До уваги перевізників!

Господарська діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон №222) підлягає ліцензуванню.

Засобами провадження господарської діяльності є транспортні засоби, заявлені ліцензіатами, відповідно до п. 27 Ліцензійних умов, впровадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою КМУ від 02.12.2015 р. №1002 (далі – Постанова).

Повідомлення про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат зобов’язаний надавати органу ліцензування у термін, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше, ніж один місяць з дня настання таких змін, відповідно до ч.2 ст. 15 Закону №222.

Також нагадуємо, що ліцензіат зобов’язаний у разі зміни форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії і складаються здобувачем ліцензії, подати органу ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою, згідно з абзацом 3 ч. 3 ст. 15 Закону№222 та підпункту 2 п.2 Постанови, для діючих ліцензіатів, які отримали ліцензію в період 2010 – 2015 рр.

Провадження господарської діяльності без одержання ліцензії чи здійснення виду господарської діяльності з порушенням умов ліцензування тягне за собою накладення штрафу від 17000 грн. до 34000 грн. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, відповідно до ст..164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams