Довідка про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку та бюджету району за 1 квартал 2018 року

1. Демографія

За  січень – березень 2018 року в районі  народилося 223 дітей (за січень – березень 2017 року - 253 дітей).

Померло 323 особи проти 368 в минулому році.

Чисельність наявного населення в районі на 1 квітня   2018 року становить  87680 осіб, з них 14790 проживали у міських поселеннях та 72890 – у сільській місцевості. З початку року  чисельність  населення зменшилась на 126 осіб (природне скорочення - 100 осіб, міграційне скорочення – 26 осіб).

2. Промисловість

Підприємствами Косівського району за січень-березень 2018 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47843,4 тис. грн., (139,9% до відповідного періоду минулого року). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 543,9 грн.

3. Сільське господарство

    Станом на 01.04.2018 року в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалось  507 голів ВРХ (що становить 109,7 % до п.р.),  з них 182 корів (103,4 % до п.р.), свиней – 63 голови (що становить 86,3%),  овець - 481 голів  (104,6 % до п.р)з них 460 вівцематок (що становить 115,0% до п.р.)

   У всіх категоріях господарств району  станом на 1.04.2018 року нараховувалось 15029 голів великої рогатої худоби  в т.ч. 8634  голів корів, свиней – 6181  голів , овець  – 1411 голів .

   Сільськогосподарськими підприємствами району за І квартал 2018 року реалізовано на забій 1,4 тонн тварин усіх видів (у живій вазі), що становить 117% до відповідного періоду минулого року, вироблено 6,6 тонн молока (101,5% до відповідного періоду минулого року).

Господарства населення залишаються основними виробниками зерна, картоплі та овочів (97–99,8% загального виробництва).

Посівні площі (всі категорії господарств) :

Зернові всього 2010 га (що становить 100,0% до п.р).

Озимі зернові 280га ( що становить 100,0% до п.р).

Ярі зернові 370 га ( що становить 100 % до п.р).

Технічна культура (соя)  81га  (що становить 108,1% до п.р)

Картопля і овочі 5400 га (що становить 100,0% до п.р)

Посівні площі ( сільськогосподарські господарств) :

Зернові всього 104,5 га (що становить 106,0% до п.р).

Озимі зернові  78га ( що становить 105,4 до п.р).

Ярі зернові 26,5 га ( що становить 108,2% до п.р).

Технічна культура (соя)  81га  (що становить 108,1% до п.р)

Картопля і овочі 7,5 га (що становить 93,4% до п.р).

                                        

                                          4. Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, зареєстрованими на території району, яким надані в користування землі лісового фонду, у І кварталі 2018 року реалізовано продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 3,1 млн. грн., що аналогічно за період 2017 року (3,1 млн.грн.).

За 3 місяці 2018 року від усіх видів рубок заготовлено 2,6 тис.м3 ліквідної деревини, за 3 місяці 2017 року – 3.6 тис.м3 .

Відтворення лісів проведено на 25,0 га земель лісового фонду (в минулому році – 41 га). 

5. Державна реєстрація

На території Косівського району станом на 01.04.2018 року зареєстровано 4123 суб’єктів господарської діяльності. З них  3199 фізичних осіб-підприємців, 924 юридичних осіб.На спрощеній системі перебуває 1967 фізичних осіб-підприємців, з них на 1 групі перебуває  517 платників, на  2 групі – 1152 фізичних осіб-підприємців, на  3 групі - 298 платників.

На податковий облік протягом січня – березня  2018 року взято 104 платників, в тому числі8 юридичних осіб, 96 фізичних осіб. Припинено державну реєстрацію протягом січня - березня  2018 року  105 платникам.

З метою створення  сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур працюють реєстраційна палата та центр надання адміністративних послуг.

6. Медицина

На протязі І кварталу 2018 року медичні заклади району обслуговували 87952особи, з них дорослі 68699, підлітки – 2906, діти до 14 років – 16347, населення працездатного віку – 50039.

В закладах охорони здоров’я працює 250 лікарів проти 251 в минулому році та 715 середніх медичних працівників проти 723.

За Iквартал в районі народилося 219 дітей проти 248 за відповідний період минулого року. Показник народжуваності становить 2,5 проти 2,8 в минулому році.

Природний приріст населення в абсолютних числах становить 99 проти 113 в минулому році, показник 1,1 проти 1,3 в минулому році.

На заклади охорони здоров'я на І квартал 2018 року було заплановано 17630,2 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 15074,8 тис.грн. (85,5% від загальної суми), на медикаменти 101,6 тис.грн. (0,6% від загальної суми),   на харчування хворих – 73,1 тис.грн. (0,4% від загальної суми), на енергоносії – 1373,1 тис.грн. (7,8% від загальної суми), на інші видатки 1007,6 тис.грн.   (5,7% від загальної суми).

За І квартал 2018 року використано  16684,1 тис.грн., проти 22286,6 тис.грн. за відповідний період минулого року.

Позабюджетні надходження за І квартал 2018 року становлять 644,6 тис.грн. проти 560,7 тис.грн. за відповідний період минулого року, що складає 7,3 грн. на 1-го жителя району.

На рахунок благодійного фонду «Милосердний самарянин» надійшло благодійних внесків за І квартал 2018 року  -  49,185 тис.грн. З цього фонду використано всього 20,368 тис.грн., в тому числі на медикаменти - 1,14 тис.грн., на друкування бланків - 1,1 тис.грн., на господарські товари - 0,48 тис. грн., на оренду рентгенівської трубки – 16,6 тис.грн.,на ремонт техніки – 1,0 тис. грн..

На державну програму «Доступні ліки» виділено на 1 квартал 2018 року 495,0 тис.грн., використано 192,7 тис. грн..

Для стаціонарної допомоги населенню району в закладах охорони здоров’я розгорнуто 486 ліжок, що складає 55,3 на 10 тис. населення проти 55,2 в минулому році. Проводиться постійний моніторинг за використанням лікарняних ліжок в лікувальних установах району.

7. Бюджет

         Загальний обсяг надходжень  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району у І кварталі 2018 року склав 234012,3 тис. гривень, що становить 91,4 відс. (-14736,7 тис. гривень) до плану на І квартал  2018 року. У порівнянні з І кварталом 2017 року ріст складає 6,2 відс. або 13695,9 тис. гривень.

          Із загальної суми надходжень 23129,1 тис. гривень (9,9 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів;

           До місцевих бюджетів доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) надійшло у сумі 23129,1 тис. гривень, що складає 108,2 відс.  (+1756,1 тис. гривень)  до затвердженого плану на звітний період. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися на  10,6 відс. (+2212,3 тис. гривень).

          Доходів загального фонду надійшло 21271,0 тис. гривень, що складає 103,6 відс. (+729,8  тис. гривень) до  плану. У порівнянні з І кварталом 2017 року надходження збільшилися на 13,7 відс. (+2557,2 тис. гривень).

     Доходів спеціального фонду надійшло 1858,1 тис. гривень, що становить 223,4 відс. або (+1026,3 тис. гривень) до затвердженого планового завдання на І квартал п. року. У порівнянні з І кварталом 2017 року надходження  зменшилися на 344,9 тис. гривень.

        За І квартал 2018 року здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 222940,7 тис. грн., в тому числі видатків загального фонду – 219866,8 тис. грн., видатків спеціального фонду – 3073,9 тис. грн.В порівнянні із відповідним періодом 2017 року видатки зросли на 7992,3 тис. грн. в тому числі  загального фонду бюджету  - 7340,8 тис. грн., спеціального фонду бюджету - на  651,5 тис. грн.  У загальній сумі видатків загального фонду 96,8 відсотки становлять видатки соціального спрямування (212790,8 тис. грн.), з яких  22,4 відсотки ( 47638,2 тис. грн.) припадає на освіту, 7,8 відсотки ( 16684,1 тис. грн.) - на охорону здоров”я, 68,6 відсотки (145869,1 тис. грн.) - на соціальний захист та соціальне забезпечення, 1,2 відсотки (2599,4 тис. грн.) - на культуру. У порівнянні із відповідним періодом минулого року ріст видатків відбувся за галуззю «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 20,6 відсотки або  24932,2 тис. грн. У зв’язку із зменшенням мережі бюджетних установ (функціонування з 01 січня 2018 року Рожнівської сільської ради ОТГ та Яблунівської селищної ради ОТГ) зменшилися видатки за галузями районного бюджету :

«Освіта»  на  20,0 відсотки або на 11877,0 тис. грн.,

«Охорона здоров”я»     на 25,1 відсотки або на 5602,5 тис. грн.,               «Культура та мистецтво» на 14,1 відсотки або на     425,0 тис. грн.

 Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду бюджету району займають видатки на захищені статті бюджету в сумі 218413,5 тис. грн. або 99,3 відсотки.

Станом на 01.04.2018 року прострочена заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетних установ району становить 412,5 тис. грн. ( заробітна плата з нарахуваннями працівників органів місцевого самоврядування період 2017 року та січень-лютий 2018 року).     За  І квартал 2018 року бюджетними установами, які фінансуються з районного, міського, селищного та сільських бюджетів спожито тепло- енергоносіїв на суму 2473,5 тис. грн..

Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав  216567,0 тис. грн.     

         Видатки бюджету розвитку за I квартал 2018 року склали  1396,2 тис грн., в т.ч.  районний бюджет -  359,0 тис. грн.

         Фінансування районних програм за I квартал 2018 року складає 982,1 тис. грн .

                             8. Податкова політика

Косівським відділенням Коломийської ОДПІ за січень – березень 2018 року до зведеного бюджету зібрано платежів у сумі 77,9 млн.грн.. 

До державного бюджету за 1 квартал 2018 року надійшло  54,6 млн.грн.

За січень-березень забезпечено виконання по платежах до місцевого бюджету в сумі 23,3 млн.грн.

По платежах надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 15271,8 тис.грн.;

 - земельного податку мобілізовано до бюджету  в сумі 985,8 тис.грн.;

 - єдиного податку в сумі 4973,5тис.грн.;

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі489,5 тис.грн..

За перший квартал 2018 року забезпечено збір по платежах до державного бюджету в сумі 54569,6 тис.грн. у тому числі по платежах надійшло :

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 5381,2 тис.грн.;

- податку на додану вартість в сумі на 1983,7 тис.грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року поступлення по даному платежу зросли на 591,90 тис.грн., або на 42,53%;

- податку на прибуток підприємств в сумі 1084,7 тис.грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року поступлення по даному платежу зросли на 479,80 тис.грн., або на 79,32%;

єдиного соціального внеску – 35081,6 тис.грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року поступлення по даному платежу зросли на 7165,6 тис.грн., або на 25,67%;

         За результатами проведення відповідної роботи щодо повноти декларування фізичними особами доходів за 2017р. задекларовано  21,8 млн.грн. До сплати задекларовано 468,7 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб .

              В результаті проведеної  роботи з ліквідації заборгованості податків і зборів до місцевого бюджету надійшло 272,8 тис.грн.

        Станом на  01.04.2018р. загальний податковий борг склав – 241280,45 тис.грн. (найбільшим боржником на сьогоднішній день є ПАТ «Укрнафта», сума заборгованості складає – 236288,63 тис.грн.), в тому числі:

      - до державного бюджету – 238158,59 тис. грн.;

-  до місцевого бюджету –  3121,86 тис.грн.

Вжиті заходи:

-         направлено 32 податкових вимог на загальну суму 289,7 тис. грн..

               

9. Пенсійне забезпечення

Станом на 01 квітня2018 року на обліку в Косівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України перебуває 21318 пенсіонерів Косівського району.

В І кварталі 2018 року сума виплачених пенсій та допомог пенсіонерам Косівського району становить 120019,5 тис.грн.

На протязі І кварталу 2017 року призначено 155 нових пенсій, проведено 367 індивідуальних перерахунків пенсій, оформлено 264 допомог на поховання, надано 3757 консультацій з питань пенсійного забезпечення.

В І кварталі 2018 року до бюджету Пенсійного фонду України в районі надійшло власних надходжень по платежах адміністрування  яких здійснюють органи пенсійного фонду України в сумі 175,9 тис.грн., що на 24,0 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2017 року (115,8% до І кварталу 2017 року).

         Станом на 01.04.2019 року заборгованість по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансових санкціях становить 50,2 тис. грн., що  дорівнює показнику на початок року, в тому числі заборгованість по страхових внесках становить 39,6 тис.грн., що дорівнює показнику на початок року.

Середній розмір пенсій станом на 01.04.2017 р. склав 1915,19 грн.

10. Туризм

На території Косівського району працюють та готові надати послуги туристам 20 закладів готельного типу, більше 100 садиб зеленого туризму, 80 закладів харчування та 27 музеїв. На території району працівниками Косівського гірського пошуково-рятувального відділення, Національного природного парку «Гуцульщина» та активістами проекту «ВелоКосів» розробляються, удосконалюються та перевіряються туристичні маршрути.

Найцікавішими та найбільш відвідуваними туристичними об’єктами Косівщини є: туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая»             (с. Пістинь), Сріблясті водоспади (с. Шешори), НПП «Гуцульщина»,                          г. Михалкова (м. Косів), Косівський сувенірний ринок, Терношорська Лада             (с. Яворів), оз. Лебедин (с. Шешори), оглядовий майданчик на хребті Острий та інші.

Відповідно до Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки затверджено план заходів до виконання в 2018 році на суму 125 000 грн., кошти ще не використано. З метою розвитку туристичної інфраструктури проводились наступні заходи: висвітлення інформації щодо туристичних заходів, виставок, презентацій, навчань на сайті РДА, ознайомчий тур для засобів масової інформації, участь зацікавлених осіб у розвитку туризму на території Косівщини та власників садиб зеленого туризму у навчаннях, тренінгах з питань організації послуг у сфері зеленого туризму.  Станом на 01.04.2018 р. Косівський район відвідало 24 850 осіб.

11. Експорт.

За січень – лютий  2018 року експорт продукції збільшився на 24,1 % в порівнянні до відповідного періоду минулого року і становив 443,7 тис.дол.США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень – лютий  2018 року склав 2,04.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 18 країн світу. Найбільша питома вага обсягів експорту товарів була направлена до Молдови (35,3%) та Білорусі (18,3%). За межі країни відвантажували, в основному, деревину і вироби з деревини (67,3%). 

12. Імпорт

За січень – лютий  2018 року обсяг імпортутоварів зменшився на 14,2 % порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 217,9 тис. дол. США.

Найбільше імпортних надходжень отримано від нерезидентів з Німеччини, Китаю, Франції та Білорусі. Їх основу складали засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, текстильні матеріали та текстильні вироби, механічне та електричне обладнання.

13. Іноземні інвестиції

На території району відсутні великі підприємства, а частина виробничих підприємств які працюють незареєстровані в Косівському районі, що в свою чергу в районний показник не зараховується.

В районі реалізуються проекти ЄС ПРООН, розроблено та  надруковано каталог інвестиційних пропозицій із вільними виробничими площами та  вільними земельними ділянками, який також розміщений на сайті РДА та надано до ОДА.

Прийнята Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Косівського району на 2015-2020 роки (рішення № 52-1/2015 від 24.12.2015 року).

14. Міжнародне співробітництво

   Косівщина в рамках угоди про співробітництво співпрацює із Гміною Лохув Венгровського повіту республіки Польща. В рамках реалізації проекту надалі плануються робочі зустрічі представників двох держав.

15. Будівництво

За січень-березень 2018 року підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 3,7 млн.грн., або 1,2% загальнообласного обсягу. Індекс будівельної продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року становив 319.0 %.

16. Транспорт

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Головним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти району забезпечені регулярним автобусним сполученням. Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–березні 2018 року скористалися 253,9 тис. пасажирів,  що становить 89,7 %  до  відповідного періоду минулого року.

Вантажні автомобільні перевезення у січні–березні 2018р. склали  163,1 тис. т., що на 51,3%  менше від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні–березні  2017 року.

17. Торгівля

. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) району, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у  2017 році населенню реалізовано товарів на 195.7 млн. грн, що у фактичних цінах на 12.1%, а упорівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) на 0,2 % більше обсягу  2016 року. У розрахунку на одну особу населення у 2017 році  у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2229 грн.

18. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають наступні підприємства: МКП «Косівміськводосервіс», Кутський комбінат комунальних підприємств, Шешорівське комунальне підприємство. Послуги з теплопостачання об’єктів бюджетної сфери здійснюють ПП «Косіврембудсервіс», ТзОВ «Паровик», ТзОВ «РБУ - 5», ПФ «Тепловик», ТзОВ «Теплопостач», ТзОВ «Альтеко».

Держстатом зупинено публікацію показників щодо загальної суми заборгованості та рівня оплати у розрізі районів та міст обласного значення (Лист Держстату від 13.06.2016 № 10.3-15/107-10).

19. Дорожнє господарство

Косівською районною радою затверджено програму «Проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям Косівського району на 2017-2020 роки в новій редакції».

З обласного бюджету за  перший квартал 2018 року кошти на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення не виділялися.

20. Ринок праці

Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами центру зайнятості протягом І кварталу 2018 року становить 738 осіб. Статус безробітного мали 974 осіб.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості протягом І кварталу 2018 року становить 539 осіб.

З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення служба зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями: здійснює під їхні потреби професійне навчання безробітних. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 257 осіб з числа безробітних.

Станом на 01.04.2018 року на обліку в районному центрі зайнятості перебуває 625 безробітних, з яких 568 отримують допомогу по безробіттю.

Протягом І кварталу 2018 року у районному центрі зайнятості  налічувалося 611 вакансій, які надійшли від 291 роботодавців. Рівень укомплектування вакансій становить 80.7%.

      Протягом  І кварталу 2018 року створено 21 робочих місць за яких здійснюється відшкодування роботодавцю єдиного соціального внеску.

21. Освіта

Освітня система району розгалужена і максимально наближена до запитів територіальної громади.

Мережа закладів освіти районускладає:

-         заклади загальної середньої освіти – 38 (6451 учень)

ЗОШ І ст. – 2 (41 учень)

НВК «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»  – 4 (200 учнів)

ЗОШ І-ІІ ст. – 15 (1509 учнів)

НВК «ЗОШ І-ІІ с. – ДНЗ» - 2 (213 учнів)

ЗОШ І-ІІІ ст. – 11 (3592 учні)

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» - 2 (318 учнів)

Косівський ліцей ім. І.Пелипейка - 1 (318 учнів)

Косівська вечірня (змінна) ІІІ ст.- 1  (260 учнів).

-         заклади позашкільної освіти  - 2 (1673 вихованці)

Косівський районний центр дитячої творчості -1 (1003 вихованці)

        Косівська  дитячо-юнацька спортивна  школа -1 (670 вихованців).

        Позашкільною освітою охоплено 26% школярів.

Наповнюваність класів –   16,7  учнів

Наповнюваність шкіл  -   169,7 учнів

Класів з поглибленим вивченням – 23 класи (465 учнів)

Малочисельних шкіл – 2 (Великорожинська ЗОШ І-ІІ ст. – 26 учнів, Великорожинський НВК – 96).

Груп продовженого дня  -  33   (990    учнів).

Дошкільних груп з короткотривалим перебуванням дітей – 26 (322 учні).

Індивідуальною формою навчання охоплено 92 дитини,  з них 38 учнів, тих, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку та 54 учні, що навчаються  у класах з кількістю до 5 учнів.

Інклюзивним навчанням охоплено 8 учнів. Введено 4 ставки вчителя асистента.

У районі наявний план-проект створення освітніх округів (опорних закладів, філій), затверджений колегією відділу освіти райдержадміністрації 17 березня 2016 року (протокол №3).

При закладах дошкільної освіти функціонують 49 дошкільних груп загального розвитку для дітей віком від 2 – 5(6) років. З них: 35 – групи при закладах дошкільної освіти,  14 - групи при навчально-виховних комплексах. Наповнюваність груп становить – 24 дітей.

Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади -  1181. З них у міських дошкільних закладах – 492 дітей, у сільських дошкільних навчальних закладах – 689 дітей.

Охоплення дітей дошкільною освітою становить 69%, в тому числі дітей 5-річного віку – 100%.

З метою розвитку мережі закладів дошкільної освіти у районі прийнято розпорядження райдержадміністрації від 20.02.2018 року №79 «Про затвердження плану дій на 2018-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти району для дітей дошкільного віку» та видано наказ відділу райдержадміністрації від 23.02.2018 року №33 «Про затвердження плану дій на 2018-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти району для дітей дошкільного віку».

         Відкрито додаткову групу дітей дошкільного віку в Пістинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Дзвіночок». За умови фінансування планується відкриття дошкільних груп при  Малорожинському, Великорожинському, Вижньоберезівському НВК та додаткових груп при Середньоберезівському, Нижньоберезівському, Косівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Сонечко та відновлення роботи Кутського дошкільного навчального закладу «Покутянка».

  37 закладів загальної середньої освіти забезпечені 45 навчальними комп’ютерними комплексами, кількість учнів на один комп’ютер – 24.  Доступом до мережі Інтернет на даний момент забезпечені всі заклади загальної середньої освіти (100%). 

                                                 22. Соціальна робота

З метою повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки у Косівському районі станом на даний час працює 12 фахівців із соціальної роботи відділу соціальної роботи.  Наявний ресурс кадрів дозволяє охопити соціальною роботою ту кількість сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, які того потребують.

Під соціальним супроводженням Косівського РЦСССДМ перебувало 6 прийомних сімей, в яких виховується 11 дітей. У зв’язку з утворенням ОТГ завершено соціальний супровід 14 сімей, в яких виховується 46 дітей. Під соціальним супроводженням Центру перебуває 7 прийомних сімей та  2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом І кварталу 2018 року соціальною роботою охоплено 13 опікунські сім»ї, в яких виховується 22 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одна опікунська сім’я перебуває під соціальним супроводом, з метою вирішення проблем (рішення прийнято комісією з питань захисту прав дітей).

Протягом звітного періоду  Центром надано послуги 92  дітям-інвалідам. У 9 сім'ях виховується по 2-є дітей-інвалідів. Під соціальним супроводом перебувало 6 сімей,  в яких виховується 6 дітей-інвалідів. Під соціальним супроводженням перебуває 5 сімей, де батьки_інваліди, в них виховується 7 дітей.

При Косівському РЦСССДМ діє та функціонує районний центр допомоги учасників АТО, який збирає та обробляє інформацію щодо проблемних питань та проблем учасників АТО.

Косівським районним Центром допомоги учасникам АТО спільно з Косівським РЦСССДМ зібрано та подано 17 пакетів документів військовослужбовців району, які брали участь в антитерористичній операції, для отримання одноразової допомоги з обласного бюджету, та надіслано в департамент соціальної політики Івано-Франківської ОДА, в Департамент соціальної політики для надання одноразової допомоги вищевказаній категорії населення. Також, подаються документи учасників бойових дій для отримання одноразової допомоги на лікування.

Діяльність  спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Косівського РЦСССДМ спрямована на організацію соціальної роботи, у тому числі шляхом забезпечення психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних та соціально-медичних послуг сім’ям з дітьми та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, відповідно до чинного законодавства.

23. Культура

Станом на 01 квітня 2018 року в Косівському районі нараховується 36 закладів культури клубного типу де працює 124 особи, 37 бібліотек – 61 працівник, 2 музеї – 6 осіб, 3 школи мистецтв в яких працює 89 осіб, контингент учнів складає 535 осіб. В районі діє 18 колективи, яким  присвоєно почесне звання «Народний» (без ОТГ).

З початку 2018 року коштів на проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури не було виділено.

      Протягом першого кварталу 2018 року закладами культури району проведено та взято участь у більш ніж 150 культурно-мистецьких заходах районного та обласного рівня.  Зокрема, 3 березня 2018 року в м. Івано-Франківську відбувся обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу читців, присвяченого 204-річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка, в якому взяла участь переможець районного конкурсу Оксана Цьок-Васкул (БК с.Баня-Березів). З початку 2018 року Косівським районним Будинком культури були організовані та проведені наступні культурно-мистецькі заходи: різдвяні вітання художніх колективів Косівщини «Від Різдва до Богоявлення» (17.01.2018 р.;  м.Косів, майдан Незалежності); урочистості з нагоди 100-річчя вшанування пам’яті учасників битви під Крутами (29.01.2018 р.; РБК); урочистості та концерт з нагоди 29-річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан (15.02.2018 р., РБК); районний огляд-конкурс читців, присвячений 204-річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка та Міжнародному Дню рідної мови (18.02.2018 р.; РБК); концерт-рекієм, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні «А Сотню вже зустріли небеса» (20.02.2018 р.; РБК); філателістична виставка Олександра Канівця (м.Київ) «Перші марки Української Держави 1918-1923 рр.» (22.02.2018 р.; РБК); ювілейна персональна виставка майстрів художньої обробки шкіри Марії та Світлани Штефуряк, присвячена 204-річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка; урочистості та святковий концерт з нагоди 204-річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка (09.03.2018 р.; РБК); благодійний концерт за участю артистів Косівщини та Коломийщини (11.03.2018 р.; РБК).

        На проведення заходів районної культурно-мистецької програми протягом першого кварталу 2018 р. з районного бюджету виділено коштів на суму 14, 970 тис. грн.

        На 2017-2020 роки затверджено розпорядженнями райдерж-адміністрації від 14.12.2016 р. № 445 районну цільову програму «Духовне життя» на 2017-2020 р. та від 14.12.2016 року №446 районну програму «Теплий заклад культури Косівщини» на 2017-2020 роки.

         На 2018-2021 роки затверджено розпорядженнями райдержадміністрації від 08.09.2017 р. № 310 районну програму «Розвитку та охорони Косівської мальованої кераміки» на 2018-2021 роки та від 13.03.2018 р. № 105 районну програму «Відродження, збереження та розвитку народних художніх промислів Косівщини» на 2018-2021 роки.

       На фінансування заходів, передбачених програмою «Теплий заклад культури Косівщини» на 2017-2020 рокиу бюджеті на 2018 рік передбачено кошти в сумі 30 тис.грн.

24. Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, за ІVквартал 2017 рік становить 5467 грн. на місяць, що складає 310 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (1762  грн).  В порівнянні до середньо обласної заробітної плати за  ІVквартал 2017 року 84,2 % (середньо обласна заробітна плата складає 6492 грн.  (-1025,00 грн. район до області).

25. Соціальне забезпечення

Протягом І кварталу 2018 року  звернулися для надання різних видів соціальних допомог та житлових субсидій 19455 осіб, з них – 15655 одержувачів житлових субсидій,  які звернулися вперше та перепризначені, а саме:

-         за  призначенням житлових  субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг ( зроблено перерахунок ) 12455 сімей;

-         за  призначенням житлових  субсидій та на придбання твердого палива і скрапленого газ 3200 сімей.

       На комісії з питань призначення усіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії розглянуто протягом 1 кварталу   2018 року - 2229 справ (на 3 комісіях)

Також в районі відкрити «єдине вікно» по впровадженню проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», де громадяни можуть звернутися за призначенням житлових субсидій за допомогою працівників поштового зв’язку. Такою послугою скористалася 708 сімей.

      Призначено (продовжено) державні соціальні допомоги 45 сім’ям переселенців, які приїхали на тимчасове місце проживання з східних областей України з зони проведення АТО.

       Протягом І кварталу   2018 року  державних соціальних допомог виплачено на суму 57,5 млн. грн. , субсидії, пільг на суму 86,7 млн .грн.

Пільги В управлінні праці та соціального захисту населення Косівської РДА перебуває на обліку та обслуговується  станом на 01.04.2018 року :

1. Ветеранів війни – 1941 особи.

    з них: учасників бойових дій – 459 особи, в т. ч. 19 осіб, яким виповнилося 85 років та 240 осіб учасників бойових ді       й АТО, учасників війни – 1172 особа; інвалідів війни 1 групи – 12 осіб; 2  групи – 51 осіб; 3 групи – 73 осіб.

2. Ветеранів праці – 854 осіб.

3. Дітей війни – 5866 осіб.

4. Постраждалих на ЧАЕС – 141 особа.

5. Сільські педагоги, медики, бібліотекарі – 742 особи.

6. Інваліди І та ІІ групи зору – 173 особи.

7. Ветеранів ОУН-УПА –   38 осіб.

8. Реабілітованих суджених та вивезених – 108 осіб.

9. Інвалідів загального захворювання та дитинства – 2856 осіб.

10.Ветерани військової служби, УМВС, та члени сімей загиблих військовослужбовців – 36 осіб.

11. Багатодітних сімей - 807

12. Дітей з багатодітних сімей – 1182 осіб.

         На дані категорії пільговиків оформлено особові справи та занесено дані пільговиків в систему ЄДАРП. 

    Станом на  01.04.2018 року нараховано пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу  та інших передбачених законодавством пільг на суму – 3280,0 тис. грн.

Управлінням праці членам сімей померлих виплачена одноразова допомога на поховання 1 інваліду війни в розмірі 900,0 грн. (розмір виплати затверджений розпорядженням Косівської РДА) на суму 0,9 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету.

У І кварталі 2018 року управлінням виплачено одноразової грошової допомоги на лікування 8 інвалідам загального захворювання та малозабезпеченим пенсіонерам на суму 5,5 тис. грн.

             У І кварталі 2018 року     громадян зареєстровано на облік для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування, з них: 5 – ветеранів війни, а саме: 2 інвалідів війни; 3 учасників бойових дій (в т.ч. 3 учасників бойових дій АТО; 26 інвалідів загального захворювання,1- член сім»загиблого ветерана війни.

         Для забезпечення путівками ветеранів війни, згідно розподілу департаментом та соціального захисту населення в управління надійшло у І кварталі 11 путівок на санаторно-курортне лікування, в т.ч. інвалідам війни - 4, учасникам бойових дій –7, 7 інвалідів загального захворювання.

У  І кварталі 2018 року  виплачено 49 інвалідам компенсацію на бензин, ремонт  і технічне обслуговування  інвалідам на суму 14,0 тис.грн., компенсацію на транспортне обслуговування  виплачено 44  інвалідам на суму 16,5 тис. грн. В І кварталі 2018 року спецавтотранспортом інваліди не забезпечувались із-за відсутності коштів в державному бюджету.

У І кварталі 2018 року  видано направлення для замовлення безкоштовного виготовлення протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації  - 81 особі, серед яких: 44 інваліди загального захворювання, 6 інвалідів з дитинства, 26 дітей-інвалідів, 1 дитина  до 18 років (без групи інвалідності), 2- інвалідів війни та 2 осіб інших категорій.   

         На обліку для забезпечення засобами реабілітації станом на 01.04.2018 року перебуває  1021 осіб з інвалідів, з яких звернулося вперше у І кварталі 2018 року – 27 осіб. Впродовж І кварталу 2018 року технічними засобами реабілітації забезпечено 111 осіб (в т.ч. особи з інвалідністю, замовлення яким здійснювалося у 2017 році). 

       Управлінням праці у 2017 році видано направлення для проходження реабілітації дітей-інвалідів до 18 років - 2 особам.

У І кварталі 2018 року управлінням виплачено соціальну  стипендію 27 студентам, які навчаються у Косівському інституті прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтва на суму 117,0 тис. грн.

Управлінням праці розроблені дві районні програми, а саме : Комплексна програма соціального захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках, яка затверджена розпорядженням райдержадміністрації №447 від  14.12.2016 року згідно якої надаються пільги на житлово-комунальні послуги жителям району та щомісячні виплати ветеранам ОУН-УПА, 90-річним інвалідам війни, 100-річним жителям району і т.д. та Комплексна програма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній операції в східних областях України – мешканців Косівського району на 2016-2019 роки, затверджена розпорядженням райдержадміністрації від 16.12.2015 року №408 за рахунок коштів районного бюджету, згідно якої надаються пільги на житлово-комунальні послуги учасникам АТО та передбачені програмою виплати.  

У І кварталі 2018 року  нараховано пільг на житлово-комунальні послуги з місцевого бюджету (реабілітованим, ветеранам ОУН-УПА, інвалідам зору, сім»ям загиблих афганців) та щомісячні виплати ветеранам ОУН-УПА всього на суму 102,1 тис. грн., учасникам антитерористичної операції та постраждалим на Майдані – на суму 56,0 тис.грн.)

          Щомісячно проводиться виплата надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА (500 грн. щомісячно з місцевого бюджету та 500 грн. щомісячно за рахунок коштів обласного бюджету), надбавки до пенсії сім»ям загиблих в Афганістані (2 сім»ї по 500,00  грн.), 90- річні інваліди війни – по 100,00 грн. щомісячно, інваліду І групи ЧАЕС  500,00 грн. щомісячно, додаткові виплати бійцям-добровольцям, які приймали участь в АТО (500,00 грн. щомісячно за рахунок коштів  обласного бюджету), щомісячні виплати на дітей загиблих учасників АТО (щомісячна додаткова виплата на дитину Андріюка в розмірі 500 грн., непрацездатним батькам загиблих в АТО – матері Лепкалюк М.П.), щорічна разова допомога членам сімей загиблих (померлих) в АТО в розмірі 5,0 тис.грн. У І кварталі 2018 року всього виплачено з районного та обласного бюджетів на дані види допомог – 121,7 тис. грн.                

         У 2017 році  згідно рішення районної ради від 30.01.2014р. № 548-23/2014 відшкодовується  100% пільга членам двох сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані (Голдищук М.І., жит. с.Текуча та Кіцелюк Є.В., жит.с.Акрешора) на житлово-комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету на суму – 9,9 тис.грн., а також їм виплачується щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 грн., протягом І кварталу 2018 року  їм виплачено 3,0 тис. грн.

Станом на 01.04.2018 року в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку ЄДАРП перебуває 240 учасників бойових дій та 20 інвалідів війни ІІІ групи та 3 інвалідів війни ІІ групи, яким надано статус за участь в антитерористичній операції на Сході України та  які користуються пільгами згідно законодавства України за рахунок коштів державного бюджету.

Щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, то на даний час до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації звернулося 2 інвалідів АТО, які отримали інвалідність за участь в антитерористичній операції.

На виконання розпорядження райдержадміністрації від 30.01.2015 року №33 «Про надання одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції та сім»ям загиблих військовослужбовців, що перебували в зоні проведення  АТО» виплачується одноразова допомога в розмірі 1,0 тис. грн. Станом на 01.04.2018 за результатами розгляду комітету, з місцевого бюджету було виплачено одноразової грошової допомоги 2 учасникам АТО на загальну суму 2,0 тис.грн.

Соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

              На території району станом на 01.04.2018р. проживає 141 особа, яка постраждала  внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких : 27 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії (інваліди,захворювання,                                                                                                                                                                 яких пов”язане із наслідками Чорнобильської аварії), 55 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ  категорії, 25 учасників  ліквідації аварії на ЧАЕС  ІІІ категорії, 11 - вдів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 23 потерпілих дітей,.

         На виконання програм соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у І кварталі 2018 року поступило коштів в сумі - 263647,00 грн., в т.ч. на «Щомісячну грошову допомогу у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва» учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії в сумі 61871,00 грн., “Компенсація за шкоду заподіяну здоров’ю та щорічна допомога на оздоровлення» – 4000,00 грн.  Таким чином, склалася заборгованість по чорнобильських виплатах в сумі – 2817,00 грн., в тому числі,  по виплаті компенсації вартості продуктів харчування особам ЧАЕС ІІ категорій – в сумі 2817,00 грн.  Дана   заборгованість пов”язана  з недостатнім фінансуванням з державного бюджету.

Протягом І кварталу 2018 року путівками на санаторно-курортне лікування не забезпечувались чорнобильці І категорії. У 2018 році бажають пройти санаторно-курортне лікування 19 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Санаторно-курортне лікування для осіб ІІ та ІІІ категорій та дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС відмінено з 2016 року.

За рахунок коштів обласного бюджету  відшкодовано видатки на пільгове медичне обслуговування постраждалих громадян  в сумі 6400,00 грн., в т.ч. на безкоштовний відпуск ліків – 3210,13 грн. і безплатне зубопротезування – 3189,87 грн.( у 2017 р. зубопротезування проведено 7-м учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС). Станом на 01.04.2018 р. заборгованості по безкоштовному відпуску ліків та безплатному зубопротезуванню немає.       

         В районі виконуються бюджетні програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та  своєчасне цільове використання бюджетних коштів, призначених на реалізацію цих програм.

26. Земельний кадастр

        Станом на 04 квітня 2018 року до органів місцевого самоврядування поступило 203 клопотань від учасників АТО та сімей загиблих, прийнято 124 рішень про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 24,3457 га (в тому числі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 60 заяв площею 12,3413 га, особистого селянського господарства  64 заяви  площею 12,0044 га)  та 65 рішень про відмову у наданні земельних ділянок, а саме Косівською міською - 39, Кутською селищною - 14, Смоднянською сільською - 3, Малорожинською сільською - 2, Брустурівською сільською 2, Черганівською сільською - 1,  Яворівською сільською радами - 3, в зв’язку із відсутністю вільного земельного фонду.  Знаходяться на опрацюванні 12 клопотань в тому числі по  Шешорівській - 6, Яворівській - 3,  Слобідській - 2, тобто вишукуються земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  які б відповідали генеральним планам населених пунктів. На нараді відділу із спеціалістами землевпорядниками органів самоврядування 23.02.2018 року рекомендовано органами місцевого самоврядування забезпечити моніторинг прийнятих рішень про  відмови та забезпечення проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів з метою резервування земельних ділянок для учасників АТО. При поступленні заяв від учасників АТО щодо отримання земельних ділянок забезпечити їх невідкладний розгляд на чергових сесіях та забезпечити надання консультацій в ході розроблення документації із землеустрою.

        Відділом у Косівському районі в найкоротші терміни надано 38 адміністративних послуг  про надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями проектів  землеустрою поданих розробниками щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО та забезпечено державну реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

       Органами місцевого самоврядування  розглянуто та прийнято 36  рішення  про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх  у власність учасникам  АТО  і  членам сімей загиблих учасників АТО на сході України, загальною площею 6,643 га,  в т.ч. 22 ділянка для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 3,4075га,  14 ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 3,2355 га .

27. Оздоровлення, спортивна та молодіжна політика

Протягом І кварталу 2018 року проведені:

-         XXV традиційний міжобласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений Різдвяним святам;

-         районний шкільний турнір з футзалу «Кубок НФК «Ураган» сезону 2018 року;

-         акція «Живий ланцюг Соборності» до Дня Соборності України;

-         турнір з волейболу, присвячений пам’яті кіборга Миколи Самака;

-         Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Спортивна зима» на базі Яблунівської селищної ОТГ;

-         Відкрита першість району з баскетболу серед дівчат і юнаків 2002-2003р.н., присвячена 100-ій річниці битви під Крутами;

-         Традиційні міжрайонні змагання з лижних перегонів на призи майстрів лижного спорту Косівщини та пам’яті першого майстра спорту району з лижних гонок Юрія Свирида;

-         Традиційний турнір з волейболу серед дівчат та юнаків з нагоди свята Святого Валентина;

-         Турнір з футзалу, присвячений пам’яті Героїв Небесної Сотні;

Участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських змаганнях відбувалась у відповідності до Єдиного календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів області з олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2018 рік.

Протягом звітного періоду до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» направлено 9 дітей пільгових категорій району; до ДП «МДЦ «Артек» - 13 дітей пільгових категорій району.

28. Запобігання та ліквідація наслідків природних

та техногенних катастроф

Протягом першого кварталу 2018 року із Державного бюджету профінансовано 1 млн. 881 тис. 300 грн., що дало змогу виплатити заробітну плату, грошове забезпечення військовослужбовцям, провести оплату єдиного внеску, закупити необхідні предмети та матеріали необхідні для функціонування установи, а також здійснити оплату комунальних послуг та енергоносіїв. На спеціальні рахунки установи поступали кошти:

-         за послуги, що надавались згідно з основною діяльністю – 10 тис. 744 грн.

-         отримано згідно рішення Косівської міської ради в натуральній формі на загальну суму 62 тис. 100 грн. (на придбання гаражних воріт)

-         отримані кошти згідно Комплексної програми «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки в Косівському районі на період 2016-2021 років» - 10 тис. грн.

Станом на 10 квітня 2018 року на території району зареєстровано 32 пожеж внаслідок яких загинули 1 особа, 5 осіб отримали травми, пошкоджено (знищено) 25 будівель та споруд різного призначення і 1 транспортний засіб.

Основними причинами виникнення пожеж в Косівському районі являються:

коротке замикання електропроводки 50% від їх загальної кількості;

необережне поводження з вогнем 11% від їх загальної кількості;

порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей 28% від їх загальної кількості;

підпал 11% від їх загальної кількості.

Аналізуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що основною причинною виникнення пожеж та трагічних наслідків від них є коротке замикання електропроводки

Завідувач сектора споживчого ринку
та природних ресурсів управління
економічного розвитку, торгівлі і
туризму райдержадміністрації                                   Наталія Лавриненко   

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams