Довідка про соціально-економічний та культурний розвиток району за І півріччя 2017 року

1. Демографія

Чисельність наявного населення в районі на 1 липня   2017 року становить  88026 осіб, з них 14825 проживали у міських поселеннях та 73201 – у сільській місцевості. З початку року  чисельність  населення зменшилась на 84 осіб (природне скорочення - 177 осіб, міграційний приріст - 93 осіб).

За  січень – червень 2017 року в районі  народилося 469дітей (за січень – червень 2016 року також 469 дітей), коефіцієнт народжуваності  становить 10,7  на  одну тисячу населення.

Померло 646 осіб проти 581 в минулому році.Показник загальної смертності  становить 14,8 на одну тисячу населення.

2. Промисловість

Підприємствами Косівського району за січень-червень 2017 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 64326,6 тис. грн., (454% до відповідного періоду минулого року). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 729,8 грн.

3. Сільське господарство

Станом на 01.07.2017 року в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалось  326 голів ВРХ (що становить 125.4 % до п.р.),  з них 113 корів (137.8 % до п.р.),свиней – 27 голів (у 13,5 раза більше ніж за відповідний період минулого року),  овець - 390 голів .

Сільськогосподарськими підприємствами району за І півріччя 2017 року реалізовано на забій 10 тонн тварин усіх видів (у живій масіі), що становить 58,4% до відповідного періоду минулого року, вироблено 13 тонн молока (101,5% до відповідного періоду минулого року).

Господарства населення залишаються основними виробниками зерна, картоплі та овочів (97–99,8% загального виробництва).

4. Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, зареєстрованими на території району, яким надані в користування землі лісового фонду, у І півріччі 2017 року реалізовано продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 4,32 млн. грн., що на 23,8 %  більше, ніж за аналогічний період 2016 року (3,49 млн.грн.).

За 6 місяців 2017 року від усіх видів рубок заготовлено 5,4 тис.м3 ліквідної деревини, за 6 місяців 2016 року – 4,5 тис.м3.

Відтворення лісів проведено на 47,2 га земель лісового фонду (в минулому році – 54 га). 

5. Державна реєстрація

На території Косівського району станом на 01.07.2017року зареєстровано 4146суб’єктів господарської діяльності. З них  3229 фізичних осіб-підприємців, 917 юридичних осіб.

З метою створення  сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур працюють реєстраційна палата та центр надання адміністративних послуг.

6. Медицина

         На протязі першого півріччя 2017 року медичні заклади району обслуговували 88024 особи:  з них дорослі  - 68752;  підлітки - 2936 та діти до 14 років – 16336.  Населення працездатного віку – 50305 осіб, жінок старше 18 років – 37191 особи.

         За І півріччя в районі народилося 309 дітей проти 360 в минулому році. Показник народжуваності становить 3,5 проти 5,3 в минулому році. За півроку померло в районі 633 особи, що складає 7,2 на тисячу населення проти 6,5 в минулому році, коли померло 577 осіб.

В працездатному віці померло 112 осіб проти 84 в минулому році. Причиною смерті на першому місці являються хвороби серцево-судинної системи – 525,5 на 100 тис. населення  проти 485,9 в минулому році. На другому місці новоутворення – 65 випадків, це 73,8 на 100 тис. населення проти 66,8 в минулому році. На третьому місці – травми  і отруєння з показником - 37,5 на 100 тис. населення.

         На протязі І півріччя в районі померло 2 дітей до 1 року проти 4 в минулому році.

         Станом на 01.07.2017 року в районі працює 241 лікар та 591 середній медпрацівник. В минулому році відповідно 252 лікаря  та 598 середніх медпрацівників. Курси підвищення кваліфікації різного рівня за півроку пройшло 53 лікарі.

         Протягом 6 місяців 2017 року до лікарів закладів охорони здоров'я району здійснено 338200 відвідувань, що склало 3,8 на 1 жителя проти 4,1 в минулому році, крім того, проведено обслуговування  - 30847 хворих на дому, що становить  - 35,0 на 100 жителів проти - 32,2.

         В стаціонарах району розгорнуто 486 ліжок, на яких проліковано 8132 хворих  проти 8542 в минулому році. Виконання плану ліжкоднів склало 100,9% проти 99,4% в минулому році.

         На фінансування закладів охорони здоров'я Косівського району заплановано  44664,4 тис. грн., в тому числі:

üна заробітну плату з нарахуванням – 37346,7 тис. грн., що складає 83,6% від загальної суми;

üна медикаменти – 1526,0 тис. грн., що складає 3,4 % від загальної суми;

üна харчування хворих – 281,2 тис. грн., що складає 0,6% від загальної суми;

üна енергоносії – 3688,4 тис. грн., що складає 8,3% від загальної суми;

а профінансовано за І півріччя 2017 року – 43820,6 тис. грн.

     За І півріччя 2017 року використано 43618,0 тис. грн. проти  29836,0             тис. грн. за відповідний період минулого року.

     На лікування хворих використано 1178,8 тис. грн. проти 986,3 тис. грн. за відповідний період минулого року; на один ліжкодень використано 18,30 грн. проти 11,76 грн. за відповідний період минулого року.

     На харчування хворих використано 275,8 тис. грн. проти 300,2               тис. грн. за відповідний період минулого року. На один ліжкодень використано - 4,95 грн. проти - 3,73 грн. за відповідний період минулого року

Позабюджетні надходження за 1 півріччя 2017 року становлять 935,5 тис. грн. проти 2801,6 тис. грн. за відповідний період минулого року, що складає 10,6 грн. на 1 жителя району.

     Для дотримання соціальних гарантій пільгових категорій населення в частині медикаментозного забезпечення на 1 півріччя 2017 року використано  395,1 тис. грн. (в т.ч. безкоштовне зубопротезування – 102,3 тис. грн., на безкоштовні рецепти – 292,8 тис. грн.) проти 301,8 тис. грн. за 1 півріччя минулого року (в т.ч. на безкоштовне зубопротезування – 100,6 тис. грн., на безкоштовні рецепти – 201,2 тис. грн.)

     Аналіз поступлення та використання за 6 місяців 2017 року коштів благодійного фонду «Милосердний самарянин»: 

поступило благодійний внесків  - 90780,25; 

використано – 105026,92, а саме:

ü55954,13 – медикаменти, перев’язувальний матеріал;

ü10846,50 – медичні бланки;

ü4956,00 – медична  апаратура;

ü33200,00 – оренда рентгенобладнання ;

ü70,29 – касове обслуговування.

7. Бюджет

         Загальний обсяг надходжень  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району у І півріччі 2017 року склав 432487,9 тис. гривень, що становить 63,6 відс. (-247,0 тис. гривень) до плану (з урахуванням змін) на І півріччя  2017 року.

          Із загальної суми надходжень 50078,6 тис. гривень (11,6 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів; 19774,7 тис. гривень  (4,6 відс.) – базова дотація; 16751,4 тис. гривень (3,9 відс.) - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я;  96087,0 тис. гривень (22,2 відс.) – освітня субвенція; 40085,3 тис. гривень (9,3 відс.) – медична субвенція,  199983,6 тис. гривень (46,2 відс.) – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та  9727,3 тис. гривень (2,2 відс.) інша субвенція.

   За І півріччя 2017 року здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 414754,9 тис. грн., в тому числі видатків загального фонду – 404298,9 тис.грн., видатків спеціального фонду – 10456,0 тис. гривень. В порівнянні із відповідним періодом 2016 року видатки зросли на 141702,1 тис. гривень, в тому числі  загального фонду бюджету  - 142018,8 тис. гривень, спеціального фонду зменшилися на  316,7 тис.грн.  У загальній сумі видатків загального фонду 96,2 відсотків видатків становлять видатки соціального спрямування (388905,7 тис.грн.), з яких  32,4 відсотків ( 130806,2 тис.гн.) припадає на освіту, 10,8 відсотків ( 43618,0 тис.грн.) на охорону здоров”я, 50,1 відсотки (202698,5 тис.грн.) на соціальний захист та соціальне забезпечення, 2,9 відсотків (11783,0 тис.грн.) на культуру. У порівнянні  з минулим роком ріст видатків на освіту склав 46,9 відс., ( +41756,8 тис.грн.),  на соціальний захист та соціальне забезпечення – 64,8 відс., ( +79696,3 тис.грн.), на культуру – 29,7 відс. ( +2695,7 тис.грн.). Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету в сумі 396088,9 тис.грн. або 98 відсотків.

Станом на 01.07.2017 року простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів немає.

   У  І півріччі 2017 року бюджетними установами, які фінансуються з районного, міського, селищних та сільських бюджетів спожито тепло енергоносіїв на суму 13270,8 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року видатки за спожиті енергоносії збільшилися на 1570,2 тис. гривень  і станом на 01 липня поточного року простроченої заборгованості немає.

        Видатки бюджету розвитку за І  півріччя склали  3274,9 тис. гривень, в т.ч.  районний бюджет -  1710,9 тис. грн.

        Фінансування районних програм за 6 місяців 2017 року складає 1580,4   тис. грн .

       З резервного фонду районного бюджету використано 72,0 тис. гривень

8. Податкова політика

Косівським відділенням Коломийської ОДПІ за січень – червень 2017 року до зведеного бюджету зібрано платежів у сумі 142,9 млн.грн., в порівнянні з минулим роком надходження зросли на 46,1 млн.грн. або на 47,6%. 

До державного бюджету за перше півріччя 2017 року надійшло 95,6 млн.грн., при завданні 88,2 млн.грн.,  виконання становить 108,5%. В порівнянні з минулим роком  находження зросли  на 33,5 млн. грн., або на 53,9%.

За січень-червень забезпечено виконання по платежах до місцевого бюджету в сумі 48,0 млн.грн., виконання становить 114,2% від доведеного завдання. В порівнянні до минулого року зібрано на 13,3 млн.грн. більше,  надходження зросли  на 38,3 % , у тому числі по платежах надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 33757,2 тис.грн., при доведеному завданні  30685,3 тис.грн.(+3071,9тис. грн.) виконання становить 110,0%;

- земельного податку мобілізовано до бюджету  в сумі 2234,6 тис.грн., що на 395,9 тис.грн. більше від доведеного завдання. Індикативний показник виконано на  121,5%;

- єдиного податку в сумі 9625,1 тис.грн. при доведеному завданні  7377,6 тис.грн.(+2247,5 тис.грн.), що становить 130,5% виконання;

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 1685,6 тис.грн. при доведеному завданні 1570,4 тис.грн.(+115,2тис.грн.), що становить 107,3% виконання.

За перше півріччя 2017 року забезпечено виконання по платежах до державного бюджету в сумі 95649,4 тис.грн. у тому числі по платежах надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 11764,4 тис.грн. при доведеному завданні 10641,4 тис.грн.(+1123,0тис.грн.), що становить 110,6%;

- податку на додану вартість в сумі на 2452,6 тис.грн. при доведеному завданні 3309,5 тис.грн., що становить 74,1 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року поступлення по даному платежу зросли на 164,9 тис.грн., або на 7,2%;

- податку на прибуток підприємств в сумі 612,5 тис.грн. при доведеному завданні 463,1 тс.грн. виконання становить 132,3%;

- єдиного соціального внеску – 60670,0 тис.грн. при доведеному завданні 44610,6 грн. (+ 16059,4 тис.грн.) виконання становить  136,0 %.

За результатами проведеної  роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів за звітний період надійшло 357,5 тис.грн.

За результатами комісії з легалізації заробітної плати за січень-червень 2017 року зареєстровано 45 найманих працівників, в результаті чого  додатково надійшло 25,8 тис.грн. податку на доходи з фізичних осіб. 

           З початку 2017 року керівниками підприємств, установ усіх форм власності та фізичними особами-підприємцями прийнято 419 найманих працівників.

            За результатами проведення відповідної роботи щодо повноти декларування фізичними особами доходів за 2016р. задекларовано 28 862,1 тис.грн. До сплати задекларовано 1 065,4 тис.грн. податку на доходи з фізичних осіб та 216,8 тис.грн. війського збору.

Станом на 01.07.2017р. загальний податковий борг склав – 198932,7тис.грн. в тому числі:

      - до державного бюджету – 196543,6 тис. грн.;

-  до місцевого бюджету –  2389,1 тис.грн.

Вжиті заходи:

-         направлено 23 податкових вимог на загальну суму 90,4 тис. грн.;

-         направлено матеріали до суду на стягнення податкового боргу по 3 платниках на суму - 88,8 тис.грн.

          В результаті проведеної роботи з ліквідації заборгованості по податках і зборах до місцевого бюджету надійшло 215,5 тис.грн.       

                     

9. Пенсійне забезпечення

Станом на 01 липня2017 року на обліку в Косівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України перебуває 21434 пенсіонерів Косівського району.

В І півріччі 2017 року сума виплачених пенсій та допомог пенсіонерам Косівського району становить 206702,8 тис.грн.

На протязі І півріччя 2017 року призначено 352 нові пенсії, проведено 613 індивідуальних перерахунків пенсій, оформлено 535 допомог на поховання, надано 5714 консультацій з питань пенсійного забезпечення.

В І півріччі 2017 року до бюджету Пенсійного фонду України в районі надійшло власних надходжень в сумі 50899,6 тис.грн., що на 2563,2 тис.грн. більше планового завдання (103,5% до планового завдання) та на 19633,6 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період 2016 року (162,8% до І півріччя 2016 року).

Загальний обсяг видатків на виплату пенсій у І півріччі поточного року  склав  280133.79  тис. грн., , що на 34 974,2 тис. грн. більше, ніж  у І півріччі 2016 р. (245159,59 тис. грн.).

Середній розмір пенсій станом на 01.07.2017 р. складає 1629,18 грн. і в порівнянні з аналогічним показником на 01.07.2016 р. (1465,39 грн.) зріс на 10,1%.

За результатами спільних дій у січні - червні 2017 року легалізовано 16 робочих місця, мобілізовано 47,6 тис. грн. єдиного внеску. Крім того, 34 фізичні особи зареєструвалися суб’єктами підприємницької діяльності.

Кількість найманих працівників, які отримували заробітну плату менше мінімальної, у порівнянні із січнем п. р. зменшилась на 260 осіб (січень 2017 – 1795 осіб, травень 2017 – 1535 осіб).

З початку року проведено 2 зустрічі в трудових колективах, 1 зустріч за місцем проживання громадян, на яких побувало 143 особи. Організовано двоє Днів відкритих дверей, які відвідало 20 осіб та один День Пенсійного фонду, де побувало 7 осіб. В друкованих засобах масової інформації розміщено 8 матеріалів та 126 - в електронних засобах масової інформації.

10. Туризм

На території Косівського району працюють та готові надати послуги туристам 20 закладів готельного типу, близько 80 садиб зеленого туризму, 80 закладів харчування та 27 музеїв. На території району працівниками Косівського гірського пошуково-рятувального відділення, Національного природного парку «Гуцульщина» та активістами проекту «ВелоКосів» розробляються, удосконалюються та перевіряються туристичні маршрути.

Найцікавішими та найбільш відвідуваними туристичними об’єктами Косівщини є: туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» (с. Пістинь), Сріблясті водоспади (с. Шешори), НПП «Гуцульщина», г. Михалкова (м. Косів), Косівський сувенірний ринок, Терношорська Лада (с. Яворів), оз. Лебедин (с. Шешори), оглядовий майданчик на хребті Острий та інші.

Відповідно до Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки затверджено перелік заходів до виконання в 2017 році на суму 60 000 грн. Для виконання даної Програми та з метою розвитку туристичної інфраструктури проводились наступні заходи: висвітлення інформації щодо туристичних заходів, виставок, презентацій, навчань на сайті РДА, ознайомчий тур для засобів масової інформації, встановлення туристично-інформаційних щитів біля туристичних об’єктів району (с. Яворів, м. Косів, «Маєток святого Миколая»), участь зацікавлених осіб у розвитку туризму на території Косівщини та власників садиб зеленого туризму у навчаннях, тренінгах з питань організації послуг у сфері зеленого туризму, придбання спеціалізованого туристичного взуття для працівників Косівського гірського пошуково-рятувального відділення, видання туристичного буклету, оновлення рекламних банерів (с.Стопчатів). Для популяризації туристичного потенціалу регіону проводилися фестивалі - «Лудинє», мотокрос Ендуро «Ruba Grunem» та вело змагання «Гуцул-трофі».

Станом на 01.07.2017 р. Косівський район відвідало 71750 осіб.

11. Експорт

За І півріччя 2017 року експорт продукції зменшився на 4,5 % в порівнянні до відповідного періоду минулого року і становив 1760,5 тис.дол.США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень – червень 2017року склав 2,37.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 18 країн світу. Найбільша питома вага обсягів експорту товарів була направлена до Молдови (34,8%) та Білорусі (12,9%). За межі країни відвантажували, в основному, деревину і вироби з деревини (70,3%). 

12. Імпорт

За І півріччя 2017 року обсяг імпортутоварів збільшився на 42,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 740,6 тис. дол. США.

Найбільше імпортних надходжень отримано від нерезидентів з Німеччини, Китаю, Франції та Білорусі. Їх основу складали засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, текстильні матеріали та текстильні вироби, механічне та електричне обладнання.

13. Іноземні інвестиції

На території району відсутні великі підприємства, а частина виробничих підприємств які працюють незареєстровані в Косівському районі, що в свою чергу в районний показник не зараховується.

В районі реалізуються проекти ЄС ПРООН, розроблено та  надруковано каталог інвестиційних пропозицій із вільними виробничими площами та  вільними земельними ділянками, який також розміщений на сайті РДА та надано до ОДА.

Прийнята Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Косівського району на 2015-2020 роки (рішення № 52-1/2015 від 24.12.2015 року).

14. Міжнародне співробітництво

 Косівщина в рамках угоди про співробітництво співпрацює із Гміною Лохув Венгровського повіту республіки Польща.

      В рамках реалізації проекту надалі плануються робочі зустрічі представників двох держав.

15. Будівництво

За січень-червень 2017 рік підприємствами району виконано будівельних робіт на 9276,0 тис.грн. Індекс будівельної продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року становив 201,3 %.

За січень – червень 2017р. в районі прийнято в експлуатацію приватних будинків загальною площею 11,981 тис.м2. В порівнянні із попереднім роком це становить 85,6 %.

За рахунок коштів обласного екологічного фонду збудовано берегоукріплення на р.Рибниця в м.Косові. Розпочато будівництво берегоукріплень в с.Розтоки, с.Стопчатів, с.Микитинці, с-щі Яблунів. Всього планується освоїти понад 5,0 млн.грн.

За рахунок  коштів бюджету розвитку районного бюджету станом на 30.06.2017 року виконано будівельних робіт на 1,4 млн.грн..

До завершення бюджетного року планується виконати будівельних робіт за кошти державного бюджету на суму 5,0 млн. грн..

16. Транспорт

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Головним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти району забезпечені регулярним автобусним сполученням. Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–червні 2017 року скористалися 587,1 тис. пасажирів,  що становить 94,3 %  до  відповідного періоду минулого року.

Вантажні автомобільні перевезення у січні–червні 2017р. склали  1144,7 тис. т., що у 57,5 разів  більше від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні-червні  2016 року.

17. Торгівля

Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) району, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017 року населенню реалізовано товарів на 44,2 млн.грн, що у фактичних цінах на 14,0%, а упорівнянних цінах  (враховуючи індекс споживчих цін)  на 1,5 % більше обсягу січня – березня 2016 року. У розрахунку на одну особу населення у січні-березні поточного року у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 501,6 грн.

18. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають наступні підприємства: МКП «Косівміськводосервіс», Кутський комбінат комунальних підприємств, Яблунівський комбінат комунальних підприємств, Шешорівське комунальне підприємство. Послуги з теплопостачання об’єктів бюджетної сфери здійснюють ПП «Косіврембудсервіс», ТзОВ «Паровик», ТзОВ «РБУ - 5», ПФ «Тепловик», ТзОВ «Теплопостач», ТзОВ «Альтеко».

Держстатом зупинено публікацію показників щодо загальної суми заборгованості та рівня оплати у розрізі районів та міст обласного значення (Лист Держстату від 13.06.2016 № 10.3-15/107-10).

19. Дорожнє господарство

Косівською районною радою затверджено програму «Проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям Косівського району на 2017-2020 роки в новій редакції».

З обласного бюджету було виділено коштів в сумі 2,0  млн.грн. на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення.

На І півріччя 2017 року передбачено коштів на будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення у сумі 8124,2 тис.грн., виконано робіт на 2149,0 тис.грн., що становить 26,5 відсотків.

Відсоток спрямування коштів місцевих бюджетів на ремонт та утримання доріг місцевого значення становить 16,2 відсотків.

20. Ринок праці

Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами центру зайнятості протягом І півріччя 2017 року становить 3320 осіб. Статус безробітного мали 1798 осіб.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості протягом І півріччя 2017 року становить 1138 осіб.

З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення служба зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями: здійснює під їхні потреби професійне навчання безробітних. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 368 осіб з числа безробітних.

Станом на 01.07.2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебуває 765 безробітних, з яких 684 отримують допомогу по безробіттю.

