2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

   Заходи, які проводять у Всесвітній день водно-болотних угідь покликані привернути увагу громадськості та урядів різних країн світу до цінності водно-болотнихугідь для підтримання збалансованого розвитку нашої планети.

   Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою  «Рамсарська  конвенція» за назвою міста заснування – Рамсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 169 країн –Договірних Сторін Конвенції.

      Згідно зі статтею 1 Рамсарської Конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм  - природних або штучних , постійних або тимчасових, стоячих або проточних , прісних, солонкуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких не перевищує 6 метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення розроблені критерії, серед яких типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна-Договірна Сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.

        Переважна більшість людей не знають про корисні властивості водно-болотних угідь. Зазвичай люди бачать лише заболочену місцевість, яку бажано трансформувати у щось «корисне», осушити, засадити лісом, добувати торф чи перетворити болота на поля. Вчені підрахували, що з 1990 року 64% водно-болотних угідь зникли через діяльність людини.

        На цей час зазначений Перелік включає 2247 водно-болотне угіддя загальною площею близько 215,051 млн. га. Серед них і наші 37 водно-болотних угідь міжнародного значення загальною площею біля 770,545 тис. га. У 2011 та 2012 році були прийняті розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 147-р та від 21.09.2011 № 895-р, від 24.10.2012 № 818-р про погодження надання 19 водно-болотним угіддям України статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, у тому числі 4 на територій Івано-Франківської області, а саме:

-               «Бурштинське водосховище»;

-              «Ріка Дністер» в межах Галицького національного природного парку;

-              «Витоки р. Погорілець»;

  • «Витоки р. Прут» в межах Карпатського національного природного парку.

   У 2018 році за пропозицією Секретаріату Рамсарської  конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під девізом «Водно-болотні угіддя  для збалансованого розвитку міст».

В рамках відзначенняцієїдатимісцевими органами влади, адміністраціяминаціональнихприродних та регіональнихландшафтнихпарківобластіпроводятьсярізноманітніприродоохоронні заходи іззалученнямгромадськості, насамперед, школярів, для приверненнядодатковоїуваги до цихприроднихутворень.

Головний спеціаліст відділу соціально-
економічного розвитку
управління  економічного розвитку,
торгівлі і туризму РДА
Олег Олійник

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams