Основні пріоритети діяльності Косівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області на 2018 рік

І. Реалізація завдань, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 року № 672

ІІ. Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства, якісного обслуговування громадян

ІІІ. Мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду та їх раціональне використання, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи

ІV. Реалізація державної антикорупційної політики в об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України

ПЛАН
роботи Косівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України
 Івано-Франківської області на 2018 рік

Пріорітет І

Реалізація завдань, визначених Стратегією модернізації

та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2016 року № 672

Мета 1

Поліпшення якості обслуговування громадян

Завдання:

1.     Впровадити в управлінні стандарти, визначені Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (із змінами)

Відповідальні:Гондурак І.В.., Девда Г.М., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: впроваджені відповідні стандарти в управліннІ Фонду;

Термін виконання: І півріччя.

2.     Розширити мережі пунктів обслуговування громадян, в т. ч. на базі об'єднаних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг, прозорих соціальних офісів, інфраструктури національного оператора поштового зв'язку, банків, органів влади тощо

Відповідальні: Гондурак І.В.., Девда Г.М., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки:створено не менше двох нових пунктів обслуговування;

Термін виконання: протягом року.

3.     Запровадити механізм делегування певних функцій з обслуговування громадян в об'єднаних територіальних громадах, інших місцевих органах влади та місцевого самоврядування

Відповідальні: Гондурак І.В.., Девда Г.М., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки:   реалізовано пілотний проект;

Термін виконання:  після прийняття нормативного акту.

4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо надання послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, зокрема щодо:

- замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису);

- замовлення послуги інформування за допомогою СМС - повідомлення, електронної пошти, тощо

Відповідальні: Гондурак І.В.., Девда Г.М., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Намистюк О.Ю.;

                            Критерії оцінки: збільшення чисельності користувачів

                            зареєстрованих на веб-порталі електронних послуг Пенсійного

                            фонду України

Термін виконання: протягом року.

Мета 2

Ведення електронних пенсійних справ та розвиток системи керування процесом обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Завдання:

1.     Здійснити заходи щодо міграції даних із автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп'ютерних технологій до централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” на базі електронної пенсійної справи. Запровадити оцифрування архіву пенсійних справ з внесенням інформації до електронних пенсійних справ, проведенням її інвентаризації і доповненням частини облікових карток даними щодо призначення та виплати пенсій

Відповідальні:Гондурак І.В.., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки:обробка пенсійної документації на базі централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій”; впроваджено програмне забезпечення;

проведено інвентаризацію пенсійних справ та  запроваджено оцифрування архіву пенсійних справ з внесенням інформації до електронних пенсійних справ (після доведення Пенсійним фондом України нормативного акту та програмного забезпечення);

Термін виконання: ІІ – ІІІ квартал.

Мета 3

Розвиток програмно-технічної платформи Пенсійного фонду України

Завдання:

1.     Забезпечити використання технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України щодо координації, контролю виконання технологічних операцій, виправлення помилок Відповідальні: Гондурак І.В., Намистюк О.Ю.;

керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: використаннявідповідного програмного забезпечення (після впровадження Пенсійним фондом України).

       Термін виконання: протягом року.

2.      Забезпечити впровадження внутрішнього електронного документообігу в   

         управлінні

Відповідальні:Гондурак І.В., Намистюк Н.Ю., Радиш Т.М.;

Критерії оцінки: впроваджено внутрішній електронний документообіг в органах  Пенсійного фонду України в області;

Термін виконання: після прийняття нормативного акту.

Мета 4

Розвиток телекомунікаційної складової інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України

Завдання:

1.     Впровадити систему відеоконференцзв'язку в управлінні

Відповідальні:Гондурак І.В., Намистюк Н.Ю.;

Критерії оцінки:впровадження відповідного програмного забезпечення;

Термін виконання: протягом року.

Мета 5

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

Завдання:

1.     Забезпечити розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС

Відповідальні:Гондурак І.В., Намистюк Н.Ю.;

Критерії оцінки: розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС;

Термін виконання:протягом року (після отримання методики розгортання).

Мета 6

Вдосконалення організаційної структури, системи комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу управління

Завдання:

1.     Продовжити оптимізацію функціональних процесів в управлінні відповідно до Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженої постановою правління Фонду від 3 червня 2016 року № 13-2

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Максимів М.М., Атаманюк К.Д., Баричко В.І.;

Критерії оцінки: реорганізація управління Пенсійного фонду України відповідно до прийнятих нормативних актів;

Терміни виконання: протягом року.

2.     Організувати проведення професійного навчання з державними службовцями управління Пенсійного фонду України

Відповідальні:Максимів М.М., Баричко В.І.;

керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: забезпечення навчанняне менше 10 % державних службовців за різними програмами підвищення кваліфікації, в тому числі не менше 25 % неохоплених у 2016 – 2017 роках працівників відділів обслуговування громадян;

Термін виконання: за окремими планами.

3.     Забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління пенсійного фонду України відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу”

Відповідальні:Баричко В.І.;

керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: ознайомлено 100 % державних службовців управління з висновками щодо результатів оцінювання державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”;

Термін виконання: грудень.

4.     Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудовому колективі управління Фонду відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2016 року № 132

Відповідальні:Баричко В.І.;

Керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: підготовлені пропозиції за результатами дослідження;

Термін виконання: протягом року.

Мета 7

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до Фонду

  

Завдання:

1.     Забезпечити оперативне висвітлення питань діяльності управління в місцевих засобах масової інформації, на веб-сторінках офіційних сайтів районних державних адміністрацій, на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Максимів М.М., Намистюк О.Ю., Баричко В.І.;

керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: підготовка та оприлюднення матеріалів;

Термін виконання: протягом року.

2.     Забезпечити дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Радиш Т.М., Баричко В.І.;

керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: відсутність порушень щодо строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію;

Термін виконання: протягом року.

Мета 8

Підготовка до запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування

Завдання:

1.     Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, пов’язану із запровадженням накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Максимів М.М., Атаманюк К.Д., Намистюк О.Ю., Радиш Т.М., Баричко В.І.;

Критерії оцінки:публікації у місцевих засобах масової інформації, виступи в трудових колективах, проведення брифінгів, круглих столів, семінарів із зазначеної тематики;

Термін виконання: протягом року після ухвалення закону.

Пріорітет II

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення

пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного

законодавства, якісного обслуговування громадян

Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

Завдання:

1.     Забезпечити проведення призначення/перерахунків пенсій згідно із законодавством та за заявами про їх проведення у строки, визначені законодавством України

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В.;

Критерії оцінки: відсутність випадків порушення термінів призначення/перерахунків пенсій;

Термін виконання: постійно.

2.     Забезпечити поденне фінансування пенсійних виплат згідно з планом-графіком фінансування

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І., Максимів М.М.;

Критерії оцінки: протягом виплатного періоду рівномірно розподілену денну потребу між відділеннями ПАТ «Укрпошта», не допускаючи похибки в день більше 10% середньої потреби в коштах;

Термін виконання: щоденно, в межах виплатного періоду.

3.     Проводитиверифікаціюпенсійнихвиплатзметоюпосиленняконтролюпризначенняпенсійодночасноізвпровадженнямцентралізованоїтехнологіїпризначенняпенсій (запобіганняпереплатам, здешевленняутриманняцентралізованихінформаційнихсистем)

ВідповідальніГондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: 100 % перевірка даних пенсійних справ, завершення верифікації пенсійних справ;

Термін виконання: протягом року.

4.     Забезпечити контроль та проведення звірок за своєчасним опрацюванням заяв на призначення/перерахунок пенсій за допомогою підсистеми «Звернення» (Журнал реєстрації рішень про призначення пенсій та розпоряджень (форма 10)

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Намистюк О.Ю.;

 Критерії оцінки: недопущення випадків несвоєчасного призначення та перерахунку пенсій;

Термін виконання: протягом року.

5.     Забезпечити проведення перевірок виплати пенсій працюючим пенсіонерам з використанням центральної бази даних СПОВ з метою запобігання переплатам пенсій у разі, коли виплата залежить від факту працевлаштування

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: 100 % опрацювання списків працюючих пенсіонерів;

Термін виконання: протягом року.

6.     Забезпечити контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам

Відповідальні::Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І.;

Критерії оцінки: аналіз динаміки кількості звернень внутрішньо переміщених осіб, дотримання строків та контролю за своєчасним взяттям на облік;

Термін виконання: щомісяця.

7.     Забезпечити своєчасну виплату пенсій громадянам іноземних держав, які проживають на території Косівського та Верховинського районів

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М.,Максимів М.М.;

Критерії оцінки: відсутність випадків порушення термінів переказу  та виплати пенсій;

Термін виконання: щокварталу.

8.     Забезпечити проведення оцінки якості роботи щодо обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В.,Радиш Т.М.;

Критерії оцінки: заходи контролю проведено, підготовлено пропозиції до рішень щодо організації роботи;

Термін виконання: протягом року.

9.  Взяти участь у семінар-нарадах:

- із заступниками начальників територіальних управлінь Пенсійного фонду України, які відповідають за пенсійне забезпечення громадян; 

- із спеціалістами відділів  обслуговування громадян;

- із спеціалістами відділів з питань призначення,перерахунку та виплати пенсій

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Максимів М.М., Баричко В.І.;

Критерії оцінки: підвищення кваліфікації спеціалістів;

Термін виконання: за окремими графіками.

10.   Проводити контроль за базами даних одержувачів пенсій щодо виявлення подвійних виплат пенсій одержувачів пенсій за міжнародними угодами та відповідно до законодавства України, контроль подвійних виплат пенсій в межах України за різними пенсійними програмами, контроль своєчасного припинення виплат пенсій померлих пенсіонерів

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: відсутність подвійних виплат, своєчасне припинення пенсійних виплат;

Термін виконання: протягом року.

11.   Сприяти проведенню перевірки правильності призначення та виплати пенсій, призначених за спеціальними законами(за Списками  № 1 і № 2), що регулюють пенсійне забезпечення

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І.;

Критерії оцінки: 100%перевірка  новопризначених пенсій призначених на пільгових умовах;

Термін виконання: протягом року.

12.    Забезпечити своєчасну підготовку та подання формулярів для призначення частини пенсії за міжнародними угодами

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В.;

Критерії оцінки: відсутність випадків несвоєчасної підготовки та подання формулярів до головного управління Пенсійного фонду України в області;

Термін виконання: протягом року.

13    Сприяти ефективній роботі комісії при головному управлінні Пенсійного фонду України в області з питань розгляду скарг громадян на рішення територіальних органів Фонду в області щодо пенсійного забезпечення

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В.;

Критерії оцінки: відсутність випадків поверхневого та формального розгляду скарг громадян;

Термін виконання: протягом року.

Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

Завдання:

1      Здійснювати моніторинг та аналіз практики застосування законодавства в управлінні

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І., Ганцяк О.Я., Савчук Р.В., Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: підготовка оглядів практики застосування законодавства;

Термін виконання: протягом року.

2.     Забезпечити представлення інтересів Пенсійного фонду України в судах: підготовку та подання в установлені строки адміністративних позовів, відзивів на позовні заяви, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: повнота підготовки позовних документів, дотримання строків їх подання;

Термін виконання: в міру потреби.

3.     Проаналізувати стан організації правової роботи в управлінні Пенсійного фонду Україниза підсумками 2017 року та визначити заходи щодо її покращення

Відповідальні: Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: підготовка службової записки керівництву управління з актуальних питань;

Термін виконання: протягом І кварталу;

Термін виконання: протягом року.

4.     Сприяти проведенню перевірки стану організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України в області

Відповідальні: Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: проведення перевірок у строки, передбачені планом, складання довідок за результатамиперевірок організації правової роботи;

Термін виконання: за окремим планом.

5.     Використовувати в роботі єдині нормативно-довідникові системи та стандартизувати існуючі довідники, забезпечити їх підтримку та оновлення

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк  Н.Ю., Розвадовська С.І.,;

Критерії оцінки: формування списку довідників, що будуть в першу чергу внесені до системи НДІ (стандартні довідники, які супроводжуються центральним апаратом); запровадження використання єдиних центральних довідників;

Термін виконання: протягом року.

6.     Забезпечити проведення правоосвітніх заходів, зокрема семінарів, брифінгів, «круглих столів» для обговорення положень нормативно-правових актів, змін до законодавства та діяльності органів Пенсійного фонду

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: підвищення ефективності роботи органів Пенсійного фонду та обмін досвідом;

Термін виконання: протягом року.

7.     Здійснювати перегляд актів управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства

 Відповідальні: Атаманюк К.Д., керівники структурних підрозділів  управління;

        Критеріїоцінки: складено звіт за результатами перегляду,розроблено проекти відповідних актів;

Термін виконання: протягом року.

Пріорітет ІІІ

Мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду

та їх раціональне використання, забезпечення фінансової

стабільності пенсійної системи

Мета 1

Виконання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України у                    2018 році та формування бюджету на 2019-2021 роки

Завдання:

  1. Підготувати до затвердження план доходів та видатків, кошторис  та план асигнувань управління Фонду на 2018 рік.

Відповідальні: Максимів М.М.;

Критерії оцінки:  формування проекту доходів та видатків управління Фонду  та кошторису видатків на фінансування адміністративних витрат;

Термін виконання: в місячний термін після доведення граничних обсягів показників бюджету Пенсійним фондом України.

2.     Забезпечити постійний моніторинг показників виконання дохідної частини бюджету та аналіз факторів, що впливають на виконання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України, вносити пропозиції щодо реагування на ситуацію, що склалася

Відповідальні:Максимів М.М.;

Критерії оцінки: моніторинг,у разі невиконання поточних показників бюджету -  пропозиції щодо усунення факторів та причин невиконання бюджету;

Термін виконання: щомісячно.

3.     Забезпечити виконання планових показників надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України в повному обсязі

Відповідальні:Максимів М.М.;

Критерії оцінки: виконання на 100% доведених показників;

Термін виконання: протягом року.

4.     Забезпечити взаємодію з органами Державної фіскальної служби України в районах з питань прогнозування та надходження єдиного соціального внеску

Відповідальні:Максимів М.М.;

Критерії оцінки: надходження єдиного соціального внеску в межах прогнозованих сум;

Термін виконання: протягом року.

5.     Забезпечити виконання індикативних показників надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Відповідальні:Максимів М.М.;

Критерії оцінки:  виконання контрольних показників з надходження коштів зі сплати збору з окремих видів господарських операцій на 100%;

Термін виконання: щокварталу.

6.     Забезпечити проведення аналізу надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та вжиття заходів реагування у разі виявлення несплати збору

Відповідальні:Максимів М.М.;

Критерії оцінки: інформування відповідних органів у разі виявлення несплати для вжиття заходів реагування;

Термін виконання: протягом року.

7.     Проводити аналіз впливу зменшення навантаження на фонд оплати праці на легалізацію заробітної плати відповідно до повноважень, визначених законодавством

Відповідальні Максимів М.М.;

Критерії оцінки: результати аналізу та пропозиції подати до головного управління Пенсійного фонду України в області;

Термін виконання: в термін, встановлений Пенсійним фондом.

8.     Продовжити обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, з Державною службою України з питань праці та Державною фіскальною службою України

Відповідальні: Максимів М.М., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: програмне забезпечення впроваджено, обмін інформацією в автоматизованому режимі, здійснення моніторингу вжитих заходів;

Термін виконання: з ІІІ кварталу; моніторинг – постійно.

9.     З’ясовувати причини незарахування застрахованим особам страхового стажу за результатами моніторингу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та у порядку, визначеному законом, вживати заходи щодо захисту прав застрахованих осіб

Відповідальні: Гондурак І.В.,Максимів М.М., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: вжиття заходів щодо зарахування страхового стажу особам відповідно до норм чинного законодавства;

Термін виконання: протягом року.

10. Забезпечити стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню

Відповідальні: : Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І.,Максимів М.М., Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: повнота вжиття заходів, передбачених чинним законодавством;

       Термін виконання: протягом року.

Мета 2.

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

Завдання:

1.     Провести дослідження результатів роботи управління Пенсійного фонду України щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та експлуатаційних послуг

Відповідальні: Максимів М.М.,  Радиш Т.М.;

Критерії оцінки: виконання відповідних контрольних заходів щодо раціонального використання коштів;

Термін виконання: ІІ півріччя 2018 року.

2.     Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

Відповідальні: : Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І.,  Максимів М.М.;

Критерії оцінки: повнота вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі виявлених порушень за результатами перевірок;

Термін виконання: протягом року.

3.     Забезпечити контроль за здійсненням одноразової виплати пенсій з повернення сум недоотриманих виплат за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та здійснити моніторинг за його результатами

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І.,Максимів М.М.;

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів;

Термін виконання: протягом року.

