Інформація про відчуження житла в якому проживають діти

Найважливішими правами дитини є її майнові права взагалі та право власності на певне майно зокрема. Водночас слід  зазначити, що майнові права дитини завжди були наріжними каменем право застосовної практики.

Здавалося б, для  чого захищати дітей від їхніх батьків? Утім, не можна забувати неблагополучні сім’ї. Незважаючи на законодавчо встановлений обов’язок  батьків дбати про збереження  та використання майна  дитини в її інтересах, деякі батьки по різному розуміють  свій обов’язок.

Основний документ, який визначає охорону дитинства  в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, - закон « Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р., норми якого узгоджуються  з положеннями  Конвенції  « Про права дитини».

Згідно з ч. 1,2 ст. Закону « Про охорону дитини» дитина – особа віком до 18 років ( повноліття) якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повноліття раніше. Дитинство – період розвитку людини до досягнення повноліття.

У ч. 1-3 ст.17 Закону « Про охорону дитинства» вказано що кожна дитина , у тому числі й усиновлена , має право на одержання  в установленому законом порядку  у спадщину майна і грошових коштів батьків чи одного з них  у разі їхньої смерті або визнання їх рішенням суду померлими незалежно від  місця проживання, Дитина батьки якої позбавлені батьківських прав , не втрачає права на успадкування  їхнього майна.

У разі визнання батьків або одного з них за рішенням суду безвісно відсутніми дитина має право на утримання за рахунок їхніх коштів і майна.

Ще за життя батьків,  дитина має певні права  на майно своїх батьків, незалежно від того, користується вона ним чи ні. Водночас дещо інші умови передбачені п. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України та ч.3 ст.40 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій   нотаріусами України , затвердженої наказом міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. Зокрема у цих нормативно правових актах зазначено, що батьки малолітньої дитини  не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти  такі право чини щодо її майнових прав.

Служба у справах дітей за місцем знаходження майна надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини. Для відчуження майна дитини батьки, опікуни або піклувальники подають зазначеній службі такі документи:

-заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

-копію паспорта, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

-витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;

-копію свідоцтва про народження дитини;

-довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

-копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

-копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

-копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams