2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

Конвенція про водно-болотні угіддя ,що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою  «Рамсарська  конвенція» за назвою міста заснування – Рамсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року.Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 169 країн –Договірних Сторін Конвенції.

Згідно зі статтею 1 Рамсарської Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів, боліт, драговин, торфовищ   або водойм  - природних або штучних , постійних або тимчасових, стоячих або проточних , прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує 6 метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення розроблені критерії, серед яких типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних , рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту , нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна-Договірна Сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону. 

На цей час зазначений Перелік включає 2221 водно-болотне угіддя загальною площею близько 21,421 млн.га. Серед них і наші 33 водно-болотні угіддя міжнародного значення загальною площею біля 678 тис.га. З них 22 водно-болотних угіддя отримали статус міжнародних у 1995році, а в 2004році Секретаріатом Рамсарської конвенції прийняло рішення про надання міжнародного статусу ще 11 водно-болотним угіддям України, які розташовані у межах територій природно-заповідного фонду України.

Крім того, Україна очікує на включення до Рамсарського списку ще низки водно-болотних угідь протягом 2016 року.

У 2016році за пропозицією Секретаріату Рамсарської  конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотне угіддя  - для нашого майбутнього – стале джерело засобів для існування».

У 2016році Міністерство екології та природніх ресурсів планує спрямувати зусилля на створення ефективної системи управління водно-болотними угіддями, аналіз даних щодо стану водно-болотних угідь міжнародного значення та розроблення плану дій щодо імплементації Рамсарської конвенції до 2021року.

Головний спеціаліст відділу
соціально-економічного
розвитку управління
економічного розвитку,
торгівлі і туризму РДА
Олег Олійник

gartellin

Sluh

Біоетика

AV

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams