Про виконання в І півріччі 2018 року основних пріоритетів діяльності Косівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано – Франківської області

Відповідно до основних пріоритетів діяльності Косівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України забезпечено стабільне фінансування та своєчасну виплату пенсій 28398 пенсіонерам, вживалися заходи щодо наповнення бюджету та покращення якості обслуговування громадян.

         Протягом I півріччя 2018 року призначено 437 нових пенсій ( в Iпівріччі 2017 р.- 497) та проведено 838 перерахунків (в Iпівріччі 2017 р.- 853). Призначено 27   пенсій за особливі заслуги перед Україною.

         З 01.01.2018 року проведено перерахунки пенсій відповідно до п.2 ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ( 40% від мінімальної зарплати) 1048 пенсіонерам.

         З 01.04.2018 року проведено 4271 перерахунок відповідно до ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» автоматизованим способом без додаткового звернення громадян.

         З 01.07.2018 року проведено масовий перерахунок  пенсій відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».   4659   особам збільшено розмір пенсій, а 10 особам збільшено обмеження максимального розміру пенсії до 14350,00 грн.

       Розмір середньої пенсійної виплати станом на 1 липня 2018 року склав 1929,83 грн., що більше у порівнянні з відповідним показником минулого року ( 1629,18 грн.) на 18   відс.

     Станом на 01.07.2018 року через установи банків виплачено пенсій   14870 пенсіонерам, або 52,2   відс. від загальної чисельності, на суму 183925,72 тис. грн., що дало можливість зекономити на поштових видатках 2151,9 тис. грн.

       Протягом півріччя направлялися 1 формуляр для підтвердження страхового стажу в Чеську Республіку, 1 формуляр в Королівство Іспанія, 3 формуляри в Республіку Польща .

За I півріччя 2018 року до бюджету Пенсійного фонду в області з усіх джерел фінансування надійшло 330367,5 тис. грн., що на 50266,5 тис. грн., більше ніж за відповідний період минулого року.

Кошти Державного бюджету становлять 264220,1 тис. грн. Перераховано коштів для акумуляції на казначейському рахунку – 434,5 тис. грн.

Загальні видатки за звітний період склали 335788,4 тис. грн., або на 19,9 відс. більше, ніж у минулому році.

За платежами, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду,надійшло 434,9 тис. грн., або 90,0 відс. до запланованих (-48,4 тис. грн.). Проти минулого року надходження коштів збільшились на 46,8 тис. грн. або на 12,1 відс. (6 місяців 2017р. – 388,1 тис. грн.).

Економічно – активними платниками погашена заборгованість на суму 16,5 тис. грн.

На комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення заслухано 18 суб’єктів господарювання.

Погашено заборгованість із сплати ЄСВ на суму 227,5 тис. грн.

Проводиться робота із фізичними особами-підприємцями, які станом на 01.07.2018 р. мають заборгованість зі сплати ЄСВ, за результатами якої погашено борг на суму 227,5 тис. грн.

Економічно - активні платники заборгували Фонду 167,1 тис. грн..

Продовжувалась робота щодо опрацювання заборгованості перед бюджетом Фонду в судовому порядку. З початку року подано 1 позов про стягнення заборгованості на суму 4,5 тис. грн., щодо відшкодування сум пенсій, призначених на пільгових умовах. Забезпечено представлення інтересів Пенсійного фонду України в судах: підготовку та подання в установлені строки адміністративних позовів, відзивів на позовні заяви, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства. Так, об’єднаним управлінням підготовлено та подано до суду 12 відзивів на позови, здійснено 17 оскаржень в апеляційному та касаційному порядку рішень.

Станом на 01.07.2018 опрацьовано 84,1 відс. боргу, що підлягає відшкодуванню в судовому порядку. Неопрацьованим залишається борг на суму 19,3 тис. грн. через скасування з 15.12.2017 пільг органам Пенсійного фонду України із сплати судового збору.

За наслідками проведеної позовної роботи у 2018 році на рахунки об’єднаного управління надійшло 3,0 тис. грн.

Активізувалася робота з територіальними громадами щодо надання їх жителям адміністративних послуг. На даний час спеціалістами об’єднаного управління такі послуги уже надаються жителям 3 територіальних громад безпосередньо в їх адміністративних центрах шляхом проведення виїзних прийомів. Впродовж І півріччя 2018 року надано 456 послуг, 351 особі надано консультації та роз’яснення щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення, видано 67 довідок, надання допомоги у заповненні анкет і заяв - 7, видача пенсійних посвідчень – 31.

              Укомплектованість кадрами об'єднаного управління складає 98,1 %, в тому числі керівництво-100%, державні службовців-97,1%, службовців-100%.

          З початку 2018 року звільнилося 5 чоловік, з них 1 особа за угодою сторін, 2 особи з ініціативи суб’єкта призначення, 2 осіб інше. Плинність кадрів становила 9,4 відс.

        Станом на 1 липня цього року працює 51 державний службовець та 3 службовці. Із 51 працюючих державних службовців 51 (100 %) мають повну вищу освіту. За фахом 85,2 % працюючих державних службовців мають економічну освіту, 5,6 %-юридичну, 3,7 %-гуманітарну, 1,9 %-технічну та 1 особа або 1,9 %- магістри державного управління.

       В об’єднаному управлінні працює 46 жінок, що складає 85,2 % від загальної кількості працюючих. За віковим складом до 35 років- 15 чол. (27,8%), 36-45 років-24 чол. (44,4%). 46-55 років-11 чол. (20,4%), 56-60 років-3 чол. (5,6%).

         В 1 півріччі 2018 року за результатами моніторингу роботи комісії дисциплінарні стягнення до державних службовців не застосовувались.

         Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” в 1 півріччі цього року забезпечено своєчасність подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік. На веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції заповнили електронні декларації 60 працівників-державних службовців об’єднаного управління.

        На виконання Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2016 №22-1, здійснено аналіз заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної компетентності державних службовців об’єднаного управління Фонду. В короткотермінових семінарах, які проводились головним управлінням Пенсійного фонду України в області взяло участь 12 особи, що становить 22,2 % від загальної чисельності працівників об’єднаного управління Пенсійного фонду України.

За І півріччя 2018 року проведено 31 зустріч з різними категоріями населення, на яких були присутні 736 громадян, 2 інформаційних заходи, якими охоплено 22 осіб, 155 виступів у засобах масової інформації, забезпечено функціонування телефонів "гарячої лінії", на яку протягом шести місяців 2018 року звернулось і отримали роз’яснення 26 громадян.

Фахівцями Фонду проведено 4 заняття у "Школі майбутнього пенсіонера" (присутніх 89 осіб).

Популяризується надання доступу до веб – порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Станом на 01.07.2018 користувачами веб – порталу є 1228 жителів Косівського та Верховинського районів. Здійснюється реєстрація громадян для розсилки СМС повідомлень від Пенсійного фонду України (зареєстровано 28 осіб).

У І півріччі 2018 року надійшло 2438 документів, що на 150 документів більше, ніж у відповідному періоді минулого року, об’єднаним управління направлено 2372 документів, що на 64 документи більше ніж у відповідному періоді 2017 року. Всього за звітний період до Косівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області надійшло 72звернення, з них – 51 письмових, 12 - на особистому прийомі та 9 - на виїзному прийомі. Всі звернення своєчасно розглянуті.

Пріоритетними напрямами діяльності органів Пенсійного фонду в області на ІІ півріччя 2018 року і надалі залишаються стабільне фінансування та своєчасна виплата пенсій, наповнення бюджету, покращення якості обслуговування громадян, впровадження ефективних технологій адміністрування та підвищення прозорості пенсійної системи.

Косівське ОУ ПФУ

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams