СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2017 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1378,6 тис. осіб, з них 605,9 тис. проживали у міських поселеннях, 772,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2017р. кількість жителів зменшилась на 1322 особи.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2017р. становила 10248 осіб, померлих – 12891 особу.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій    (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2017р. становила 191,1 тис. осіб, що на 1,2 тис. осіб більше порівняно з  вереснем 2017р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2017р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,1%. Жінки становили 60,4% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області (у міських поселеннях та сільській місцевості) на кінець жовтня 2017р. становив 1% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у жовтні 2017р., склала 8,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив        1923 грн, або 60,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати          (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2017р. збільшилась на 8,5% порівняно з вереснем 2017р. і на кінець місяця становила 1810 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних в цілому по області упродовж жовтня 2017р. зменшилось на 1 особу і на кінець місяця становило 5 осіб на одне вільне робоче місце.

Доходи населення

У січні–жовтні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5969 грн, що на 45,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності (47,5% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 126,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2017р. склала 25,9 млн.грн, або 2,1% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р. Упродовж жовтня 2017р. сума заборгованості збільшилась на 7,6%, або на 1,8 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 57,5% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 42,1%, на економічно неактивні підприємства – 0,4%.

Із загальної суми боргу 10,5 млн.грн утворено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (57% від загальної суми боргу) та сферу охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (40,3%).

Соціальний   захист

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 313,5 тис. домогосподарств на суму 171,4 млн.грн, з них у міських поселеннях – 138,7 тис. на суму 69,7 млн.грн, у сільській місцевості – 174,8 тис.        на суму 101,7 млн.грн відповідно.

Крім того, 21,1 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива на суму 54,9 млн.грн, з них для домогосподарств сільської місцевості – 20,7 тис. та 53,7 млн.грн відповідно.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у жовтні 2017р. склав 248,2 грн (у вересні 2017р. – 109,9 грн); на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива –  2435 грн  (у вересні 2017р. – 2591,1 грн).

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі,який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 15,4 млрд.грн, що у порівнянних цінах  на  4,6%  більше від  обсягу січня–жовтня 2016р.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно з жовтнем 2016р.  збільшився  на  4%.

Капітальні інвестиції

За січень–вересень 2017р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно5387,7 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2016р.  збільшився  на  13,8%.

Сільське господарство

Індекс  сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 103,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 110,8%,  у  господарствах  населення  –  100,8%.

Станом на 1 листопада 2017р. всіма категоріями господарств області культур зернових і зернобобових (включаючи куку­рудзу) зібрано 620,2 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 4% менше,  ніж на відповідну дату торік.У середньому з 1 га  обмолоченої  площі  одержано  по49,5 ц зерна,  що  на 1,4 ц більше, ніж на 1 листопада 2016р. Ріпаку озимого та  кользи  зібрано  98,9 тис.т, що у 1,8 р.б., ніж на 1 листопада 2016р., соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) – 70,4 тис.т  (у 1,5 р.б.), сої –                      42 тис.т (у 2 р.б.).

Картоплі всіма категоріями господарств накопано 999,9 тис.т (на 2,6% більше, ніж на 1 листопада торік); культур овочевих отримано 172,8 тис.т (на 1,7% більше). Виробництво  плодоягідної  продукції  зросло  на  6,9% і склало 49,9 тис.т.

За січень–жовтень 2017р. реалізовано на забій 91,1 тис.т худоби та птиці, що на 2,1% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р.,вироблено  394,2 тис.т молока (на 0,8% менше) та 314,2 млн.шт  яєць (на 16% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 165,1 тис. голів (на 2,5% менше, ніж на 1 листопада 2016р.),   у т.ч. корів – 98,1 тис.  (на 1,4% менше); свиней – 325,6 тис.  (на 3,5% менше), овець  та  кіз – 31,3 тис. (на 1,3% більше), птиці всіх видів – 4544,4 тис. голів  (на 1% менше).

Обсяг  реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої аграрної  продукції  за січень–жовтень 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р.  збільшився на  46,7%, у т.ч.  рослинництва – на 37,8%,  тваринництва – у 1,6 раза.

На 1 листопада 2017р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах,  що здійснюють  зберігання, перероблення зернових   та  зернобобових культур, було в наявності 249,5 тис.т зерна, що на 7,3%менше, ніж на 1 листопада 2016р.Запаси насіння соняшнику становили 63,6 тис.т, що у 1,5 р.б., ніж на 1.11.2016р.

Промисловість

За підсумками січня–жовтня 2017р. індекс промислової продукції склав 111,4%, у жовтні порівняно з вереснем п.р. та жовтнем 2016р. – відповідно 100,2% та 116,1%.

Приріст продукції у січні–жовтні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 14,7%, переробній промисловості – на 10,7%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,1%.

Збільшення обсягу випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 5,2 раза), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,5 раза), у добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (на 15%), добуванні сирої нафти та природного газу (на 14,7%), у машинобудуванні (на 13,1%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 6,9%).

Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 1,1%), в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів      (на 18%).

Підприємствами області у січні–жовтні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 36,6 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,8 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–жовтні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1295,2  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–жовтні 2017р.  порівняно  з  аналогічним періодом  2016р. становив  117,2%.

Зведення будівель збільшилося на 6,8%, у т.ч. нежитлових – на 12,3%.Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,3%.Інженерних  споруд  зведено на 32,8% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

У січні–вересні 2017р. прийнято  в  експлуатацію  3940 квартир та гуртожиток.    Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла склала 425,9 тис.м2, що на 27,2% більше, ніж у січні–вересні  2016р.

Транспорт

У січні–жовтні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено        12,1 млн.т вантажів, що на 26,2% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 7,4 млн.т вантажів, що на 39,9%  більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вантажооборот  становив 987,5 млн.ткм або 86,8% обсягу січня–жовтня  2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 66,1 млн. пасажирів, що на 4,8% більше, ніж за січень–жовтень 2016р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі        1033,5 млн.пас.км або на 21,3% більше обсягу аналогічного періоду попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2017р. становили 441,8 млн.дол. США, імпорту – 425,8 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2016р. обсяги експорту збільшилися на 12,3%, імпорту  на 42,3%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04.

            Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу  становив  286,2 млн.дол. США або 64,8% від загальнообласного обсягу.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 6,4%, імпорту – зменшилися на 8% і становили відповідно 39,6 та 11,5 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 28,1 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 82%, імпорту – 88,6%.

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  1 жовтня 2017р.  cтановив                922,4 млн.дол. США,  що  на 11,6%  більше  обсягів  інвестицій  на  початок  2017р., у  розрахунку  на  одну  особу  – 669,2 долара.

У  січні–вересні 2017р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  1,8 млн.дол. США  та  вилучено  1,4 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

Споживчі  ціни

 За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у жовтні 2017р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив  101,2%,  з  початку  року  –  111,5%  (без  урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,4%  та  111,8%  відповідно.

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

gartellin

Sluh

Біоетика

AV

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams