СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2017 РОКУ

(за даними Головного  управління  статистики  в Івано-Франківській області)

Короткий  огляд

 Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня  2017р. становила 1378,6 тис. осіб, з них 605 тис. проживали у міських поселеннях, 773,6 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1363 особи.

Кількість  живонароджених  у січні–квітні 2017р. становила 4401 особу, померлих – 6307 осіб.

 Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2017р. становила 192 тис. осіб, що на 1,8 тис. осіб (на 0,9%) менше порівняно з квітнем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 11,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,5%. Більше половини (53,5%)  загальної кількості безробітних становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2017р. становив 1,3% населення працездатного віку, у тому числі у міських поселеннях – 1,2%, у сільській місцевості – 1,4%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в травні 2017р., становила 9,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив  1726 грн, або 53,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2017р. порівняно з квітнем збільшилась на 2,8% і на кінець місяця становила 1309 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних у цілому по області протягом місяця не змінилося і на кінець травня 2017р. склало 9 осіб  на одне  вільне  робоче  місце.

Доходи населення

У січні–травні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій(із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5580 грн, що на 46,7% більше, ніж у січні–травні 2016р.; у травні 2017р. – 5907 грн, що більше на 3,5%, ніж у квітні 2017р., та на 43,3%, ніж у травні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. становив 102,6%, відносно травня 2016р. – 127,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2017р. склала 12,4 млн.грн, або 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р. Упродовж травня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 39,3%, або на 3,5 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 11,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 87,7%, на економічно неактивні підприємства – 1%.

Основна частина боргу (94% загальної суми) утворена на промислових підприємствах, 4% – у будівництві, по 1% – у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів та у сфері професійної, наукової та технічної діяльності.

 Соціальний  захист

У січні–травні 2017р. призначено субсидіїдля відшкодування витрат наоплату житлово-комунальних послуг 82,9 тис. домогосподарств на суму138,4 млн.грн. Отримували субсидії у травні 2017р. 120,7 тис. домогосподарств або26,7% від загальної кількості домогосподарств області.

Крім того,13,5 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму34,9 млн.грн. Отримували субсидії такого виду у травні 2017р.3,1 тис. домогосподарств області.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у травні2017р. склав 634,2 грн (у квітні 2017р. – 746,3 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива  – 2761 грн  ( у квітні 2017р.  – 2844,8 грн).

 Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі,який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 7016 млн.грн.Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–травня 2016р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 102,6%.

Сільське господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом  2016р. становив 97%, у т.ч. у сільськогос­подарських  підприємствах – 91,1%, у господарствах  населення – 100%.

За січень–травень 2017р. реалізовано на забій 44 тис. т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 4,6% менше порівняно з відповідним  періодом 2016р.,вироблено 161,3 тис.т молока (на 0,6% менше) та  144,6 млн.шт  яєць (на 21,4% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 171,2 тис. голів (на 2,6% менше, ніж на 1 червня 2016р.),у т.ч. корів – 98,4 тис. (на 1,1% менше);свиней – 324,5 тис. (на 1,5% менше),овець та кіз – 35,1 тис.  (на 3,5% більше),птиці  всіх  видів – 3679 тис. голів  (на 5% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–травень 2017р. порівняно з  аналогічним  періодом  попереднього  року  зріс на 19,7%, у т.ч продукції  рослинництва – у 2,6 раза, тваринництва – знизився на 4,1%.

На 1 червня п.р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 67,1 тис.т зерна, що на 26,3% менше, ніж на 1 червня 2016р.Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–травні 2017р. становила 3754,3 грн за т  проти  3249,8 грн  у  відповідному  періоді  2016р.

Промисловість

У травні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2016р. індекс промислової продукції становив відповідно 102,2% та 112,3%, за підсумками січня–травня 2017р. – 104,1%.

Приріст продукції у січні–травні п.р. спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 9,1%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 4%). На рівні січня–травня 2016р. працювали підприємства переробної промисловості. Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 2%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,3%), машинобудуванні (на 23,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих  виробів, крім  машин  і  устатковання  (на 51,2%).

Водночас спостерігалося зниження обсягів випуску у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8,2%) і виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 31,2%).

Підприємствами області у січні–травні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3 млрд.грн.

 Будівельна діяльність

 У  січні–травні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 475,5  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–травні 2017р.  порівняно  з відповідним  періодом  попереднього  року  становив  112,3%.

Зведення будівель збільшилося на 8,7%, у т.ч. нежитлових –  на 18,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,8%.  Інженерних  споруд  зведено на 18,5%  більше,  ніж  у  січні–травні  2016р.

Транспорт

У січні–травні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 5 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним  транспортом за цей період перевезено  2,9 млн. т вантажів, що на чверть перевищило обсяги січня–травня 2016р., при  цьому  обсяги  вантажообороту  становили 497,4 млн.ткм або 83,5%  рівня  минулого року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 30,4 млн. пасажирів, що складає 82,5% обсягів січня–травня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 482,7 млн.пас.км  або на  6,5% більше.

Зовнішня  торгівля  товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2017р. становили 190,2 млн.дол. США, імпорту – 144,6 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 19,2%, імпорту – на 23,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,32.

Споживчі  ціни

 За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  травні 2017р. порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,3%,  з  початку  року  –  106,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,0%  та  107,0%  відповідно.

Житловий фонд області станом на 1 січня 2017 року

Головне управління статистики в області інформує. За оцінкою Державної  служби  статистики  України,  житловий  фонд  області  станом  на  1 січня 2017 року становив 36,2 млн.м2 загальної площі, більша частина якого (58,1%) знаходиться у сільській місцевості. На одного жителя області припадає у середньому 26,3 м2 загальної площі (у 2015р. – 25,7м2), у тому числі у міських поселеннях – 25,4 м2, у сільській місцевості – 27,1 м2.

Майже весь житловий фонд (35,8 млн.м2 або 98,8% від загальної площі) розміщується в житлових будівлях, площа гуртожитків та житлових приміщень у нежитлових будівлях в загальному житловому фонді складала 439,5 тис.м2 та 1,2% відповідно.

На початок року в області нараховувалась 361 тис. житлових будинків, з них 0,2 тис. – гуртожитки. Із загальної кількості житлових будинків 2,1 тис. – багатоповерхові (4–9 поверхів), 87 – підвищеної поверховості (більше 10 поверхів).

Загальна кількість квартир в області становила 523,4 тис. (без квартир, зайнятих під гуртожитки). За кількістю кімнат переважали дво- і трикімнатні квартири – 37,8% і 30,1% від загальної кількості квартир відповідно. Частка однокімнатних квартир становила 19,9%, чотирикімнатних – 9,6%, п’ятикімнатних – 1,7%, шестикімнатних – 0,8%, семи- і більше кімнатних – 0,1%.

На початок 2017 року в області перебувало в експлуатації 1446 ветхих та аварійних будинків, загальна площа яких склала 74,2 тис. м2 або 0,2% від усього житлового фонду, у нихпроживали 1,8 тис. осіб.

Стан виплати заробітної плати
на підприємствах, в установах, організаціях міст
і районів області станом на 1 червня 2017 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 червня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 12,4 млн.грн, що складає 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р.

Порівняно з 1 травня 2017р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 3,5 млн.грн, або на 39,3%. Збільшення заборгованості відбулося у м.Івано-Франківську (на 3,7 млн.грн, або у 1,6 раза). Зменшення заборгованості спостерігалося у Рожнятівському (на 27,6 тис.грн, або на 18,4%) та Тисменицькому (на 89,8 тис.грн, або на 3,5%) районах; погашено борг у м.Калуші в сумі 72,6 тис.грн. У м.Коломиї та Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 травня 2017р. і склала 10,9 тис.грн та 175,2 тис.грн, відповідно.

Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру  (9,6 млн.грн, або 77,5%) та Тисменицького району (2,5 млн.грн, або 20%);  на Надвірнянський район припадає 1,4% загальнообласного боргу, на Рожнятівський – 1%,  м.Коломию – 0,1%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 11,3% суми боргу, водночас у Рожнятівському районі цей показник складає 100%, у м.Івано-Франківську – 13,3%.

У м.Коломиї, Надвірнянському та Тисменицькому районах вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, а у м.Івано-Франківську 85,4% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (121,8 тис.грн) утворена у м.Івано-Франківську (1,3% у структурі боргу по місту).

Заробітна плата штатних працівників
та стан її виплати у травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у травні 2017р. становив 5907 грн, що у 1,8 раза більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Найвищий рівень заробітної плати у травні 2017р. спостерігався в сфері фінансової та страхової діяльності, на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості та розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 44,2% – у 1,9 раза. Найнижчий розмір заробітної плати зафіксовано у сфері поштової та кур’єрської діяльності, надання інших видів послуг, на виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (не перевищував 67,9% середнього показника по області).

Заробітна плата у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. збільшилась на 3,5%, а відносно травня 2016р. – на 43,3%.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2017р. по відношенню до квітня 2017р. становив 102,6%, до травня 2016р. – 127,1%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 червня 2017р. становила 12,4 млн.грн, що складає 1,1% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2017р. Порівняно з 1 травня 2017р. сума боргу збільшилась на 3,5 млн.грн, або на 39,3%.

У структурі загальної суми заборгованості 87,7% припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 11,3% – на економічно активні підприємства, 1% – на економічно неактивні.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає  на підприємства промисловості (94% від загальної суми заборгованості).

Стан виплати заробітної платина підприємствах, в установах,
організаціях м.Івано-Франківськастаном на 1 червня 2017 року

Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій  м.Івано-Франківська на 1 червня 2017р. становила 9,6 млн.грн, що складає 77,5% загальної суми боргу по області. Порівняно з 1 травня 2017р. сума боргу збільшилась на 3,7 млн.грн.

Заборгували своїм працівникам підприємства промисловості (93,6% від загальної суми), будівництва (5,1%) і професійної, наукової та технічної діяльності (1,3%).

У структурі загальної суми заборгованості 85,4% припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 13,3% – на економічно активні підприємства, 1,3% – на економічно неактивні підприємства.

Фінансові результати діяльності
малих підприємств області у 2016 році

Головне  управління  статистики  інформує.  За  попередніми  даними, фінансовий  результат  до  оподаткування  малих  підприємств  області  у 2016р. становив 175 млн.грн збитку, у тому числі мікропідприємств – 78,8 млн.грн збитку (у 2015 році – 103,3 млн.грн прибутку та 17,7 млн.грн збитку відповідно). Негативний фінансовий результат до оподаткування (без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2016 році) допущено, в основному, за рахунок нерентабельної діяльності підприємств сільського, лісового та рибного господарства (379,7 млн.грн збитку). Зі збитками закінчили 2016р. підприємства сфери тимчасового розміщування й організації харчування (40,3 млн.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (26,3 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (12,5 млн.грн), адміністративного та допоміжного обслуговування (69,5 тис.грн).

Частка збиткових малих підприємств у 2016 році склала 20,9%; ними допущено збитку на суму  1403,2 млн.грн.

Разом з тим, у 2016р. позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування отримали підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (125,2 млн.грн), будівництва (62,4 млн.грн), промисловості (53 млн.грн), що здійснюють операції з нерухомим майном (10 млн.грн), сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (0,3 млн.грн). 

Прибутковими  малими підприємствами,  частка  яких  у  загальній  кількості становила  79,1%,  отримано  1228,2 млн.грн  прибутку.  Значні  суми  прибутку у  підприємств  сільського,  лісового  та  рибного  господарства – 462,3 млн.грн (24,5% від загальної суми прибутку), промисловості – 286,2 млн.грн  (23,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 280,7 млн.грн (22,9%).

Фінансові результати діяльності підприємств–суб’єктів підприємницької
діяльності області у 2016 році (попередні дані)

            Діяльність підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області у 2016р. характеризувалася значним зменшенням негативного фінансового результату. Так, величина збитку у 2016р. склала 2871,4 млн.грн проти 7186,2 млн.грн збитку у 2015р. У 2016р. великі підприємства області допустили збиток в сумі 2639,3 млн.грн, середні –  57,1 млн.грн, малі – 175 млн.грн, у тому числі мікропідприємства – 78,8 млн.грн.

Негативне сальдо фінансового результату до оподаткування сформовано, в основному, за рахунок збиткової діяльності промислових підприємств, якими допущено 2704,8 млн.грн збитку. Серед видів промислової діяльності значні збитки зафіксовано на підприємствах переробної промисловості (2597,8 млн.грн), зокрема з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (3661,5 млн.грн). Збитково спрацювали і підприємства сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (280,9 млн.грн збитку), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (188,9 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (37,5 млн.грн), професійної, наукової та технічної діяльності (30,6 млн.грн), операцій з нерухомим майном (24,4 млн.грн), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (17 млн.грн), надання інших видів послуг (2,3 млн.грн), освіти (0,8 млн.грн).

Частка збиткових підприємств у 2016р. склала 21,2%; ними допущено  6642,2 млн.грн збитку.

В територіальному розрізі збитковою була діяльність підприємств міст Бурштина, Калуша, Яремче, Верховинського та Городенківського районів.

Разом з тим, прибутковими підприємствами, частка яких в загальній кількості підприємств становила 78,8%, одержано 3770,7 млн.грн прибутку, який на 74,9% сформовано підприємствами промисловості і сільського, лісового та рибного господарств.

У 2016р. операційна діяльність підприємств області була рентабельною; її рівень склав 3,8%. Найбільш рентабельно спрацювали підприємства, що здійснюють діяльність у сферах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (17,5%), сільського, лісового та рибного господарств (9,1%), фінансів та страхування (6,2%).

Станом на 1 січня 2017р. загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області склали 144,5 та 47,4 млрд. грн відповідно.

За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості (18,5% дебіторської та 55,5% кредиторської відповідно); сільського, лісового та рибного господарств (32,6% та 17,8%); оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (36,2% та 9,9%).

У структурі дебіторської заборгованості неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги займають 9,1%, кредиторської – 26,9% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

Використання паливапідприємствами та організаціями області 
у травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. У травні 2017р. підприємтвами і організаціями області використано 42,9 млн.м3 газу природного, 347,3 тис.т кам’яного вугілля, 6,5 тис.т палива дизельного, 0,9 тис.т бензину моторного, 0,2 тис.т нафти сирої, включаючи газовий конденсат, та 0,1 тис.т пропану і бутану скраплених.

У порівнянні з травнем 2016р. збільшилося споживання нафти сирої, включаючи газовий конденсат (на 27,9%),  палива дизельного (на 27,8%), газу природного (на 18,7%), вугілля кам’яного (на 6,9%). Водночас, споживання бензину моторного зменшилося на 6,1%.

Через мережу АЗС за травень 2017р. населенню реалізовано 4 тис.т палива дизельного, що на 12,3% менше, ніж за травень 2016р., 3,7 тис.т бензину моторного (на 12,6% менше) та 1,4 тис.т пропану і бутану скраплених (на 20,3% більше).

Станом на 1 червня 2017р. у споживачів та постачальників області запаси кам’яного вугілля становили 555,8 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 27,3 тис.т, мазутів топкових важких – 7,6 тис.т, палива дизельного – 5,9 тис.т, бензину моторного – 0,5 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року запаси вугілля кам’яного збільшилися у 2,2 раза, нафти сирої, включаючи газовий конденсат,  – на 40,1%, палива дизельного – на 8,5%.  Водночас, запаси бензину моторного зменшилися на 30,9%, мазутів топкових важких – на 17,9%.

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–травні2017 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–травні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,3 млрд.грн (у січні–травні 2016р. – на 13,3 млрд.грн та 2,4 млрд.грн відповідно).

У загальному обсязі реалізації 52,3% становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 39,1% – переробної промисловості, 7,9% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,7% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Майже 57% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2%, що відповідає 13 місцю серед регіонів України.Внесок підприємств області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 7,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,9%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,5%, добування сирої нафти та природного газу – 3%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,7%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 60,9% займала енергія, 27,6% – товари проміжного споживання, 8,5% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари.

Обсяг реалізованої промислової продукції
підприємствами міст та районів області у січні–травні 2017 року

Головне управління статистики інформує. За січень–травень 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 16,9 млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.

Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (29,6% загальнообласного обсягу), Бурштина (27,5%), Калуша (9%), Тисменицького (10,3%), Долинського (7,1%), Рожнятівського (5,3%) та Надвірнянського (3,9%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 1,8%, м.Коломиї – 0,9%, Снятинського – 0,8%, м.Яремче та Богородчанського району – по 0,6%, м.Болехова, Галицького та Коломийського районів – по 0,5%, Городенківського, Калуського та Косівського районів – по 0,3%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 12,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (297,4 тис.грн), Калуші (22,5 тис.грн), Івано-Франківську (19,7 тис.грн), Тисменицькому (21 тис.грн) та Долинському (17,1 тис.грн) районах.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 60,9% займала енергія, 27,6% – товари проміжного споживання, 8,5% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 3% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Бурштині (99,7%), Івано-Франківську (72,1%), Долинському (81,6%) та Косівському (76,4%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові (54,7%), Коломиї (36,7%), Івано-Франківську (14,1%), Калуші (10,7%), Городенківському (84,7%), Галицькому (47,5%), Рогатинському (40,3%), Верховинському (31,3%), Снятинському (30,9%), Коломийському (23,5%), Тлумацькому (20%) та Косівському (15,6%) районах; частка інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (8%), Калуші (4,6%), Коломиї (3,5%) та Калуському районі (19,6%). Товари проміжного споживання переважали у містах Болехові, Калуші, Коломиї, Яремче, Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Коломийському, Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у загальному обсязі реалізованої продукції склала 43–99%.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2017

gartellin

AV

Sluh

Panorams

Migrants UA RU 720x90

vlasny-dim
Pidtrymka-agro

Patronat

Оголошення

 • Буде проведено семінари для представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів господарювання +

  У червні-вересні 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області буде проведено семінари для представників громадських об’єднань споживачів та суб’єктів Детальніше
 • ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У РАЙОННІЙ ВИСТАВЦІ ТВОРЧИХ РОБІТ ДО ДНЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ +

  Вже третій рік поспіль у Косові організовується свято «Країна дитинства» до Міжнародного Дня захисту дітей, у рамках якого заплановано проведення Детальніше
 • ЗДІЙСНЮЄМО ФОРМУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ДІТЕЙ РАЙОНУ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ +

  Сектор у справах молоді та спорту райдержадміністрації визначено структурним підрозділом райдержадміністрації, відповідальним за організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Організація Детальніше
 • «Пряма телефонна лінія» з експертами Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України +

  Щомісячно кожної останньої п’ятниці з 10:00 до 14:00 за телефоном 050 447 57 88 працюватиме «Пряма телефонна лінія» з експертами Детальніше
 • 1

Вітання

 • Привітання голови райдержадміністрації Віталія Кічеряка до Дня Героїв +

  23 травня - День Героїв! Вшанування борців за волю України! Шановні краяни! Прийміть найщиріші вітання зі Днем Героїв – днем вшанування тих, Детальніше
 • 1

propozycii

23022017042

Президент України

uryad portal

Урядова гаряча лінія

bezviz

verhovna rada

Центральна виборча комісія

Національне агенство України з питань державної служби

Верховний суд України

«Академія державного управління»

Derjava

rzum

banner

Національний конкурс бізнес-рішень для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опереції

 Антикорупційний портал

Migrants UA RU 720x90

 bpd1

 dfsmsu

oblsapka2

OIzCZ

DiiNS

TiP

ВЕБ-ПОРТАЛ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Офіційний сайт Косівської районної ради

Just

ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області

Сайт Косівської центральної районної лікарні

Івано-франківський обласний центр зайнятості

egovinfua 71x180

Офіційний сайт редакції газети Гуцульський край

Освітянський вісник (Інформаційно-методичний бюлетень РМК та відділу освіти Косівської РДА і Гуцульської освітянської ради)

Косів, Гуцульщина та Карпати

Веб-портал Косівщини - Косів, Косівщина, Гуцульщина та Карпати

Косівська райдержадміністрація
у соціальних мережах
Сторінка Косівської РДА в мережі Фейсбук (Facebook) Сторінка Косівської РДА в мережі Твіттер (Twitter)