4.     Забезпечити проведення дослідження стану дотримання управлінням Фонду порядку використання інформації даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Відповідальні Гондурак І.В., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів;

Термін виконання: протягом року.

5.       Забезпечити контроль за своєчасним поданням виплатних документів для проведення виплати пенсій

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І.,Максимів М.М.;

Критерії оцінки: відсутність випадків несвоєчасного подання виплатних документів;

Термін виконання: протягом року.

6.     Забезпечити контроль за додержанням органами Пенсійного фонду України вимог Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2014 № 440

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І., Атаманюк К.Д.;

Критерії оцінки: надання органам Державної виконавчої служби у встановлені терміни довідок про заборгованість за рішенням  суду;

Термін виконання: протягом року.

7.     Продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо способів виплати пенсій та грошової допомоги через установи уповноважених банків

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І.,Ганцяк О.Я., Савчук Р.В.;

Критерії оцінки: виплата пенсій через банківські установи не менше 55 % пенсіонерів;

Термін виконання: протягом року.

Мета 3.

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

Завдання:

1.     Здійснювати моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення її з визначеними індикативними показниками та даними про фінансово-економічну діяльність роботодавців

Відповідальні:Гондурак І.В.,Максимів М.М., Намистюк О.Ю.;

Критерії оцінки: пропозиції за результатами моніторингу;

Термін виконання: щомісячно.

2.     Сприяти проведення внутрішнього аудиту в управлінні Пенсійного фонду України (відповідно до затвердженого плану).

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: проведення аудиторських досліджень у терміни, визначені зведеним планом;

Термін виконання: протягом року.

3.     Забезпечити моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України в області

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: відповідальність заходів, вжитих об’єктом аудиту, наданим аудиторським рекомендаціям та ефект від їх впровадження;

Термін виконання: протягом року.

5.     Забезпечити контроль за повнотою відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та виправлення допущених порушень

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., керівники структурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: усунення виявлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства;

Термін виконання: протягом року.

6.     Забезпечити моніторинг внесення до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб даних про професійну назву роботи та посаду

Відповідальні:Гондурак І.В.,Девда Г.І., Намистюк О.Ю;

Критерії оцінки: внесені дані про професійну назву роботи та посаду до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб;

Термін виконання:протягом року.

7.     Забезпечити верифікацію даних облікових карток застрахованих осіб та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел її формування

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Гостюк Н.Ю., Розвадовська С.І., Намистюк О.Ю. Максимів М.М.;

Критерії оцінки: впроваджені алгоритми актуалізації даних облікових карток застрахованих осіб та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел формування відповідно до прийнятих нормативно-правових актів;

Термін виконання: протягом року.

Пріоритет ІV

Реалізація державної

антикорупційної політики в органах Пенсійного фонду України

Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

Завдання:

1.     Розробити та затвердити план заходів Косівського об'єднаного управління Пенсійного  фонду України Івано-Франківської області з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, забезпечити контроль за його виконанням.

Відповідальні:Гондурак І.В., Девда Г.М., Атаманюк К.Д., керівники стуктурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: затверджений План заходів Косівського об'єднаного  управління Фонду в Івано-Франківській області з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, щоквартальний звіт про виконання;

Термін виконання:  протягом 5 днів з дня отримання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на              2018 рік, контроль щокварталу.

2.     Забезпечити постійний моніторинг дотримання державними службовцями управління Пенсійного фонду України  обмежень, передбачених законами України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу", вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Атаманюк К.Д., керівники стуктурних підрозділів управління;

 Критерії оцінки: мінімізація фактів порушення державними службовцями управління Фонду вимог антикорупційного законодавства та врегулювання конфлікту інтересів у повному обсязі;

Термін виконання: протягом року.

3.     Сприяти проведення в управлінні Фонду контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов’язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов’язків

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Атаманюк К.Д., керівники стуктурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів;

Термін виконання: протягом року.

4.     Активізувати консультаційну і роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження виникнення порушень законодавства, що виявляються під час проведення заходів контролю у суб’єктів господарювання

Відповідальні: Гондурак І.В., Девда Г.М., Атаманюк К.Д., Баричко В.І., керівники стуктурних підрозділів управління;

Критерії оцінки: мінімізація порушень законодавства суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

Термін виконання: протягом року.

gartellin

Sluh

Біоетика

AV

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams