Державний реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»

З метою реалізації Закону України «Про санкції» Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (затверджений наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330 (зі змінами) передбачено, що у разі проведення державної реєстрації, пов’язаної із збільшенням розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність, державний реєстратор обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції», рішення про застосування яких прийняте Радою національної безпеки і оборони України та введено в дію відповідним указом Президента України.

Враховуючи-зазначене, у разі встановлення факту застосування до фізичних або юридичних осіб, що звернулися для відповідної реєстраційної дії, санкцій, передбачених пунктом 16 статті 4 Закону України «Про санкції», суб'єкт державної реєстрації відмовляє у вчиненні державної реєстрації відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб г підприємців та громадських формувань».

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams