цьогоріч фестиваль приурочувався 160-річчю від дня народження Івана Франка і 145-річчю від дня народження Лесі Українки та проводився в рамках проекту «Національно-патріотичне виховання молоді» Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене».

Загалом, у фестивалі взяли участь понад 150 дітей, які розкривали свої таланти у номінаціях «Вокальне мистецтво», «Хореографія», «Музичне виконання», «Образотворче мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво» і «Художнє та авторське виконання».

24 березня відбулася зустріч голови обласної ради О.Сича, заступника голови обласної ради В.Гладія, народного депутата України Ю.Солов’я, голови районної державної адміністрації З.Томащука, голови районної ради П.Ванджурака з керівниками органів місцевого самоврядування району, депутатами обласної та районної ради, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації за результатами робочої поїздки, а також на зустрічі обговорювали проблемні питання району.

18 квітня відбулася робоча зустріч голови райдержадміністрації Зеновія Томащука, голови районної ради Павла Ванджурака,заступника голови райдержадміністрації Ярослава Бринського, начальника відділу освіти райдержадміністрації Володимира Козьменчука із делегацією Венгровського повіту Мазовецького воєводвства Республіки Польща.

Сторони обговорили основні напрями реалізації проекту обміну молоддю, а саме поїздку 48 дітей з Косівського району в Республіку Польща на 10 днів в липні місяці цього року. Також висловили зацікавленість у подальшому зміцненні та розширенні співробітництва відповідно до Декларації про співпрацю між Косівським районом Івано-Франківської області України та Венгровським повітом Мазовецького воєводства Республіки Польща.

Староста Венгровського повіту Кшиштоф Федорчик вручив грошові нагороди дітям загиблих учасників АТО та зустрівся із їхніми сім’ями.

Голова райдержадміністрації Зеновій Томащук подякував за надану допомогу та висловив сподівання, що плідна співпраця української та польської сторін принесе лише позитивні результати.

21 квітня відбувся одноденний виїзний тематичний семінар «Актуальні проблеми реформування державної служби» за участі працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб.

Відкрив семінар керівник апарату районної державної адміністрації Василь Книш, який ознайомив учасників з програмою семінару, її основними організаційними моментами. Провели семінар заступник директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Любомир Бойчук, головний спеціаліст Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях Василь Дрогомирецький, головний бухгалтер Івано-Франківського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Надія Петричук.

Розглядались питання реформування державної служби в Україні, пріоритетні напрямки діяльності, вимоги нового Закону України «Про державну службу», особливості подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами у 2016 році, а також про участь державних службовців у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» як вид підвищення кваліфікації. По завершенні семінару усім учасникам вручили відповідні сертифікати.

26 квітня голова райдержадміністрації Зеновій Томащук, голова районної ради Павло Ванджурак, заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський, заступник голови міської ради Ярослав Костинюк, керівники служб району, які опікуються проблемами ліквідаторів і потерпілих від аварії на ЧАЕС провели зустріч з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Голова спілки Асоціації інвалідів ЧАЕС Косівщини Володимир Бойко розповів про те, чим живуть сьогодні «чорнобильці», проблемами поділились інші присутні. Голова райдержадміністрації та голова районної ради вручили ліквідаторам подяки за героїзм, неоціненні зусилля, самовідданість, мужність при ліквідації техногенної катастрофи та з нагоди відзначення 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

4 травня Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак спільно з головою Комітету Верховної ради з питань культури і духовності Миколою Княжицьким, першим заступником голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолієм Дирівим, іншими Народними депутатами, побував з робочою поїздкою в Національному природному парку «Гуцульщина».

На завершення робочої поїздки Остап Семерак зустрівся з представниками районної влади, керівниками установ та громадськими активістами в залі засідань Косівської райдержадміністрації.

06-07 травня з нагоди святкування Воскресіння Господнього і відзначення Дня матері та Дня сім'ї Косівським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно із німецько-українським благодійним фондом “Тавіфа” був проведений захід під назвою “Потребуючій сім'ї — увага та підтримка”. Захід проходив у м.Косів, смт. Кути та с. Космач.

13 травня в с. Космач Косівського району відбулася наково-практична конференція «Космач: традиція і сучасність», яка проходила в рамках етнофестивалю «Великдень у Космачі».

14 - 15 травня в селі Космач відбувся гуцульський етно-фестиваль "Великдень у Космачі".У програмі фестивалю відбулися конференція, майстеркласи, фестивальна ватра, урочисте відкриття фестивалю, містечко майстрів, концертна програма.

22 травня у Стопчатові провели І етап районної Спартакіади серед збірних команд сіл, селищ та м. Косова. Сільські спортивні ігри присвячувалися 600-ій річниці з дня заснування с. Стопчатова. На стадіоні Стопчатівської ЗОШ І-ІІІ ст. зібралося чимало спортсменів, любителів та аматорів спорту, адже змагання проводились з волейболу, гирьового спорту, жиму лежачи від ваги, армреслінгу та перетягування канату.

13 червня перший заступник голови райдержадміністрації Богдан Марчук та начальник управління праці та соціального захисту райдержадміністрації Василь Ропар відповідно до Указу Президента України від 03.12.2015 р. № 676/2015 вручили нагрудні знаки та посвідчення за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку матерям-героїням, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей.

21 червня у сесійній залі районної ради відбулося обговорення концепції децентралізації влади за участю керівництва районної державної адміністрації та районної ради, міського, селищних та сільських голів, представників депутатів місцевих рад та жителів району.

Перед присутніми виступив доктор філософських наук, професор, кандидат наук з державного управління Дмитро Дзвінчук, який ознайомив присутніх із перспективами об’єднання територіальних громад на прикладі ОТГ, які створені на Прикарпатті. Під час зустрічі обговорили процеси об’єднання територіальних громад на Косівщині, рівень їхньої готовності та терміни, в рамках яких ці громади будуть об’єднані. Також було звернуто увагу на фінансові перспективи об’єднаних громад.

В ході зустрічі відбулась жвава дискусія з актуальних питань, які хвилюють мешканців територіальних громад району. Під час обговорення учасники отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання.

31 липня у с-щі Яблунів відбулося урочисте відкриття сучасного тренажерного майданчика для занять на відкритому повітрі.Спортмайданчик обладнаний сертифікованими снарядами від концерну «INTERATLETIKA». Тренажери придбали за кошти селищної ради, а спільними зусиллями небайдужої громади Яблунова їх вдалося встановити на місцевому стадіоні до початку нового навчального року.

05 серпня у Косові вже вчетверте провели районну Спартакіаду «Спорт для всіх» серед осіб із функціональними обмеженнями. Цього дня на майдані Незалежності м. Косова зібралося близько 70 осіб з обмеженими функціональними можливостями для участі у змаганнях з кеглями, городків, дартсу, баскетболу, боччі та кульової стрільби.

Любителів спорту вітали заступник голови райдержадміністрації Роман Бринський, заступник голови районної ради Володимир Петричук, голова Косівської ГРАІ ІФГОАІ ВОІ СОІУ Марія Смєлік та директор обласної школи інвалідів Михайло Кривоніс. Благословили захід о. Іван та о. Роман.

05 серпня з нагоди відкриття у Ріо-де-Жанейро ХХХІ літніх Олімпійських ігор та проведення IV районної Спартакіади «Спорт для всіх» на майдані Незалежності м. Косова відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України, прапорів Національного олімпійського комітету та Національного комітету спорту інвалідів України.

26 серпня відбулася серпнева конференція педагогічних працівників району, приурочена початку нового навчального року. на якій були присутні директори шкіл, їх заступники, завідуючі дошкільними навчальними закладами, керівники позашкільних навчальних закладів, голови профспілкових комітетів, учителі.

28 вересня в Косівській ЦРБ відбулося засідання Клубу «Інтелігенції», де вшановувалась пам'ять відомих людей.

04 жовтня у Косові відбувся XVI районний молодіжний екологічний фестиваль «Гірська веселка». Фестиваль присвячувався відзначенню 25-річчя Незалежності України та 160-річчя від дня народження Івана Франка.

Цього дня до Косівського районного центру дитячої творчості, де через погодні умови проводився фестиваль, приїхали чимало конкурсантів із всіх населених пунктів району.

Програмою XVI районного молодіжного екологічного фестивалю «Гірська веселка» передбачалися

1. Виставка-конкурс «Чом, чом, Земле моя, чарує так краса твоя …»

2. Благодійна виставка-ярмарок художніх творчих робіт «Діти – воїнам АТО»

3. Екологічний фотоконкурс «Сяє сонце, наче ватра, полонина в цвіті, не знайтикраситакої у цілому світі!»

4. Конкурс малюнка на асфальті «Незалежна і єдина будь навіки, Україна»

5. Конкурс-виставка домашніх тварин.

7 жовтня на базі Яворівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради проведено Всеукраїнський семінар-практикум з технологічної освіти «Технологічна освіта в сучасних умовах: перспективи розвитку», організаторами якого були Міністерство освіти і науки України, департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ освіти та методичний кабінет Косівської райдержадміністрації.

Його мета – напрацювання шляхів модернізації змісту технологічної освіти для реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Участь у семінарі взяли завідувачі кабінетів (методистів) трудового навчання (технологій) обласних інститутів післядипломної педагогічно освіти з усіх областей України.

22 листопада Косівський районний будинок культури відкрив двері для учнів та всіх бажаючих, котрі прийшли на «Ярмарку кар’єри» - «Вибирай професію – будуй свою кар’єру», організатором якої був Косівський районний центр зайнятості. Метою заходу є надання випускникам навчальних закладів інформаційних та консультаційних послуг, презентація і спеціальностей навчальними закладами Івано-Франківської області, наближення випускників до вибору майбутньої професії за допомогою сучасних діагностичних методик, стан ринку та перспективи працевлаштування. На захід були запрошені учні та вчителі загальноосвітніх шкіл Косова та Косівського району, представники вищих та професійно-технічних навчальних закладів, роботодавці та представники влади.

23 листопада проведено фестиваль творчості молодих осіб з обмеженими функціональними обмеження “Горицвіт”.

Фестиваль проведено в приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Завдяки спеціалістам і фахівцям із соціальної роботи РЦСССДМ, головам первинних осередків ГРАІ до фестивалю залучено учасників із різних населених пунктів району, а саме у фестивалі взяли участь особи з с.Б.Березів, м.Косів, с.Уторопи, с.С.Березів, с.Вербовець, смт.Кути, с.Космач, с.Хімчин, с.Люча. Вони представили свою творчість в таких номінаціях: образотворче мистецтво, літературна творчість, декоративно-прикладне мистецтво та ін. Представлена виставка різноманітної вишивки, картин, різьбярство та багато цікавих і різноманітних творчих робіт.

04 грудня відбулися позачергові вибори Яворівського сільського голови.

14 грудня відбулися загальні збори чорнобильців-ліквідаторів.
Провів засідання голова районної Асоціації інвалідів ЧАЕС Косівщини Володимир Бойко.

Учасники зібрання обговорили питання щодо покращання життєвого рівня громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичного забезпечення учасників ліквідації Чорнобильської аварії, пільгового перевезення, тарифів на комунальні послуги, нарахування пенсійних виплат та надання громадянам оздоровчих послуг.

18 грудня відбулися перші вибори депутатів і голови Космацької ОТГ.

19 грудня відбувся районний фестиваль «Новорічно-різдвяна іграшка. Згідно положення про фестиваль, учасники мали змогу представити свої роботи й трьох виставках-конкурсах: новорічно-різдвяна композиція «Збережемо лісову красуню», новорічно-різдвяна та дитяча іграшка та малюнок «У дитинства край, завітає Миколай». Свої спортивні таланти кращі спортсмени Косівщини продемонстрували у спортивних іграх «У гостях у Святого Миколая».

На головній сцені маєтку вирувало урочисте театралізоване дійство. Святковий піднесений настрій учасникам фестивалю та всім гостям маєтку дарували виступи учнів Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст. та Яблунівського центру дитячої творчості, солістів та театру великих ляльок районного Будинку культури.

На свято запрошували також дітей учасників АТО і бойових дій. На спортивному майданчику поблизу резиденції Чудотворця Святий Миколай разом зі своїми помічниками, представниками влади, подарували дітям, батьки яких захищають територіальну цілісність України, торбинки солодощів, придбаних за сприяння Косівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Мітингів та акцій щодо мобілізації в районі не проводилося.

3.1.Внутрішньополітичні напрямки діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

Районна державна адміністрація працює над впровадженням реформи децентралізації влади в Україні на території району.

Протягом 2016 року проводились засідання «круглого столу» з керівниками районних організацій політичних партій та громадських організацій. Також райдержадміністрацією, виконавчими комітетами сільських, селищних рад приділялася велика увага щодо проведення зустрічей, сходів громадян, засідань «круглих столів», днів інформування з метою досягнення максимального охоплення населення району щодо висвітлення пріоритетних напрямків роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, про виконання районних цільових програм.

Для ознайомлення населення району з діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на сторінках районної газети „Гуцульський край” висвітлюється інформація про проведення засідань колегій райдержадміністрації, сесій районної ради, публікуються матеріали нарад, семінарів, комісій.

Оприлюднюються матеріали, що характеризують стан справ та досягнення в розвитку галузі культури, медицини, освіти, сільського господарства району. Також, відповідна інформація розміщується на офіційному веб – сайті райдержадміністрації.

Завдяки створенню на офіційному веб – сайті райдержадміністрації системи обліку публічної інформації громадськість завжди має можливість скористатися базою цієї системи для оформлення запитів на публічну інформацію.

В навчальних та бібліотечних закладах району діють книжкові виставки та тематичні полиці щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

Відділом освіти районної державної адміністрації проводилися в навчальних закладах району уроки розвитку інститутів громадянського суспільства у сучасних умовах .

Представники громадських організації беруть активну участь в суспільному житті району, загально - районних заходах, в роботі колегії районної державної адміністрації, апаратних нарадах та є членами консультативно-дорадчих органів, які діють при Косівській райдержадміністрації.

В установах і організаціях району проводяться дні відкритих дверей, зустрічі з громадськістю та ін.

Протягом звітного періоду з метою забезпечення проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики керівництвом райдержадміністрації проводилися зустрічі з лідерами районних організацій політичних партій, громадських організацій.

За даний період проведено 12 колегій райдержадміністрації спільно з асоціацією сільських, селищних, міського голів «Самоврядування».

З метою удосконалення організаційно-масової роботи виконкомів сільських, селищних, міської рад продовжено практику проведення консультативно-методичних днів із сільськими, селищними, міським головами, секретарями. За даний період їх було проведено 12.

Постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота, спрямована на запобігання поширенню ксенофобських і расистських проявів серед дітей і батьків, учнівської та студентської молоді, а також серед молодіжних громадських організацій. Також проводились консультації з деканами місцевих громад району щодо необхідності проведення роботи з віруючими, спрямованої на виховання толерантного світогляду суспільства.

Хоча дещо напружена ситуація залишається між релігійними громадами с. Соколівка, загалом релігійна ситуація в районі стабільна. Протягом року в районі не було порушень законодавства про свободу совісті та віросповідання. Керівництво райдержадміністрації бере участь у зустрічах з представниками різних релігійних громад, служителів церков запрошують на тематичні заходи і врочистості.
У населених пунктах району діє зареєстрованих 72 релігійних громад. З них: 29 – УАПЦ, 13 – УПЦ-КП, 2 – УПЦ-МП, 3 – Римо-католицька церква, 25 – УГКЦ. Керівництво райдержадміністрації брало участь у зустрічах з представниками різних релігійних громад. Священики різних конфесій беруть активну участь у громадському житті району. Під час проведення урочистостей з нагоди відзначення державних свят, пам’ятних днів в історії України та Гуцульщини, а також під час проведення заходів з нагоди вшанування визначних громадсько-політичних діячів, письменників духовенство району бере безпосередню участь у їх проведенні.

3.2.Діяльність політичних партій, громадських організацій та їх місце у політичному житті району

Станом на 25.01.2017 р. на території району зареєстровано 118 районних організацій політичних партій та 77 районних громадських організацій, 13 легалізованих громадських організацій.

У складі Косівської районної ради є представники 8 політичних сил, а саме: партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (8), політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»(6), політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»(5), політична партія «Об’єднання «Самопоміч»(5), політична партія «Воля»(5), політична партія Конгрес Українських Націоналістів(4), політична партія Народний Рух України(4), політична партія «Українське об’єднання патріотів - УКРОП»(3).

Кількість фракцій – 8

Фракція Косівської районної організації Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;
Фракція Косівської районної політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»;
Фракція Косівської районної політичної партії «Конгрес Українських Націоналістів»;
Фракція Косівської районної організації Народний Рух України;
Фракція Косівської районної партійної організації партії «Воля»;
Фракція Косівської районної партійної організації Українське об’єднання патріотів – УКРОП;
Фракція Косівської районної політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода»;
Фракція Косівської районної політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Найбільш активні у районі політичні партії – Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність», Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Впливові представники громадського сектору:Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Громадське об’єднання «Косівський майдан», громадська організація «Союз українок», спілка Асоціації інвалідів ЧАЕС Косівщини, районна організація ветеранів війни і праці, громадська організація «Центр ділових жінок Косівщини», громадська організація «Народний контроль», громадська організація «Народна самооборона».

У районі створені і діють райком профспілок працівників державних установ району (18 комітетів профспілок), районна рада голів профкомів працівників закладів освіти району (75 комітетів профспілок), районна рада голів профкомів працівників закладів охорони здоров’я району (14 комітетів профспілок та 2 профспілкові організації), райком профспілки працівників сільського господарства району. Основними завданнями профспілок в районі є захист прав членів профспілки. Профспілки району співпрацюють з органами влади району. У вихованні підростаючого покоління важливу роль відіграють молодіжні організації району. В районі діє молодіжна скаутська організація «Пластун», молодіжна організація КУНу. В Косівському інституті прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ діє молодіжна організація «Українська молодь -Христу». Всі ці організації взаємодіють з органами влади, беруть участь у заходах.

3.4.Соціологічні дослідження

Протягом року на території району відповідними службами не проводилися соціологічні дослідження щодо актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя краю. Відділом інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення апарату райдержадміністрації проводились опитування населення з питань суспільно-політичного та соціально-економічного життя краю. В результаті опитування видно що переважна більшість громадян періодично цікавиться політичним життям району, діяльністю органів влади, їх відкритістю, висловлювали проблеми, які їх турбують (стан доріг, відсутність робочих місць та ін.), давали оцінку щодо діяльності органів влади.

3.5.Характеристика інформаційного простору району.

Засоби масової інформації: районна газета „Гуцульський край” - видання Косівської районної ради, газета „Криця” – видання РО КУНу, газета „Рідне слово” - видання районного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім.Т. Г. Шевченка, інформаційні бюлетені: „Освітянський вісник” – видання відділу освіти РДА, „Гуцульщина” – видання Національного природного парку „Гуцульщина”, „Думка” – видання Косівського центру громадських ініціатив. У них висвітлюється суспільно-політичне життя району, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, життя політичних партій та громадських організацій району.

Районне телебачення на території району припинило існування ще на початку 2004 року, але територію Кутського куща району охоплює телебачення „Снятин” та Чернівецька телерадіокомпанія „Буковина”, телеканал ТВА (Чернівці), а територію Яворівського та Березівського кущів - телерадіокомпанія „Галичина”.

4. Демографія

За 2016 рік в районі народилося 961 дітей, коефіцієнт народжуваності становить 11,0 на одну тисячу населення.

Померло 1145 осіб проти 1257 в минулому році. Показник загальної смертності становить 13,0 на одну тисячу населення.

Чисельність наявного населення району на 1 грудня 2016 року становить 88191 осіб, з яких 14824 проживали у міських поселеннях та 73367 – у сільській місцевості. З початку року чисельність населення збільшилась на 9 осіб (за рахунок міграційного приросту).

5. Промисловість

Підприємствами Косівського району за 2016 рік реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31519,5 тис. грн., (79,2 % до відповідного періоду минулого року).Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 356,9 грн.

6. Сільське господарство

Великимита середніми сільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій 369 цнт. худоби та птиці (у живій вазі), що становить 304,9% до відповідного періоду минулого року, вироблено 352 цнт. молока (117,7% до відповідного періоду минулого року) та 4 цнт. вовни (43,5 %).

Сільськогосподарськими підприємствами зібрано зернові на площі 89 га. Намолочено 3043,3 цнт. зерна, середня урожайність по району складає 34,2 ц/га.

У сільськогосподарських підприємствах на початок поточного року нараховувалось 320 голів великої рогатої худоби (127,5 % до відповідного періоду минулого року), в т.ч. 111 голів корів (135,4 %), свиней – 24 голови , овець та кіз – 370 голів (92,5% ).

7. Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, зареєстрованими на території району, яким надані в користування землі лісового фонду, у 2015 році вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 9,9 млн. грн., що на 54,7% більше, ніж за 2014 рік. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах становила 89,9%.

Від усіх видів рубок заготовлено 28,4 тис.м3 ліквідної деревини, у т.ч. від рубок головного користування – 4,5 тис.м3.

Відтворення лісів проведено на 106 га земель лісового фонду (роком раніше – 70 га).

8. Державна реєстрація

В районі зареєстровано 4344 суб”єктів господарської діяльності. З них 3473 суб”єкти – фізичні особи, 871 – юридичні особи.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур працюють реєстраційна палата та центр надання адміністративних послуг.

9. Медицина

Станом на 01.10.2016р. в закладах охорони здоров’я працює 1384 працівників, з них 252 лікарі, 598 - середній медичний персонал, 287 - молодший медичний персонал.

Захворюваність населення району на 10000 населення знизилась з 553,6 до 523,7, а показник хворобливості виріс з 1508,6 до 1528,1.

Протягом 9 місяців 2016 року до лікарів закладів охорони здоров’я здійснено 597014 відвідувань, що складає 6,7 на одного жителя району, крім того обслужено 42891 викликів, що становить 48,5 на одного жителя.

Для стаціонарної допомоги населенню району розгорнуто 517 ліжок на яких проліковано 12640 хворих. В цьому році згорнуто 10 лікарняних ліжок в Кутському відділені Косівського фтизіопульмонологічного диспансеру.

За 9 місяців 2016 року на охорону здоров’я району було виділено 46340,7 тис. грн , що в розрахунку на одного жителя становить 524,9 грн. Фінансувааня на заробітну плату з нарахуваннями склали 38417,5 тис.грн. - 82,9%, на енергоносії – 3155,9 – 6,4%, інші видатки – 2390,1. Витрати на медикаменти склали 1842,4 тис.грн., на харчування 534,8 тис.грн.

Позабюджетні надходження за 9 місяців цього року склали 3125,9 тис. грн. проти 2731,8 тис.грн, що становить 35,5 грн. на одного жителя.

На капітальний ремонт даху Хімчинської АЗПСМ використано 129,7 тис. грн., на капітальний ремонт Шешорівської АЗПСМ – 40,0 тис. грн., придбано котел для опалення Рожнівської АЗПСМ за 20,7 тис. грн. Проведено капітальний ремонт гінекологічного відділення Косівської ЦРЛ на 49,8 тис. грн. та ремонт покрівлі даху дитячого корпусу Косівської ЦРЛ на суму 131,4 тис.грн. Придбано м’якого інвентарю на суму 84,5 тис. грн.

Крім того, придбано медичне обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 100,9 тис. грн.

10. Бюджет

За 2016 рік до бюджету району надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 81708,3 тис. грн., що становить 119,3 відс. (+113230,1 тис. грн.) до затвердженого плану (з урахуванням змін), зокрема до загального фонду надійшло 66297,5 тис. грн., що становить 104,2 відс. (+2679,5 тис.грн.), до спеціального фонду надійшло 15410,9 тис. грн., що становить 317,1 відс. (+10550,6 тис.грн.).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 46,7 відс. (+25994,4 тис.грн.), в тому числі по загальному фонду на 42,4 відс. (+19755,6 тис.грн.), по спеціальному фонду на 68,0 відс. (+6238,7 тис.грн.).

11. Податкова політика

За 2016 рік до зведеного бюджету зібрано платежів у сумі 188,0 млн. грн., в порівнянні з минулим роком надходження зросли на 26,1 млн. грн. або на 16,1%.

До державного бюджету за 2016 рік надійшло – 115,1 млн.грн., при завданні 218,2 млн.грн., виконання становить 52,7%.

В порівнянні з минулим роком находження зросли на 3,7 млн. грн., або на 3,2%.

За січень-грудень забезпечено виконання по платежах до місцевого бюджету в сумі 73,0 млн. грн., виконання становить 114,7% від доведеного завдання.

В порівнянні до минулого року в 2016 році зібрано на 22,4 млн. грн. більше, надходження зросли на 43,1% , у тому числі по платежах надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 43360,6 тис.грн., при доведеному завданні 38047,9 тис.грн. (+5312,7 тис.грн.) виконання становить 114,0%;

- земельного податку надійшло 5211,0 тис. гривень, що на 1220,0 тис.грн. більше від доведеного завдання. Планові завдання виконано на 130,6 відс.;

- єдиного податку в сумі 12614,6 тис. гривень, що становить 115,7 відс. (+1709,8 тис. гривень) до затвердженого плану за звітний період.;

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 10128,0 тис. гривень, що становить 108,1 відс. (+758,8 тис.грн.) до затвердженого плану.

За 2016 рік забезпечено виконання по платежах до державного бюджету в сумі 115089,7 тис.грн.

Станом на 01.01.2017 року загальний податковий борг складає 196401,7 тис.грн., в т.ч.:

до Державного бюджету – 193975,76 тис. гривень,

до місцевого бюджету – 2425,94 тис. гривень.

12. Пенсійне забезпечення

За січень – грудень 2016 року до бюджету Пенсійного фонду України від платників району надійшло власних надходжень в сумі 61996,4 тис.грн., що на 39406,4 тис. грн. менше ніж за аналогічний період минулого року (61,1% до аналогічного періоду минулого року) та 117,7 % до планового завдання.

Основною причиною зменшення надходжень є зниження відсотку нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 36,3 - 49,7% у 2015 до 22% відсотків у 2016 та відміною утримання із заробітної плати єдиного внеску в розмірі 3,6 %, та зміною відсотку єдиного внеску що перераховується до бюджету пенсійного фонду України з 88,8 % в 2015 до 78,8 % в 2016 році.

Значної уваги було приділено погашення недоїмки до бюджету Пенсійного фонду. Станом на 01.01.2017 року заборгованість по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансових санкціях становить 53,4 тис. грн., що на 7,4 тис.грн. менше ніж на початок року, в тому числі заборгованість по страхових внесках становить 42,8 тис.грн., що на 6,8 тис.грн. менше ніж на початок року.

13. Туризм

На території Косівського району працюють та готові надати послуги туристам 18 закладів готельного типу, близько 80 садиб сільського зеленого туризму (10 садиб отримали сертифікат Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні «Українська гостинна садиба») та 80 закладів харчування, 27 музеїв. На території району активістами проекту «ВелоКосів» розроблено близько 40 вело - та пішохідних маршрутів, половина з яких промаркована.

Найцікавішими та найбільш відвідуваними туристичними об’єктами Косівщини є: Туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» (с. Пістинь), Сріблясті водоспади (с. Шешори), НПП «Гуцульщина», г. Михалкова (м. Косів), Косівський сувенірний ринок, Терношорська Лада (с. Яворів), оз. Лебедин (с. Шешори), оглядовий майданчик на хребті Острий та інші.

Відповідно до Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки затверджено Перелік заходів до виконання в 2016 році на суму 150 000 грн. Впродовж виконання даної Програми (станом на 20.07.2016 р.) з метою розвитку туристичної інфраструктури проводились наступні заходи: придбання туристично-рятувального спорядження; фінансова підтримка фестивалів «Лудинє» та мотокросу Ендуро «Ruba Grunem»; висвітлення туристичної інформації на сайті РДА та в місцевій газеті; виготовлення рекламно-інформаційної продукції; підтримка створення наметового містечка для дітей та молоді у с. Стопчатів (придбання наметів та спальних мішків).

Станом на 01.01.2017 р. Косівський район відвідало 95 471 осіб.

14. Експорт

За 9 місяців 2016 року зменшився експорт продукції на 23,3 % в порівнянні до відповідного періоду минулого року і становив 678,2 тис.дол.США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту за 9 міс 2016 року склав 4,22.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 15 країн світу. Понад 80% обсягів експорту товарів були направлені до Молдови. За межі країни відвантажували, в основному, деревину і вироби з деревини.

15. Імпорт

Обсяги імпортутоварів за 9 місяців 2016 року збільшились порівняно з відповідним періодом минулого року у 1,8 раза і становили 160,6 тис. дол. США.

Імпортні надходження отримано від нерезидентівз Білорусі,Німеччини, Китаю, Франції та Польщі.Їх основу складалитекстильні матеріали татекстильні вироби, механічні та електричні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного.

16. Іноземні інвестиції

На території району відсутні великі підприємства, а частина виробничих підприємств які працюють незареєстровані в Косівському районі, що в свою чергу в районний показник не зараховується.

В районі реалізуються проекти ЄС ПРООН, розроблено та надруковано каталог інвестиційних пропозицій із вільними виробничими площами та вільними земельними ділянками, який також розміщений на сайті РДА та надано до ОДА.

Прийнята Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Косівського району на 2015-2020 роки (рішення № 52-1/2015 від 24.12.2015 року).

17. Міжнародне співробітництво

Косівщина в рамках угоди про співробітництво співпрацює із Гміною Лохув Венгровського повіту республіки Польща. В рамках реалізації угоди відбулася зустріч із очільниками установ та організацій двох сторін. Наші діти влітку за сприяння польської сторони їхали на світовий з’їзд молоді у м.Краків з метою розширення культурного світогляду.

В рамках реалізації проекту надалі плануються робочі зустрічі представників двох держав.

18. Будівництво

За січень – вересень 2016р. у Косівському районі прийнято в експлуатацію 72 приватних будинків загальною площею 20,8 тис.м2, у тому числі у сільській місцевості – 58 будинок на 15,2 тис.м2. Протягом січня–вересня 2015р. на території району прийнято в експлуатацію будівлі торговельні, кафе.

Відповідно до субвенції з державного бюджету проводились роботи з реконструкції плавального басейну в Рожнівському НВК «Гуцульщина», освоєно в 2015 році 2,8 млн.грн., завершеного добудову спортзалу в Пістинській ЗОШ І-ІІІ ст. – 507,0 тис. грн.. Проводились ремонтні роботи в дошкільних закладах с. Середній Березів, с. Малий Рожин, с. Нижній Березів, селище Кути, замінено вікна на енергозберігаючі в Микитинецькій ЗОШ І-ІІ ст.. та розпочато в Микитинецькій ЗОШ І-ІІ ст. будівництво спортивного майданчику.

За рахунок коштів обласного екологічного фонду збудовано очисні споруди для Соколівської ЗОШ І-ІІ ст. та Кутської ЗОШ І-ІІІ ст.. Збудовано берегоукріплювальні споруди в с. Шепіт та с. Брустури, розпочато в с. Космач. Всього районному бюджету з обласного екологічного фонду надійшло понад 7,0 млн. грн..

За рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету станом на 30.12.2016 року виконано будівельних робіт на 2,6 млн. грн..

Введено в експлуатацію систему опалення Кутської школи мистецтв – перевід з пічного газового опалення на централізоване електрисчне – 250,0 тис. грн. (районний бюджет).

В 2016 році планується збільшити обсяг виконаних будівельних робіт на 101,5 % (19800,0 тис. грн.) та ввести в експлуатацію басейн в Рожнівському НВК, ДНЗ в с. М.Рожин, с. Середній Березів, селище Кути.

19. Транспорт

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів. Головним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти району забезпечені регулярним автобусним сполученням. Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–листопаді 2016 року скористалися 1,1 млн. пасажирів, що становить 32,8 % до відповідного періоду минулого року.

Вантажні автомобільні перевезення у січні–листопаді 2016р. склали 40,1 тис. т. або на 20,4% більше від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні–листопаді 2015 року.

20. Торгівля

Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб-підприємців та мережу ринків району у січні–вересні 2016р. населенню реалізовано товарів на 1243,9 млн.грн, що у фактичних цінах на 11,3%, у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) на 3,2% більше обсягу відповідного періоду 2015р. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу склав 14,1 тис.грн.

Підприємствами (юридичними особами) через торгову мережу у січні–вересні 2016р. продано товарів на 147,8 млн.грн, що у фактичних цінах на 7,2% більше, а у порівнянних на 1,2% менше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

Обсяг оптового товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з оптової торгівлі за січень-вересень 2016 року становив – 11175,3 тис. грн.., що на 102,0% % більше аналогічного періоду минулого року.

21. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають наступні підприємства: МКП «Косівміськводосервіс», Кутський комбінат комунальних підприємств, Яблунівський комбінат комунальних підприємств, Шешорівське комунальне підприємство. Послуги з теплопостачання об’єктів бюджетної сфери здійснюють ПП «Косіврембудсервіс», ТзОВ «Паровик», ТзОВ «РБУ - 5», ПФ «Тепловик», ТзОВ «Теплопостач».

Держстатом зупинено публікацію показників щодо загальної суми заборгованості та рівня оплати у розрізі районів та міст обласного значення (Лист Держстату від 13.06.2016 № 10.3-15/107-10).

22. Дорожнє господарство

Косівською районною радою затверджено програму «Проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям Косівського району на 2014-2016 роки в новій редакції». В районному бюджеті на 2016 рік на проведення робіт з ремонту доріг загального користування державного і місцевого значення передбачено 940,0 тис. грн., а саме:

Яблунів-Делятин – 275,0 тис. грн., Вербовець-Рожнів (до с. Хімчин) – 100,0 тис. грн., Соколівка-Річка – 70,0 тис. грн., Н. Березів-Текуча – 50,0 тис. грн., Яворів – Снідавка – 30,0 тис. грн., Микитині-Трач – 75,0 тис. грн., Косів – Рожнів – 150 тис. грн.., Вербовець – Рожнів – 90,0 тис. грн., Н. Березів-В.Березів – 100,0 тис. грн..

З обласного бюджету було виділено коштів в сумі 900,00 тис. грн. на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення, а саме:

ремонт автодороги Озеряни – Рожнів -199,0 тис.грн., Вербовець - Рожнів (ч/з Хімчин) - 50,0 тис.грн., Рожнів - Кути (ч/з Кобаки) - 199,0 тис.грн., Прокурава – Шепіт - 54,0 тис.грн., Пістинь – Космач - 199,0 тис.грн., Яблунів – Космач - 99,0 тис.грн., Яблунів – Десятин - 100,0 тис.грн.

За кошти служби автомобільних доріг розпочато ремонт дороги Рожнів – Косів – Ст.Кути (на території с. Вербовець), орієнтовна вартість робіт 2,8 млн. грн..

23. Ринок праці

Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами центру зайнятості протягом 9 місяців 2016 року становить 3819 осіб. Статус безробітного мали 3006 осіб.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості протягом І півріччя 2016 року становить 1511 осіб.

З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення служба зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями: здійснює під їхні потреби професійне навчання безробітних.

Протягом 9 місяців 2016 року у районному центрі зайнятості налічувалося 1494 вакансій, які надійшли від 406 роботодавців. Рівень укомплектування вакансій становить 96,4%.

Протягом 9 місяців 2016 року створено 6 нових робочих місць шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та 65 робочих місць за яких здійснюється відшкодування роботодавцю єдиного соціального внеску.

24. Освіта

Освітня система району розгалужена і максимально наближена до запитів територіальної громади.

У районі функціонує 27 дошкільних навчальних закладів, в них виховують 1725 дітей (місто - 5 закладів, 587 дітей (27%); село - 22 заклади, 1138 дітей (73%)).

Крім того, при школах працюють групи для дітей п’ятирічного віку – 41 (521 дитина), тому дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку охоплено стовідсотково.

У 2015-2016 н.р., з метою розвитку мережі дошкільних закладів та збільшення охоплення дітей дошкільною освітою, відкрито Баня-Березівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Первоцвіт» та Розтоківський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Арніка», дошкільні групи при Річківському НВК.

Однак, наявна мережа ДНЗ повною мірою не задовольняє потреби населення району у здобутті дітьми дошкільної освіти. Станом на 01.11.2016р. на черзі для влаштування дітей у дошкільні заклади перебуває 400 дітей.

За умови фінансування планується відкриття дошкільних груп при Малорожинському, Великорожинському, Вижньоберезівському НВК та додаткових груп при Середньоберезівському, Нижньоберезівському, Пістинському ДНЗ.

Всього у районі функціонує 55 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 9619 учнів. Мережу позашкільних навчальних закладів складають Косівський районний та Яблунівський центри дитячої творчості, Косівська та Яблунівська дитячо-юнацькі спортивні школи, Яблунівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Позашкільною освітою охоплено 3067 учнів (32%).

Наповнюваність класів – 16,5 учнів, наповнюваність шкіл - 175 учнів, груп продовженого дня - 47 (1410 учнів, що становить 34%).

Виходячи з мережі та прогнозу адміністративно-територіального поділу району при формуванні об’єднаних територіальних громад, проглядається перспектива функціонування таких опорних шкіл: Косівська №1, Космацька, Кутська, Пістинська, Яблунівська, Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст., Рожнівський НВК.

47 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів забезпечені 63 навчальними комп’ютерними комплексами, кількість учнів на один комп’ютер – 22. В 22 загальноосвітніх навчальних закладах створено web-сайти.

У жовтні 2016 р. придбано комп’ютерну техніку на суму 500,0 тис.грн. для 16 шкіл району.

За кошти освітньої субвенції закуплено протягом 2016 року електронасоси на суму 32,3 тис.грн., учнівські меблі на суму 107,0 тис.грн, спортивного та туристичного інвентарю на суму 90,6 тис.грн., проведено заміну віконних блоків в 6 школах на загальну суму 340,8 тис.грн., поточний ремонт котелень в 5 ЗНЗ на суму 54,8 тис.грн., придбано матеріалів для підготовки шкіл до нового навчального року на суму 410,7 тис. грн.

Було залучено додаткові кошти обласного бюджету в сумі 575,0 тис. грн. на проведення капітальних ремонтів в школах і садках, облаштування санвузлів, ремонт дахів, придбання спортивного інвентарю, заміну віконних блоків.

Залучено додаткові кошти місцевого бюджету в сумі 547,2 тис. грн. на вирішення проблемних питань в освітянській галузі.

25. Соціальна робота

З метою повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки у Косівському районі станом на даний час працює 12 фахівців із соціальної роботи відділу соціальної роботи. На даний час наявний ресурс кадрів дозволяє охопити соціальною роботою ту кількість сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, які того потребують.

Під соціальним супроводженням Косівського РЦСССДМ перебувало 7 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 дітей досягли повноліття.

Протягом 9 місяців 2016 року соціальною роботою охоплено 39 опікунських сімей, в яких виховується 67 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На обліку в Центрі перебуває 378 дітей-інвалідів. Протягом звітного періоду Центром надано послуги 338 дітям-інвалідам. У 6 сім'ях виховується 2-є дітей-інвалідів. Під соціальним супроводом перебувало 8 сімей, в яких виховується 9 дітей-інвалідів.

З метою вчасного попередження сімейного неблагополуччя та вилучення дітей із родинного середовища, діагностики складних життєвих обставин центром зареєстровано 109 повідомлень щодо сімей, які потребують сторонньої допомоги.

Діяльність спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Косівського РЦСССДМ спрямована на організацію соціальної роботи, у тому числі шляхом забезпечення психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних та соціально-медичних послуг сім’ям з дітьми та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, відповідно до чинного законодавства.

26. Культура

Станом на 01 листопада 2016 року в Косівському районі нараховується 49 закладів культури клубного типу де працює 181 особа, 50 бібліотек – 76 осіб, 3 музеї – 8 осіб, 6 шкіл мистецтв в яких працює 129 осіб, контингент учнів складає 746 осіб. В районі діє 34 колективи, яким присвоєно почесне звання «Народний».

З метою економії енергоносіїв Кутську ДШМ переведено з газового на електричне опалення. Виділено 30 тис. на перекриття даху та 10 тис. на заміну вікон в Космацькій ДШМ., 40 тис. на поточний ремонт Рожнівської ДШМ. Виділено 120 тис. на ремонт Снідавського Будинку культури. Буде проведено заміну вікон та ремонт опалення у Яблунівському Будинку культури. Планується заміна вікон у Космацькому та Яворівському Будинках культури. Виготовлено проектно-кошторисну документацію та виділено кошти на поточний ремонт Будинку культури села Акрешори. Виділено кошти на перекриття даху Будинку культури села Кобаки.

Протягом 2016 року закладами культури району проведено та взято участь у більш ніж 1062 культурно-мистецьких заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівня. На проведення заходів з районної культурно-мистецької програми з державного бюджету виділено 156 тис. грн.

Робота відділу культури, національностей та релігій райдержадміністрації направлена на збереження, розвиток та морально-культурне виховання молоді та населення району.

27. Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень – вересень 2016 року становить 3440,00 грн. (у 2015 році була 2906,00 грн.), що складає 237,3 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (1450,00 грн.) та становить 87,5 % від обласного показника середньомісячної заробітної плати (3932,00 грн.). За прогнозними оцінками, на кінець 2016 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника може становити 3662,00 грн., а у 2017 році 4032,00 грн.

Прогнозні дані по заробітній платі пораховані на основі підняття розмірів мінімальної заробітної плати, закладених у державному бюджеті на 2016 – 2017 роки. Так, на початок 2016 року мінімальна заробітна плата становила 1378,00 грн., з травня 2016 року вона була встановлена у розмірі 1450,00 грн., а з грудня поточного року становитиме 1600,00 грн.

Відповідно до проекту державного бюджету на 2017 рік, передбачено підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи: з 1 травня 1684,00 грн., з 1 грудня 1762,00 грн. На основі цього можна спрогнозувати підвищення рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у 2017 році на 110,1 %, (4032,00 грн.).

28. Соціальний захист учасників АТО та їх сімей

На виконання розпорядження облдержадміністрації від 28.01.2015 року №29 «Про схвалення проекту обласної програми підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в Антитерористичній операції в східних областях України та з метою вирішення проблемних питань сімей військовослужбовців, які загинули в зоні антитерористичної операції на Сході України, які ризикуючи своїм життям і здоров’ям, захищали територіальну цілісність і незалежність нашої держави, повідомляємо, що управлінням праці та соціального захисту населення розроблена та затверджена розпорядженням райдержадміністрації від 16.12.2015 року №408 Комплексна програма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній операції в східних областях України – мешканців Косівського району на 2016-2019 роки. Згідно Положення про порядок надання пільг сім’ям постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників антитерористичної операції на Сході України та членів їх сімей - мешканців Косівського району надаються пільги на житлово-комунальні послуги в розмірі 75% в межах норм, передбачених чинним законодавством за рахунок коштів районного бюджету до отримання статусу «учасника бойових дій» відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Так, станом на 01.01.2017 року 43 учасників АТО користуються пільгами на житлово-комунальні послуги, в тому числі на електропостачання та газопостачання (нарахування за 2016 рік становить – 393600 грн., а також в разі, якщо господарство опалюється дровами, виплачуються кошти на тверде паливо та скраплений газ (у 2016 року виплачено 7 учасникам антитерористичної операції в сумі – 9080 грн.).

Станом на 01.01.2017 року в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку ЄДАРП перебуває 215 учасників бойових дій та 9 інвалідів війни ІІІ групи та 3 інвалідів війни ІІ групи, яким надано статус за участь в антитерористичній операції на Сході України та, які користуються пільгами згідно законодавства України за рахунок коштів державного бюджету.

На даний час на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 36 учасників АТО, які потребують санаторно-курортного лікування.Відповідно до бюджетної програми «Забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням» у 2016 році було направлено на оздоровлення та лікування 3 учасників бойових дій в зоні АТО та 4 учасників АТО на психологічну реабілітацію. Щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, то на даний час до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації звернулося 2 інвалідів АТО, які отримали інвалідність за участь в антитерористичній операції.

На виконання заходів з соціальної та професійної адаптації учасників АТО згідно бюджетної програми КПКВ 2505150 станом на 01.01.2017 року направлено на навчання для отримання водійських прав 7 учасників антитерористичної операції на суму 28,0 тис.грн.

На виконання розпорядження райдержадміністрації від 30.01.2015 року №33 «Про надання одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції та сім»ям загиблих військовослужбовців, що перебували в зоні проведення АТО» виплачується одноразова допомога в розмірі 1,0 тис. грн. Станом на 01.01.2017 за результатами розгляду комітету, з місцевого бюджету було виплачено одноразової грошової допомоги 48 учасникам АТО (в т.ч. 3 пораненим учасникам АТО повторно по 1,0 тис.грн.), на загальну суму 48,0 тис.грн.

Згідно даної програми проводиться щомісячна виплата в розмірі 500,00 грн. синові загиблого Андріюка В.В. та матері загиблого в АТО Лепкалюка О.В., так, у 2016 році виплачено кошти в сумі 12,0 тис. грн., виплачується одноразова допомога членам сімей загиблих АТО в розмірі 20 тис.грн., (виплачено у 2016 році Самак Н.М. за загиблого брата Самак М.М.)

Станом на 01.01.2017 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 8 членів сімей загиблих, яким надано статус та видані відповідні посвідчення. Згідно Закону України «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту населення» дані особи внесені в ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків) та надані пільги на житлово-комунальні послуги та інші, передбачені законодавством України.

Косівською ЦРЛ сформовано базу даних щодо медичних проблем поранених учасників АТО, загиблих військовослужбовців та їх сімей за територіальним принципом, налагоджено закріплення за сім’ями загиблих учасників АТО сімейних лікарів та медичних сестер для надання медичної допомоги. Станом на 01.01.2017 року ) на обліку в ЦРЛ перебуває 185 учасників бойових дій АТО, складено програм фізіотерапевтичної реабілітації для учасників АТО (всього)- 70,

- кількість учасників АТО, які пройшли реабілітаційне ( в т.ч.фізіотерапевтичне) лікування у 2016 році - 35,

- кількість учасників АТО, які отримали стаціонарне лікування у 2016 р- 87,

- кількість учасників АТО, які отримали амбулаторне лікування у 2016 р - 31,

- кількість коштів, витрачених у 2016 році на стаціонарну допомогу – 10671грн.,

- кількість коштів, витрачених на пільгові медикаменти учасникам АТО у 2016 р.- 12749грн.,

- кількість учасників АТО, які пройшли щорічний медичний огляду у 2016 році -331,

- кількість учасників АТО, визнаних інвалідами війни (всього) - 13,

- кількість учасників АТО протезованих зубним протезуванням та витрачені кошти у 2016 році - 11 витрачено – 21060грн.,

- проведено психологічних консультацій учасникам АТО у 2016 р - 6 ,

- надано медичну допомогу членам родин загиблих в зоні АТО - 4 на суму - 652 грн.,

- стаціонарно проліковано членів родин учасників АТО – 9 осіб на суму -1715 грн., дітей учасників АТО – 14 осіб на суму - 1651 грн.

Відділ Держземагентства у Косівському районі всебічно сприяє органам місцевого самоврядування, виконавцям робіт із землеустрою щодо підготовки та погодження документації із землеустрою учасникам антитерористичної операції, відповідно до державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та чинного законодавства. Так, на отримання земельної ділянки учасниками АТО подано 163 заяви, станом на 01.01.2017 р. відділом Держземагентства в найкоротші терміни надано адмінпослуги про погодження, поданих розробниками 23 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

На обліку в центрі зайнятості знаходиться 46 учасників АТО, станом на 01.01.2017 року працевлаштовано 17 осіб.

Відділом освіти надається дітям учасників АТО (90 осіб) безкоштовне харчування в дошкільних закладах та школах району (передбачено 10,00 грн. в день на одну дитину).

Станом на 01.01.2017 року в Косівському районі на квартирному обліку перебуває 19 учасників бойових дій та 2 інвалідів війни ІІ групи АТО, які мають підстави для покращення житлових умов або потребують адресної матеріальної допомоги для покращення житлових умов. Розрахунок коштів необхідних для виплати грошової компенсації для інвалідів війни АТО І та ІІ групи передана в департамент соціальної політики для виділення коштів в сумі - 1073,9 тис. грн. На даний час кошти до управління не находили.

Координаційним комітетом допомоги учасникам АТО та сім»ям загиблих під час бойових дій на Сході України, а також зусиллями спеціалістів управлінь та організацій району надається необхідна допомога членам сімей учасників антитерористичної операції.

Суспільно-політична ситуація в районі стабільна і контрольована. Спільно з політичними партіями, громадськими організаціями проводились заходи до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Шевченківських днів, Дня Перемоги, Дня Конституції України, Дня Незалежності України та ряду інших.

Проведено ряд зустрічей з представниками політичних та громадських організацій, на яких голова райдержадміністрації інформував про діяльність райдержадміністрації, разом з представниками її структурних підрозділів та служб району дав відповіді на поставлені запитання, було обговорено вирішення найбільш наболілих проблем. Тісна співпраця налагоджена з Громадською радою при райдержадміністрації.

03 січня 2016 року в Яблунівському стаціонарному відділенні для постійного або тимчасового проживання відбулося відкриття кухні та столової. В даному приміщенні було здійснено євроремонт та оснащення новою побутовою технікою і меблями для підопічних відділу.Покращення умов проживання для підопічних – це ще один милосердний крок до створення сімейного затишку для людей, які за певних умов позбавлені цього.

05 січня 2016 року у сесійному залі Косівської районної ради відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з питань реалізації у районі Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» за участі заступника голови районної ради Володимира Петричука.

Вже традиційно Косівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щорічно 5 січня в районному Будинку культури до Різдвяних свят організовує свято колядок спільно з християнською місією “Фріденс-Боте”, Німецько-Українського фонду “Тавіфа”. Захід відбувся для дітей із багатодітних сімей, які потребують допомоги, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-інвалідів, сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених сімей та осіб похилого віку.

21 січня 2016 року о 10.00 год. відбулося чергове засідання громадської ради при Косівській райдержадміністрації за участю голови райдержадміністрації Зеновія Томащука. У засіданні взяли участь заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Василь Ропар, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення апарату райдержадміністрації Руслана Гаврищук, головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення апарату райдержадміністрації Наталія Бович.

Відкрила та вела засідання голова Громадської ради Анастасія Костюк. Вона ознайомила присутніх із порядком денним. Вищезазначені очільники відповідали на всі порушені запитання представників громадської ради.

21-22 січня 2016 року на базі Косівського району проводився обласний навчальний семінар-практикум для працівників молодіжних структур «Сучасні принципи та механізми формування й реалізації молодіжної політики на Прикарпатті».Програмою семінару було передбачено відвідини «Туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая», який створений та працює, як структурний підрозділ Національного природного парку «Гуцульщина».

Практичні заняття семінару-практикуму відбувались на базі відпочинку «Байка» м. Косів. Перед присутніми виступили начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Ростислав Микитюк та заступник начальника управління – начальник відділу молодіжної політики та оздоровлення дітей управління молоді і спорту облдержадміністрації Валерій Семків. У своїх тематичних виступах вони детально зупинилися на Концепції Державної соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, Дорожній карті реформування молодіжної сфери, навчальній програмі «Молодіжний працівник» та Указі Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

28 січня о 14.00 год.відбулася зустріч громад Косівського та Верховинського районів з директором офісу реформ в Івано-Франківській області Русланом Панасюком, начальником служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Юрієм Чорнопиським, головою районної державної адміністрації Зеновієм Томащуком, головою районної ради Павлом Ванджураком, головою Верховинської районної ради Іваном Шкіндюком, заступником голови районної державної адміністрації Ярославом Бринським з питань ремонту доріг та аналізу перспективи розвитку двох районів в контексті адмінреформи.

Зустріч відбувалася у формі «питання-відповідь». В основному питання стосувались ремонту доріг, розподілу коштів на ремонт доріг, зупинок, автостанцій, розмітки дороги, права об’єднаних територіальних громад, бюджет об’єднаних громад, освіти, медицини, культури та інше.

04 лютого голова райдержадміністрації Зеновій Томащук та голова районної ради Павло Ванджурак взяли участь у засіданні «Центру ділових жінок Косівщини» спільно з «Союзом українок». Метою зустрічі було обговорення питання інформаційного туристично-мистецького центру в Косівському районі.

11 лютого відбувся семінар – нарада з ініціативи заступника голови обласної ради Ольги Галабали за участю голови районної державної адміністрації Зеновія Томащука, голови районної ради Павла Ванджурака, заступника голови райдержадміністрації Ярослава Бринського, заступника голови районної ради Володимира Петричука з головами сільських, селищних, міської рад, головою та членами Громадської ради при районній державній адміністрації щодо питань використання надр та децентралізації влади.

Під час семінару Ольга Галабала поінформувала присутніх про те, як проходить в Україні процес реформування, зазначила, що наразі добровільне об’єднання громад набирає обертів та на прикладі ряду країн Європи навела переваги розпочатої в нашій державі реформи по децентралізації.

В ході семінару відбулась жвава дискусія з актуальних питань, які хвилюють мешканців територіальних громад району. Під час обговорення учасники семінару отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання, в тому числі про зміни до Конституції щодо децентралізації влади в Україні, передбачені відповідним законопроектом, який має докорінно змінити державне управління та місцеве самоврядування в країни, забезпечивши фінансову самодостатність місцевого самоврядування та наблизивши послуги, ресурси та владу до народу; про переваги об’єднаних громад, їх фінансово-ресурсні можливості.

Також Ольга Галабала наголосила про контроль дотримання природоохоронного законодавства та детального аналізу надрокористувачів, які знаходяться на території Косівського району, сплати ними податків та інше.

15 лютого 2016 року у спортивному залі Хімчинської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся ХІІІ традиційний турнір з волейболу серед дівчат. Цьогоріч волейбольні змагання проводились в рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» та присвячувались Дню Святого Валентина.

Участь у турнірі взяли п’ять волейбольних команд із Кобаківської ЗОШ І-ІІІ ст., Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Хімчинської ЗОШ І-ІІІ ст., а Старокутську ЗОШ І-ІІІ ст. представляли дві дівчачі команди.

20 лютого 2016 р. на території НПП «Гуцульщина» в ТМК «Маєток Святого Миколая» відбулася зустріч дітей учасників АТО (м. Івано-Франківськ) зі Святим Миколаєм.

У будинку Чудотворця дітвора відвідала пошту, куди надходять листи з усіх куточків України, кімнату-музей «Новорічно-різдвяної іграшки», кімнату-музей «Природи», яка розповідає про рослинний і тваринний світ мальовничих Карпат, а також покої та робочий кабінет Святого Миколая. При проведенні екскурсії на запитання: «Що б Ви хотіли забажати у Чудотворця?», діти відповідали: «Щоб тато повернувся додому та настав мир на Україні».

09 березня 2016 року перший заступник голови облдержадміністрації, депутат обласної ради Сергій Басараб відвідав Косівську центральну районну лікарню.Сергій Басараб передав лікарні медичне обладнання, медикаменти та продукти харчування.Перш ніж зустрітися з трудовим колективом, Сергій Михайлович у супроводі керівників району – голови райдержадміністрації Зеновія Томащука, голови районної ради Павла Ванджурака та головного лікаря ЦРЛ Дмитра Микитюка оглянули відділення лікарні.

Сергій Михайлович поспілкувався з персоналом та пацієнтами медичного закладу, окреслив перспективи галузі на 2016 рік., а також зазначив, що «Медичні заклади Івано-Франківської області відчувають брак матеріально технічного забезпечення. Сьогодні ми працюємо над тим, щоби поступово вирішувати найбільші проблеми галузі, використовуючи всі наявні можливості..»

Окрім того, Сергій Басараб відвідав Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Очільник району, Зеновій Томащук подякував за підтримку обласній державній адміністрації.

10 березня 2016 року голова Косівської районної державної адміністрації Зеновій Томащук спільно з головою Косівської районної ради Павлом Ванджураком взяли участь у відкритті пам’ятника Тарасові Григоровичу Шевченку приуроченому вшануванню 155-ої річниці від дня смерті Кобзаря.

Також у даних заходах взяли участь учасник АТО Ілля Лелет, Уторопський сільський голова Омельян Ніжевський, директор Уторопського НВО Марія Ласійчук, педагоги та діти місцевої школи, працівники будинку культури та інші.

Пам’ятник Тарасові Григоровичу Шевченку споруджено з ініціативи сільського голови Ніжевського Омельяна Івановича та дирекції школи на території Уторопського навчально-виховного об’єднання. Меценатами стали житель села Уторопи Балагура Олександр Васильович та депутат обласної ради Сіреджук Дмитро Дмитрович.

04 березня о 09.00 год.відбулося спільне засідання районної робочої групи з підготовки перспективного плану формування територій громад області з ініціативною групою сіл Пістинь, Шешори.

У засіданні взяли участь заступник голови обласної ради Ольга Галабала, голова райдержадміністрації Зеновій Томащук, голова районної ради Павло Ванджурак, голова об’єднаної громади Старобогородчан (Богородчанський район) Ярослав Здерка, сільські голови та депутати Прокуравської, Шешорської, Пістинської, Брусторівської, Шепітської сільських рад. Голова об’єднаної громади Старобогородчан Ярослав Здерка надав вичерпну інформацію на ряд поставлених питань та поділився досвідом роботи.

04 березня о 13.00 год. голова райдержадміністрації Зеновій Томащук та голова районної ради Павло Ванджурак взяли участь у робочій зустрічі депутатів районної ради з депутатами обласної ради Дзвінчуком Д.І., Мельниченко О.М., Атаманюком О.Ю., Яремином І.В., Радишем С.В., що представляють спільні інтереси територіальних громад Косівського району, з питань напрацювання спільної стратегії дій щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району.

24 березня о 15.30 год. відбулася зустріч голови обласної ради О.Сича, заступника голови обласної ради В.Гладія, народного депутата України Ю.Солов’я, голови районної державної адміністрації З.Томащука, голови районної ради П.Ванджурака з керівниками органів місцевого самоврядування району, депутатами обласної та районної ради, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації за результатами робочої поїздки, а також на зустрічі обговорювали проблемні питання району.

За результатами наради у голови облдержадміністрації Олега Гончарука 25 березня 2016 року 28 березня о 13.00 год.голова райдержадміністрації Зеновій Томащук провів нараду з питань використання лісових ресурсів, зокрема незаконної вирубки деревини, несанкціонованого вибору гравійно - піщаної суміші із русел річок за участю керівників правоохоронних органів, керівників лісогосподарських підприємств, сільських, селищних та міського голів.

Разом з тим Зеновій Томащук довів до присутніх про ряд даних доручень голови облдержадміністрації відповідно до яких зобов’язав здійснювати контроль над виявленням фактів незаконних дій зловмисників та усуненню порушень природоохоронного законодавства.

18 квітня відбулася робоча зустріч голови райдержадміністрації Зеновія Томащука, голови районної ради Павла Ванджурака,заступника голови райдержадміністрації Ярослава Бринського, начальника відділу освіти райдержадміністрації Володимира Козьменчука із делегацією Венгровського повіту Мазовецького воєводвства Республіки Польща.

Сторони обговорили основні напрями реалізації проекту обміну молоддю, а саме поїздку 48 дітей з Косівського району в Республіку Польща на 10 днів в липні місяці цього року. Також висловили зацікавленість у подальшому зміцненні та розширенні співробітництва відповідно до Декларації про співпрацю між Косівським районом Івано-Франківської області України та Венгровським повітом Мазовецького воєводства Республіки Польща.

Староста Венгровського повіту Кшиштоф Федорчик вручив грошові нагороди дітям загиблих учасників АТО та зустрівся із їхніми сім’ями.

Голова райдержадміністрації Зеновій Томащук подякував за надану допомогу та висловив сподівання, що плідна співпраця української та польської сторін принесе лише позитивні результати.

21 квітня о 10.00 год.відбувся одноденний виїзний тематичний семінар «Актуальні проблеми реформування державної служби» за участі працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, районних служб.

Відкрив семінар керівник апарату районної державної адміністрації Василь Книш, який ознайомив учасників з програмою семінару, її основними організаційними моментами. Провели семінар заступник директора обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Любомир Бойчук, головний спеціаліст Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях Василь Дрогомирецький, головний бухгалтер Івано-Франківського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Надія Петричук.

Розглядались питання реформування державної служби в Україні, пріоритетні напрямки діяльності, вимоги нового Закону України «Про державну службу», особливості подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими особами у 2016 році, а також про участь державних службовців у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» як вид підвищення кваліфікації. По завершенні семінару усім учасникам вручили відповідні сертифікати.

26 квітня о 11.00 год.голова райдержадміністрації Зеновій Томащук, голова районної ради Павло Ванджурак, заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський, заступник голови міської ради Ярослав Костинюк, керівники служб району, які опікуються проблемами ліквідаторів і потерпілих від аварії на ЧАЕСпровели зустріч з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Голова спілки Асоціації інвалідів ЧАЕС Косівщини Володимир Бойко розповів про те, чим живуть сьогодні «чорнобильці», проблемами поділились інші присутні. Голова райдержадміністрації та голова районної ради вручили ліквідаторам подяки за героїзм, неоціненні зусилля, самовідданість, мужність при ліквідації техногенної катастрофи та з нагоди відзначення 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

26 квітня на майдані Незалежності в м. Косові відбувся мітинг-реквієм, присвячений 30-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Скорбота за загиблими та щира вдячність усім ліквідаторам зібрала разом очільників району та міста, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, громадські організації, молодь та мешканців міста. Священнослужителі відправили поминальну панахиду за померлими та вшанували пам’ять постраждалих хвилиною мовчання.

13 червня о 10.00 год. перший заступникголови райдержадміністрації Богдан Марчук та начальник управління праці та соціального захисту райдержадміністрації Василь Ропар відповідно до Указу Президента України від 03.12.2015 р. № 676/2015 вручили нагрудні знаки та посвідчення за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку матерям-героїням, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей.

21 червня у сесійній залі районної ради відбулося обговорення концепції децентралізації влади за участю керівництва районної державної адміністрації та районної ради, міського, селищних та сільських голів, представників депутатів місцевих рад та жителів району.

Перед присутніми виступив доктор філософських наук, професор, кандидат наук з державного управління Дмитро Дзвінчук, який ознайомив присутніх із перспективами об’єднання територіальних громад на прикладі ОТГ, які створені на Прикарпатті.Під час зустрічі обговорили процеси об’єднання територіальних громад на Косівщині, рівень їхньої готовності та терміни, в рамках яких ці громади будуть об’єднані. Також було звернуто увагу на фінансові перспективи об’єднаних громад.

В ході зустрічі відбулась жвава дискусія з актуальних питань, які хвилюють мешканців територіальних громад району. Під час обговорення учасники отримали вичерпні відповіді на поставлені запитання.

Напередодні найвизначнішого свята українського народу - Дня Незалежності України - відзначається День Державного Прапора України. З цієї нагоди в м.Косів на майдані Незалежності відбулися урочистості, в яких взяли участь голова районної державної адміністрації Зеновій Томащук, перший заступник голови районної державної адміністрації Богдан Марчук, заступник голови районної ради Володимир Петричук, міський голова Юрій Плосконос, керівники підприємств, установ, організацій району з колективами, громадськість районута міста.

Почесне право підняти синьо-жовте знамено було надано Олександру Марчуку – учню Кутської ЗОШ І-ІІІ ст., син учасника АТО Дмитра Марчука та його батьку Дмитру Марчуку- учаснику АТО, а також Миколі Филип’юку –учаснику АТО, Марії Луканюк, якій 24 серпня 2016 року виповниться 25 років.

Голова районної державної адміністрації Зеновій Томащук та заступник голови районної ради Володимир Петричук привітали присутніх зі святом.

Вітаючи учасників святкових заходів, голова районної державної адміністрації Зеновій Юрійович підкреслив значимість цього свята в особливий для України час – період проведення антитерористичної операції на Сході країни, акцентував увагу присутніх на важливості єднання українського народу у справі зміцнення і розвитку держави, захисту її суверенітету й територіальної цілістності, утвердження патріотизму, гідного вшанування борців за незалежність України усіх поколінь.

26 серпня 2016 року відбулася серпнева конференція педагогічних працівників району, приурочена початку нового навчального року. на якій були присутні директори шкіл, їх заступники, завідуючі дошкільними навчальними закладами, керівники позашкільних навчальних закладів, голови профспілкових комітетів, учителі.

В роботі конференції взяли участь перший заступник голови райдержадміністрації Богдан Марчук, заступник голови районної ради – Володимир Петричук, заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Іван Будзак, голова обласної організації профспілки працівниківосвіти і науки Мирослав Габорак, начальник відділу освіти Володимир Козьменчук, депутат районної ради, голова комісії з питань освіти, культури і духовного розвитку Тарас Фенчук та інші.

16 вересня 2016 року Центральна бібліотека для дітей провела чергове засідання Клубу «Дитячий бібліовояж» під назвою «Сірково-водневе джерело – на річці Волійця». Члени Клубу скуштували води з цього джерела, яка має унікальну рекреаційну та оздоровчу цінність, сприятливо впливає на загальний фізіологічний стан людини, роботу опорно-рухового апарату, нервової та периферійної системи.Всі учасники зустрічі були щиро захоплені багатством рідного краю, його історією та красою наших Карпат.

28 вересня 2016 року в Косівській ЦРБ відбулося чергове засідання Клубу «Інтелігенції», де вшановувалась пам'ять відомих людей.

02 листопада 2016 року голова районної державної адміністрації Зеновій Томащук провів нараду щодо організації та забезпечення проведення позачергових виборів Яворівського сільського голови, які відбудуться 04 грудня 2016 року та перших виборів депутатів і голови Космацької ОТГ, які відбудуться 18 грудня 2016 року відповідно до діючого законодавства в частині, що належить органам виконавчої влади.

Участь у нараді взяли керівник апарату районної державної адміністрації Василь Книш та начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації Ірина Іванишин.

27 жовтня 2016 року під головуванням голови Громадської ради при Косівській районній державній адміністрації Анастасії Костюк відбулося планове засідання Громадської ради. У роботі дорадчого органу взяли участь голова районної державної адміністрації Зеновій Томащук, заступник районної державної адміністрації Ярослав Бринський, заступник голови районної ради Володимир Петричук, начальник відділу будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації Степан Яремин, начальник відділу освіти районної державної адміністрації Ярослав Козьменчук, начальник фінансового управління районної державної адміністрації Світлана Козак, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації Руслана Гаврищук,члени Громадської ради.

Серед питань, винесених на розгляд Громадської ради йшлося про соціально-економічний розвиток та бюджет Косівського району за 9 місяців 2016 року, роботу освітніх закладів району в умовах реформування, про стан утримання та ремонту доріг Косівського району та різне.

Звітуючи перед представниками громадськості з першого питання, Ярослав Бринський та Світлана Козак детально поінформували про підсумки соціально-економічного розвитку та бюджету Косівського району за 9 місяців 2016 року, члени Громадської ради відзначили позитивні зрушення у порівнянні з минулорічними показниками. Також виявили зацікавленість до основних напрацювань влади району та завдань над якими нині працюють посадовці.

Інше важливе питання зустрічі- робота освітніх закладів району в умовах реформування. З цього питання інформацію та відповіді на запитання надав начальник відділу освіти районної державної адміністрації Ярослав Козьменчук.

Про стан утримання та ремонту доріг Косівського району доповів начальник відділу будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації Степан Яремин та член Громадської ради Ярема Братівник.

Крім питань, винесених на порядок денний засідання Громадської ради, також обговорювалися питання впорядкування сміттєзвалищ, чистоти довкілля та ін.

04 листопада 2016 року голова районної державної адміністрації Зеновій Томащук провів нараду із головами Космацької, Прокуравської, Брустурівської сільських рад з питань виконання постанови Центральної виборчої комісії від 07.10.2016 р. №437 «Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 18 грудня 2016 року» - перших виборів Космацької ОТГ.

Зеновій Юрійович акцентував увагу сільських голів на дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення ними контролю за своєчасним формуванням сільських та дільничних виборчих комісій, а також виконанняКалендарного плану основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів. Всім учасникам наради дано протокольні доручення.

В ході наради сільські голови жваво обговорювали і плани Космацької ОТГ на перспективу.

14 грудня о 10.30 год. заступник голови райдержадміністрації Ярослав Бринський, заступник голови районної ради Володимир Петричук взяли участь у загальних зборах чорнобильців-ліквідаторів.
Провів засідання голова районної Асоціації інвалідів ЧАЕС Косівщини Володимир Бойко.

Учасники зібрання обговорили питання щодо покращання життєвого рівня громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичного забезпечення учасників ліквідації Чорнобильської аварії, пільгового перевезення, тарифів на комунальні послуги, нарахування пенсійних виплат та надання громадянам оздоровчих послуг.

19 грудня 2016 року у Маєтку Святого Миколая відбувалось грандіозне дійство – V районний фестиваль «Новорічно-різдвяна іграшка».

Для дітей, які власним прикладом пропагують здоровий спосіб життя, організували веселі спортивні естафети, у яких за право бути першими змагались зовсім маленькі спортсмени із старшими прихильниками фізичної культури і спорту.

Мітингів та акцій щодо мобілізації в районі не проводилося.

29. Соціальне забезпечення

Протягом 9 місяців 2016 року управлінням праці та соціального захисту населення прийнято 16436 заяв та необхідних документів на призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсації. З них у 2016 році звернулося 7015 сім’ї за призначенням житлової субсидії.

На комісії з питань призначення усіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії розглянуто протягом 9 місяців 2016 року - 6160 справ.

За 9 місяців 2016 року державних соціальних допомог виплачено на суму 138 307 498,0 грн. , субсидій, пільг на суму 50 906 092,36 грн.

Станом на 01.10.2016 р. до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб (ЄДАРП), які мають право на пільги, включена інформація про 27,5 тис. жителів нашого району, що мають право на пільги, що становить 31,3 відсотків від загальної чисельності населення району.

Виплачена одноразова допомога 2324 ветеранам війни до 5 травня на суму 1458,12 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2016 року видано направлення для замовлення безкоштовного виготовлення протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації - 505 громадянам, серед яких: 366 інвалідів загального захворювання, 49 інвалід з дитинства, 52 дітей-інвалідів до 18 років, 29 дітей до 18 років (по зору, по слуху), та з порушенням опорно-рухового апарату, 4 – особа похилого віку, 5- інвалідам війни.

Протягом 9 місяців 2016 року 152 громадян зареєстровано на облік для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування, з них: 56 – ветерани війни, а саме:16 інвалідів війни; 40 учасників бойових дій, (в т. ч 39 учасників бойових дій АТО, 6- інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції АТО; 1 учасника війни; 2-сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; учасників антитерористичної операції; 99 інвалідів загального захворювання, з них 6- інвалід – спинальник.

За 9 місяців 2016 року нараховано пільг з місцевого бюджету (реабілітованим, ветеранам ОУН-УПА, інвалідам зору, сім’ям загиблих афганців та учасникам АТО) всього на суму 959,0 тис. грн.

На території району станом на 01.10.2016р. проживає 148 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких 30 потерпілих дітей, 27 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії (інваліди, захворювання, яких пов’язане із наслідками Чорнобильської аварії), 55 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії та 27 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІІ категорії, 11 - вдів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС -28 осіб.

30. Земельний кадастр

З початку 2016 року через Центр надання адміністративних послуг Косівської райдержадміністрації спеціалістами відділу надано громадянам та юридичним особам 4211 адміністративних послуг, в тому числі – 3279 на безоплатній основі. та 932 адмінпослуги на платній основі у результаті чого в місцевий бюджет Косівської міської ради надійшло 63202 грн.

У відповідності Положенню про відділ та затверджених Інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються відділом за 9 місяців 2016 спеціалістами Відділу підготовлено та надано:

- 333 висновки про погодження документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для різних цільових призначень ;

- 576 витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земель;

Станом на 1 жовтня 2016 року до органів місцевого самоврядування поступило 142 клопотання від учасників АТО та сімей загиблих, прийнято 82 рішення про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 15,8144 га (в тому числі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 49 заяв площею 7,86 га, особистого селянського господарства 33 заяви площею 7,9544 га) та 39 рішень про відмову у наданні земельних ділянок у зв’язку із відсутністю вільного земельного фонду.

31. Оздоровлення, спортивна та молодіжна політика

Упродовж 10 місяців 2016 року проведено:

- традиційний міжобласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті борців за волю та незалежність України, 12-13 січня 2016 року на базі Косівської ДЮСШ «Гірське орлятко»;

- кубок району з міні-футболу (футзалу) сезону 2016 року, присвячений пам’яті Героя України В’ячеслава Чорновола;

- чемпіонат України з шашок-64 серед молоді та юнаків,09-16 березня 2016 року на базі ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» м. Косів;

- районний конкурс-фестиваль «Таланти Твої, Україно», приурочений 160-річчю від дня народження Івана Франка та 145-річчю від дня народження Лесі Українки, 11 березня 2016 року;

- сходження молоді району на Говерлу з нагоди відзначення 202-ї річниці від дня народження Шевченка Т.Г., 09 березня 2016 року;

- інтерактивна програма «Скриня прабабусі» для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 18 березня 2016 року;

- районні змагання з арбористики серед учнівської молоді 5-6 класів та 7-8 класів загальноосвітніх шкіл району, 18 квітня 2016 року;

- майстер-клас «Великодня писанка» для дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 20 квітня 2016 року;

- районний конкурс-фестиваль дитячої творчості «Земля – наш спільний дім», 21 квітня 2016 року;

- традиційний міжрайонний турнір з волейболу серед жіночих команд до Дня Матері (07 травня 2016 року);

- молодіжна патріотична експедиція «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», 18 травня 2016 року;

- Чемпіонат України з кантрі-кросу (ІІ етап), 21-22 травня 2016 року;

- І етап районної Спартакіади серед збірних команд сіл, селищ та м. Косова у 11 населених пунктах району (з 22 травня по 04 вересня 2016 року);

- 7-10 липня 2016року Всеукраїнські змагання «Кубок Косівщини з екстремального ендуро»;

- 05 серпня 2016 року районна спартакіада «Спорт для всіх» серед інвалідів;

- 05-07 серпня 2016 року ІІ етап України з ендуро;

- 07-09серпня 2016року відкрита першість Косівського району з шашок -64;

- 07 серпня 2016року турнір з футболу присвячений пам’яті народного артиста України Назарія Яремчука;

- 23-24 серпня 2016 року міжобласний турнір з боксу присвячений 25 річниці Дня Незалежності України;

- 11 вересня 2016року ІІ етап районної спартакіади серед сіл,селищ та м. Косова;

- 23 вересня 2016року районний молодіжний екологічний фестиваль «Гірська веселка»;

- 07 жовтня 2016року Франкова хода з нагоди 160-річчю від дня народження Каменяра;

- 14 жовтня2016 року відкрита першість Косівського району з волейболу серед жіночих команд присвячених Дню захисника України;

- 14 жовтня 2016року традиційний турнір з футболу серед гуцульських міст;

- 23 жовтня 2016року спортивні змагання з волейболу, футзалу з нагоди відкриття спортивного майданчика с. Уторопи;

- 30 жовтня Кубок Косівського району з волейболу серед чоловічих команд;

- свято «Країна дитинства» до Міжнародного Дня захисту дітей;

- фінальні ігри районного інтелектуального турніру з гри «Що? Де? Коли?», 26 червня 2016 року;

Участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських змаганнях відбувалась у відповідності до Єдиного календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів області на 2016 рік.

Протягом звітного періоду до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» направлено 21 дітей пільгових категорій району; до ДПУ «МДЦ «Артек» - 8 дітей; до дитячого закладу санаторного типу «Сокіл» (с. Сокіл Галицького району) – 47 дітей; до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Перлина Придністров’я» (с. Михальче Городенківського району) – 18 дітей; до ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» м. Косів – 45 дітей.

32. Оборонно-мобілізаційна робота та забезпечення правопорядку

Структурними підрозділами райдержадміністрації в 2016 році згідно плану райдержадміністрації була проведена робота по покращенню стану мобілізаційної готовності району.

З цією метою було проведено розрахунок та внесено зміни до IV розділу «Життєзабезпечення населення в особливий період” мобілізаційного плану Косівської районної державної адміністрації, а саме: уточнена структура, штатний розпис та план комплектування органів нормованого забезпечення населення району, детально проаналізовано план заходів та практичних дій районної державної адміністрації щодо переведення району на нормоване забезпечення населення основними продовольчими та не продовольчими товарами в особливий період. Проведено уточнення плану комплектування та основних функцій районного карткового та контрольно-облікового бюро. З управлінням економіки райдержадміністрації уточнено потреби в продовольчих та непродовольчих товарах населення району на особливий період, а також згідно плану проведення інвентаризації, внесено зміни до складу інвентаризаційних комісій, розглянуто порядок їх роботи при проведенні суцільної інвентаризації підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства.

Станом на 31.12. 2016 року, внесено зміни до мобілізаційного паспорту Косівського району, який погоджено з керівництвом райдержадміністрації.

Система оповіщення при введенні вищих ступенів готовності спроможна своєчасно довести сигнали до посадових осіб райдержадміністрації та керівників підприємств, установ і організацій району (додаток 3).

Відповідальним за оповіщення розпорядженням райдержадміністрації від 08.12.2011 р. № 88 «Щодо організації оповіщення про введення вищих ступенів готовності» призначений начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони праці райдержадміністрації.

Пакет з сигналами про введення вищих ступенів готовності в райдержадміністрації в наявності.

В райдержадміністрації відпрацьована схема оповіщення, в приймальні райдержадміністрації (кабінет №1) встановлено ПАК „АТРИС” та закладено пакет з паролем на включення системи оповіщення „АТРИС”.

Здійснюється контроль результатів щомісячних перевірок працездатності „АТРИС” шляхом роздруківки протоколів результатів оповіщення, які зберігаються протягом року.

Пункт евакуації Косівської районної державної адміністрації для роботи в особливий період розташований в с. Шешори, Косівського району в приміщенні санаторію „Шешори" .

Всі розділи мобілізаційного плану райдержадміністрації розроблені повністю. Мобілізаційні плани підприємств і організацій району, які мають мобілізаційне завдання, не розроблялись.

Районна державна адміністрація на виконання Указу Президента України від 14.01.2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», інших рішень Президента України та Уряду України по частковій мобілізації спільно з військовим комісаріатом провела організаційні заходи по мобілізаційному розгортанню Косівського районного комісаріату до чисельності в кількості 29 осіб . Поставку людського ресурсу за контрактом до лав Збройних сил України виконано на 57% (поставлено 63 осіб із запланованих - 112).

Поставку людського ресурсу щодо призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил України виконано на 100% (поставлено 59 осіб із запланованих - 59).

Основні напрямки діяльності райдержадміністрації щодо забезпечення та організації виконання підприємствами, організаціями мобілізаційних завдань полягають у визначенні заходів переведення органів державного управління та місцевого самоврядування на роботу в умовах особливого періоду, визначенні обсягів мобілізаційних завдань підприємствам, організаціям району всіх форм власності та забезпечення їх діяльності в умовах особливого періоду.

Перехід підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду заплановано на протязі 15 діб з дня оголошення загальної мобілізацій (введення надзвичайного стану).

На район покладено мобілізаційне завдання по виробництву та переробці сільськогосподарської продукції та надання послуг. До виконання встановлених мобілізаційних завдань райдержадміністрація, підприємства та організації району готові.

Технічне прикриття автомобільних доріг району сплановано і для його проведення залучаються шляхові підприємства району: філія „Косівський райавтодор", ПП „Дорожник", ПП „Явсон".

Технічне прикриття житлово-комунального господарства заплановано і для його проведення залучаються: ДП „Косівміськводосервіс" та Кутський ККП.

Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час проводиться на підставі переліків. Станом на 31.12.2016 року в районі заброньовано: 13 офіцерів запасу, 47 солдат, сержант запасу.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.06.2009 року №167/ДСК „Про внесення змін та доповнень до мобілізаційних завдань"; підприємствам, організаціям району встановлені мобілізаційні завдання. З ними укладені договори на виробництво продукції та надання послуг. Дані підприємства до виконання мобілізаційних завдань готові (додатки 7, 8).

Нормоване забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період заплановано. Підготовлено та видано розпорядження голови райдержадміністрації від 14.03.2007 р. № 73 „Про затвердження Положення про нормоване забезпечення населення Косівського району продовольчими і непродовольчими товарами в особливий період (в умовах надзвичайного стану)” та розроблено штатну структуру управління з питань торгівлі і побутового обслуговування населення райдержадміністрації, а також уточнено порядок переходу до нормованого забезпечення населення, відпрацьовані розпорядчі документи згідно плану підготовки та запровадження нормованого забезпечення населення. Визначені та укладені договори з підприємствами торгівлі та ресторанного господарства, які будуть задіяні в системі нормованого забезпечення населення в особливий період.

На даний час мобілізаційного резерву в районі немає.

Створення та утримання спеціальних формувань в районі з метою забезпечення виконання завдань з питань Національної безпеки України поставлених Президентом України, районною державною адміністрацією проводилася робота по укомплектуванню військовослужбовцями роти охорони Косівського районного комісаріату та загонів оборони району з цією метою для забезпечення несення служби особовим складом за значених підрозділів, підібрані та підготовлені приміщення для проживання військовослужбовців, а також проводяться заходи по їх укомплектуванню.

На даний час спеціальних формувань на території району не має

В бюджеті району на 2016 рік згідно «Цільової програми фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту населення в Косівському районі на 2015-2016 роки» було передбачено 150 тис. грн., надійшло коштів 150 тис. грн., фактично з місцевого бюджету витрачено на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, обладнання 150 тис. грн.

33. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф

У 2016 році для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території району виділялися кошти з резервного фонду районного бюджету, зокрема:

- розпорядження райдержадміністрації від 10.03.2016 р. № 86 - 4000 (чотири тисячі) гривень відділу освіти районної державної адміністрації на придбання будівельних матеріалів для відновлення будівлі Шешорської ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Чорновола, пошкодженої внаслідок сильного вітру 22 лютого 2016 р.;

- розпорядження райдержадміністрації від 14.03.2016 р. № 91 - 3600 (три тисячі шістсот) гривень районній державній адміністрації на придбання паливно-мастильних матеріалів для аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС в Івано-Франківській області для виконання робіт з розмінування у Косівському районі;

- розпорядження райдержадміністрації від 11.04.2016 р. № 139 - 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень районній державній адміністрації на придбання паливно-мастильних матеріалів для Державної пожежно-рятувальної частини № 14 (м. Косів) (В. Гордійчук) УДСНС в Івано-Франківській області для запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (пожеж) в ІІ кварталі 2016 року;

- розпорядження райдержадміністрації від 13.04.2016 р. № 151 - 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень відділу будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Косівської райдержадміністрації для відновлення будинку культури в с. Нижній Березів, пошкодженого внаслідок сильного вітру 22 лютого 2016 року;

- розпорядження райдержадміністрації від 28.07.2016 р. № 268 - 10000 (десять тисяч) гривень відділу будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадміністрації на придбання будівельних матеріалів для берегоукріплення правого берега р. Рибниця біля АТ “СКІФ-АВТО”, пошкодженого внаслідок підняття рівня води в р. Рибниця 13-17.06.2016 р. та недопущення подальшого його руйнування.

Також з резервного фонду виділялися кошти для надання матеріальних допомог жителям району, потерпілих від пожеж.

Станом на 01 жовтня 2016 року на території району зареєстровано 130 пожеж (збільшення кількості випадків на 22 %), внаслідок яких загинули 5 осіб, 1 особа отримала травми, пошкоджено (знищено) 72 будівлі та споруди різного призначення і 3 транспортних засоби. Основними причинами виникнення пожеж в Косівському районі являються:

коротке замикання електропроводки (36 пожеж або 28% від їх загальної кількості);

необережне поводження з вогнем (74 пожежа або 57% від їх загальної кількості);

порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей (11 пожеж або 8% від їх загальної кількості);

дитячі пустощі з вогнем (3 пожежі або 2% від їх загальної кількості);

розряд блискавки (2 пожежі або 2 % від їх загальної кількості);

підпал (4 пожежі або 3% від їх загальної кількості).

Отримано кошти згідно Комплексної програми «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2016-2021 років» - 90 тис.грн. (90 тис. грн. на придбання спеціальних пожежних чобіт «Fireman» в кількості 30 пар).30 пар).

34. Звернення громадян

Аналіз стану роботи із зверненнями громадян показав, що керівники органів виконавчої влади і місцевого самоврядування району відповідно до Конституції України, Закону України „Про звернення громадян" вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", розпоряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації з цих питань, спрямовують свої зусилля на забезпечення реалізації громадянами права звернутись до органів державної влади із зверненнями, скаргами та пропозиціями щодо захисту своїх законних інтересів.

За 2016 рікдо органів виконавчої влади і місцевого самоврядування районунадійшло12933 зверненнягромадян, що на 1783 менше ніж за аналогічний період 2015 року. З них: 8628 (67%) письмових звернень та 4305 (33%) громадян побували на особистому прийомі.

Найбільше звернень надійшло до виконкомів Косівської міської ради (908), Вербовецької (786), Стопчатівської (539), Космацької (653), Соколівської (565),Старокутської (492), Рожнівської (488), Хімчинської (477) сільських рад.

Основними питаннями, які порушують жителі району у своїх зверненнях є: аграрної політики і земельних відносин 3969 (30%), соціального захисту 2374 (18%), житлової політики 822 (6%), забезпечення дотримання законності і правопорядку 325 (2,5%), комунального господарства 249 (1,9%).

За 2016 рік від жителів району та через органи влади вищого рівня надійшло 279 звернень, що на 1 звернення менше ніж у 2015 році. З них: на особистому прийомі – 76 звернень (на 16 менше ніж у 2015 році), надійшло поштою - 233 (на 15 більше ніж у 2015 році).

Кількість звернень до райдержадміністрації через органи влади вищого рівня склала 68 звернень (25%), що на 18 менше ніж у 2015 році. З них: від Адміністрації Президента України – 14, Кабінету Міністрів України – 9, облдержадміністрації – 36, інших органів влади вищого рівня – 5.

Основними питаннями, які порушують жителі району у своїх зверненнях до райдержадміністрації є питання соціального захисту (78 – 28%), комунального господарства (46 – 15%), забезпечення дотримання законності та правопорядку (34 – 12%), транспорту і зв’язку (26 – 9%).

Протягом 2016 року всі звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації перебували на контролі у керівництва, та згідно резолюцій були розглянуті відповідними виконавцями.

Протягом 2016 року райдержадміністрацією проводилась відповідна робота, спрямована на забезпечення Закону України «Про звернення громадян», вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації з даного питання, власних рішень.

Райдержадміністрацією вживаються заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, як пріоритетного напрямку діяльності органів виконавчої влади.

У райдержадміністрації створено необхідні умови для участі заявників у розгляді поданих ними звернень, надавалась можливість ознайомитись з матеріалами перевірок під час розгляду звернень.

Питання про підсумки роботи із зверненнями громадян що надійшли до райдержадміністрації протягом І півріччя 2016 року заслухано на колегії райдержадміністрації 28 липня 2016 року. На основі рішень колегії райдержадміністрації прийнято розпорядження райдержадміністрації від 02.08.2016 року № 275 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2016 року».

Матеріали про підсумки роботи із зверненнями громадян надруковані в районній газеті «Гуцульський край» та розміщена на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у райдержадміністрації здійснюється постійний контроль за організацію роботи із зверненнями громадян та забезпечено організаційні заходи щодо виконання його положень, затверджено графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації (розпорядження райдержадміністрації 24.06.2016 року №244 «Про організацію прийому громадян керівниками районної державної адміністрації у ІІ півріччі 2016 року»).

На виконання постанови Кабінету міністрів України від 12.08.2009 року №898 та розпорядження облдержадміністрації від 09.10.2009 року №596 «про розгляд звернень громадян, що надходять на урядову «гарячу лінію» Соціального контактного центру» за 2016 рік до райдержадміністрації надійшло 1225 звернень (за аналогічний період минулого року - 545). Більшість питань, що порушуються у зверненнях стосуються соціального захисту населення – 769 (62%), комунального господарства 129 (10%), охорони здоров’я – 69 (6%), транспорту і зв’язку – 66 (5%).

Питання роботи із зверненнями громадян в районі згідно вимог Указу Президента України від 07.02. 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" розглянуто на семінар-нараді із сільськими, селищними, міськими головами та секретарями виконкомів сільських, селищних та міської рад. Також це питання щотижнево слухається на нараді у голови райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками установ, організацій району.

З метою здійснення постійного моніторингу та контролю за станом роботи та додержанням законодавства з питань звернень громадян в райдержадміністрації запроваджено щотижневе інформування керівника апарату райдержадміністрації про розгляд звернень громадян.

Питання щодо виконавської дисципліни у роботі з документами, що стосуються звернень громадян, перебувають на постійному контролі у голови районної державної адміністрації.

Ласкаво просимо на Косівщину

AV

Panorams

Migrants UA RU 720x90

Patronat

bezviz

Оголошення

 • 14 березня відбудеться представлення новопризначеного голови Косівської райдержадміністрації Віталія Кічеряка +

  Завтра, 14 березня о 10 годині, в сесійній залі за участю керівництва обласної державної адміністрації, відбудеться представлення новопризначеного голови Косівської Детальніше
 • «Пряма телефонна лінія» з експертами Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України +

  Щомісячно кожної останньої п’ятниці з 10:00 до 14:00 за телефоном 050 447 57 88 працюватиме «Пряма телефонна лінія» з експертами Детальніше
 • Відбір до національної збірної України Ігор Нескорених розпочато +

  В Україні розпочато збір анкет на участь у Іграх Нескорених 2018. Цього року п’ятнадцять учасників нашої збірної вдруге візьмуть участь Детальніше
 • ЗДІЙСНЮЄМО ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДІТЕЙ РАЙОНУ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ +

  Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації визначено структурним підрозділом райдержадміністрації, відповідальним за організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Організація Детальніше
 • 1

Вітання

 • Привітання голови райдержадміністрації Віталія Кічеряка з нагоди Дня українського добровольця +

  Шановні краяни, добровольці! Цьогоріч в Україні вже вдруге відбувається вшанування добровольців окремим днем. Подвиг учасників добровольчих формувань є символом справжньої Детальніше
 • 1

propozycii

23022017042

Президент України

uryad portal

Урядова гаряча лінія

verhovna rada

Центральна виборча комісія

Національне агенство України з питань державної служби

Верховний суд України

«Академія державного управління»

Derjava

rzum

banner

Національний конкурс бізнес-рішень для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опереції

 Антикорупційний портал

 bpd1

 dfsmsu

oblsapka2

OIzCZ

DiiNS

TiP

ВЕБ-ПОРТАЛ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Офіційний сайт Косівської районної ради

Just

ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області

Сайт Косівської центральної районної лікарні

Івано-франківський обласний центр зайнятості

egovinfua 71x180

Офіційний сайт редакції газети Гуцульський край

Освітянський вісник (Інформаційно-методичний бюлетень РМК та відділу освіти Косівської РДА і Гуцульської освітянської ради)

Косів, Гуцульщина та Карпати

Веб-портал Косівщини - Косів, Косівщина, Гуцульщина та Карпати

Косівська райдержадміністрація
у соціальних мережах
Сторінка Косівської РДА в мережі Фейсбук (Facebook) Сторінка Косівської РДА в мережі Твіттер (Twitter)