Протягом І півріччя 2017 року у районному центрі зайнятості  налічувалося 1137 вакансій, які надійшли від 385 роботодавців. Рівень укомплектування вакансій становить 95,5%.

      Протягом  І півріччя 2017 року створено 86робочих місць за яких здійснюється відшкодування роботодавцю єдиного соціального внеску.

21. Освіта

У 2016-2017 навчальному році в 46 загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 8498 учнів, у т.ч. Косівська вечірня (змінна) ІІІ ст. (285 учнів). Мережу позашкільних навчальних закладів складають Косівський районний та Яблунівський центри дитячої творчості, Косівська та Яблунівська дитячо-юнацькі спортивні  школи, Яблунівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат.  Позашкільною освітою охоплено біля 32% школярів.

Наповнюваність класів –   16,9  учнів

Наповнюваність шкіл  -   184,7 учнів

Груп продовженого дня  -  45   (1350    учнів, що становить 37%)

У 2016-2017 навчальному році для чотирьох учнів було організоване інклюзивне навчання. Три школи, а саме Старокосівська, Хімчинська ЗОШ І-ІІІ ст. та Річківський НВК звернулися до відділу освіти з проханням ввести в їхніх навчальних закладах посаду вчителя асистента на 2017-2018 н.р.

           У 2016-2017 н.р. 9 клас закінчило 754 учні (з них 2 екстерни); 11 (12) клас – 501 учень, з них отримали атестати: 440 – звичайних (в т.ч.: 8 - екстернів, 104 – вечірня), 389 – денна школа, з них 25 – атестати з відзнакою (12 - золота медаль, 13 – срібна медаль).

Мережа дошкільних закладів представлена 25 освітніми закладами. З них: 19 – дошкільні навчальні заклади, 5 -  НВК, 1 – НВО.

У  дошкільних навчальних закладах функціонують 68 дошкільних груп (55 – для дітей віком від 3 до 5 (6) років, 13 – для дітей віком від 2 до 3 років. У міських дошкільних закладах функціонують 22 дошкільні групи, у сільських -  46. При загальноосвітніх навчальних закладах протягом 2016-2017 н.р. функціонували короткотривалі групи підготовки дітей до школи: 41 група, 521 дитина.

Кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади – 1596. З них у міських дошкільних навчальних закладах – 574, у сільських - 1022 дітей. Дошкільні навчальні заклади відвідують 1366 дітей віком від 3 років і старші, 230 дітей віком від 2 до 3 років. Охоплення дітей дошкільною освітою становить 69 відсотків, в тому числі дітей п’ятирічного віку – 100%.

У перспективі – відкриття дошкільних груп у Великорожинському, Вижньоберезівському, Малорожинському, Лючанському навчально-виховних комплексах та додаткових груп у Середньоберезівському, Пістинському, Нижньоберезівському, Косівському «Сонечко» та відновлення роботи Кутського дошкільного навчального закладу «Покутянка».  

Одним з важливих питань підготовки навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період є приведення приміщень закладів, інженерних мереж та споруд до сталої роботи, створення відповідного запасу палива на опалювальний період, підготовка теплових господарств, зміцнення матеріально-технічної бази.

В І півріччі 2017 року за рахунок коштів місцевих бюджетів (обласний, районний, сільський бюджети) проведено капітальні та поточні ремонти у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах на суму 3070,7 тис. грн.

                                                 22. Соціальна робота

З метою повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки у Косівському районі станом на даний час працює 12 фахівців із соціальної роботи відділу соціальної роботи.  Наявний ресурс кадрів дозволяє охопити соціальною роботою ту кількість сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, які того потребують.

Під соціальним супроводженням Центру перебувало 7 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожну сім’ю відвідує працівник Центру з метою вивчення психологічної атмосфери в сім’ї, проблем пов’язаних з вихованням та утриманням  дітей.

Проводиться соціальна робота із опікунськими сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Протягом І півріччя 2017 року соціальною роботою охоплені 32 опікунські сім’ї. З них 7 опікунських сімей перебували на обліку як такі, що опинились у складних життєвих обставинах.

Косівським РЦСССДМ ведеться облік осіб (18-23 роки) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом півріччя 2017 року соціальною роботою охоплено 16 осіб. На обліку Косівського РЦСССДМ перебуває 2 осіб віком 18-23 роки, які не забезпечені житлом. З них 1 особі у 2017 році виділені кошти з державного бюджету для придбання житла. 2 осіб потребують покращення умов проживання.

Налагоджено співпрацю з Косівською ЦРЛ щодо попередження раннього соціального сирітства. Узгоджено та підписано договір про співпрацю та план спільних дій від 12.04.2017 року.  Відмов від новонароджених немовлят протягом 2017 року не було.

В ході  діяльності  спеціалізованого  формування «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи Косівського РЦСССДМ» за II квартал 2017 року здійснено 94 виїзди мобільного консультативного пункту в 37 населених пунктів, соціально-профілактичною роботою охоплено 216 сімей. Кількість розданих інформаційно-просвітницьких матеріалів - 1372шт.

В рамках здійснення соціальної роботи щодо охоплення всіма необхідними послугами учасників АТО і членів їх сімей фахівцями із соціальної роботи та працівниками Косівського РЦСССДМ відвідуються сім'ї військовослужбовців, добровольців, мобілізованих. Вивчаються оцінки потреб, покращення житлово-побутових умов проживання, та про взяття (у разі потреби) сімей загиблих в АТО військовослужбовців на квартирний облік у місцевих органах влади з метою забезпечення їх житлом по місцю проживання.

В ході роботи виявлено сім’ї військовослужбовців, які потребують підтримки. Здійснюється відвідування даних сімей, з метою надання якісної та вчасної соціальної допомоги даним сім'ям.

Діяльність  спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Косівського РЦСССДМ спрямована на організацію соціальної роботи, у тому числі шляхом забезпечення психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних та соціально-медичних послуг сім’ям з дітьми та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, відповідно до чинного законодавства.

23. Культура

Станом на 01 липня 2017 року  в Косівському районі нараховується 46 закладів культури клубного типу де працює 170 чоловік, 46 бібліотек – 70 чоловік, 3 музеї – 8 чоловік, 5 шкіл мистецтв, в яких працює 118 чоловік, контингент учнів складає 690 чол. В районі діє 32 колективи, яким  присвоєно почесне звання «Народний».

         У 2017 році капітальних ремонтів закладів культури не проводилося.

         Протягом І-го півріччя 2017 року закладами культури району проведено та взято участь у більш ніж 400 культурно-мистецьких заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня.  Зокрема, 2 травня 2017 року на базі Косівської дитячої школи мистецтв проведено відкритий обласний фестиваль-конкурс дитячих оркестрів народної музики та солістів-інструменталістів, у червні 2017 року творчі колективи Косівського району взяли участь у обласній творчій естафеті, присвяченій 75-ти річчю створення УПА під назвою «Воскресне волі дух і наша слава». Також, на запрошення Союзу українців Румунії, ансамбль бандуристів «Сонячна струна» Косівської ДШМ взяв участь у Міжнародному фестивалі колядок та зимових обрядів українців Румунії, який проходив 14-16 січня в м.Сігету Мармацієй Марамороського повіту (Румунія)  

          На проведення заходів районної культурно-мистецької програми у        І півріччі 2017 р. з районного бюджету виділено коштів на суму 68 тис. грн.

         На 2017-2020 роки затверджено розпорядженнями райдержадміністра- ції від 14.12.2016 р. № 445 районну цільову Програму «Духовне життя Косівщини на 2016-2020 роки» та від 14.12.2016 року №446 районну програму «Теплий заклад культури Косівщини на 2017-2020 роки».

          Протягом 2017 року планується проведення більше 1000 культурно-мистецьких заходів.

24. Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за ІІ квартал  2017 рік становить 5370 грн. в місяць, що складає 335 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600 грн). В порівнянні до середньообласної заробітної плати за квітень-червень  2017 року це становить 87,8% (середньообласна заробітна плата складає 6116 грн.  (-746 грн. район до області).Вона є низькою в зв’язку  з тим, що на підприємствах району більшість працівників працюють в режимі скороченого робочого дня, на 0,5-0,8  посадового окладу.

25. Соціальне забезпечення

Станом на 01 липня 2017 року на обліку перебуває 24080 одержувачів соціальних допомог та житлових субсидій. З початку року станом на 01 липня 2017 року на обліку перебуває 27138 одержувачів житлових субсидій, а саме:

- за призначенням житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 20633 сімей;

- за призначенням житлових субсидій та на придбання твердого палива і скрапленого газу 6505 сімей.

На комісії з питань призначення усіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії розглянуто протягом І - ІІ кварталу 2017 року - 4420 справ (на 6 комісіях)

Також в районі відкрито «єдине вікно» по впровадженню проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», де громадяни можуть звернутися за призначенням житлових субсидій за допомогою працівників поштового зв’язку. Такою послугою скористалася 2050 сімей.  

Призначено (продовжено) державні соціальні допомоги 22 сім’ям переселенців, які приїхали на тимчасове місце проживання з східних областей України з зони проведення АТО.         

За І півріччя 2017 року виплачено державних соціальних допомог на суму  105828,7 тис.грн. , субсидій -92464,3 тис.грн, пільг на суму 1439,9 тис.грн.

Станом на 01.07.2017 р. до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб (ЄДАРП),  які мають право на пільги, включена інформація про 26,0 тис. жителів нашого району, що мають право на пільги, що становить 31,0  відсотків від загальної чисельності населення району.

У І півріччі 2017 року нараховано пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, а також, на надання пільг з послуг зв’язку, санаторно-курортного лікування, капітального ремонту та інших передбачених законодавством пільг на суму – 6094,5 тис. грн.

Управлінням виплачена одноразова допомога на поховання 3 учасників  бойових дій в розмірі 900,0 грн. (затверджений розпорядженням Косівської РДА) на суму 2700,00 грн.

У І півріччі 2017 року управлінням виплачено одноразової грошової допомоги 26  інвалідам загального захворювання та малозабезпеченим пенсіонерам на суму 14,3 тис. грн.

             Для забезпечення путівками ветеранів війни, згідно розподілу департаментом та соціального захисту населення в управління надійшло протягом І півріччя  16 путівок на санаторно-курортне лікування, в т.ч. інвалідам війни -9, учасникам бойових дій – 3, учасникам війни -1, сім»ям загиблих ветеранів війни – 3.

Станом на 01.07 2017 укладено 10 договорів на санаторно-курортне лікування для інвалідів загального захворювання на суму 61817,64, оздоровилося -4 осіб, перебуває в санаторіях 6 осіб., укладено 7 договорів на санаторно-курортне лікування для інвалідів спинального профілю на суму -127519,00 грн. : оздоровлося – 1 особа , перебуває в санаторіях 6 осіб.

Станом на 01.07 2017 укладено 4 договори для інвалідів АТО на суму 21 тис.грн, 5 договорів для учасників бойових дій АТО в сумі- 31,5 тис.грн., оздоровилося – 3 інваліди АТО та 1 учасник АТО, перебувають  в санаторіях – 5 осіб.

           У І півріччі  2017 року нараховано компенсацію на бензин, ремонт  і технічне обслуговування 53 інвалідам на суму 6,5 тис.грн., компенсацію на транспортне обслуговування  нараховано 44  інвалідам на суму 7,1 тис. грн.

У І півріччі 2017 року видано направлення для замовлення безкоштовного виготовлення протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації  - 280 громадянам.

 На обліку для забезпечення засобами реабілітації станом на 01.07.2017 року перебуває  968 інвалідів, з яких звернулося вперше у 2017 році – 114 осіб. Впродовж І півріччя 2017 року технічними засобами реабілітації забезпечено 42 осіб, протезно-ортопедичними засобами реабілітації - 10 осіб.

У І півріччі 2017 року  нараховано пільг з місцевого бюджету (реабілітованим, ветеранам ОУН-УПА, інвалідам зору, сім»ям загиблих афганців) всього на суму 195,0 тис. грн. та учасникам АТО – на суму 82,0 тис.грн.

          Щомісячно проводиться виплата надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА: ветеранам ОУН-УПА –500 грн. щомісячно з місцевого бюджету та 500 грн. щомісячно – за рахунок коштів обласного бюджету. У І півріччі 2017 року всього виплачено з районного та обласного бюджетів 322,83 тис. грн.            

         У І півріччі 2017 року  згідно рішення районної ради від 30.01.2014р. № 548-23/2014 відшкодовується  100% пільга членам двох сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані (Голдищук М.І., жит. с.Текуча та Кіцелюк Є.В., жит.с.Акрешора) на житлово-комунальні послуги за рахунок місцевого бюджету, а також їм виплачується щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 грн., І півріччі 2017 року  їм виплачено 6,0 тис. грн.

Станом на 01.07.2017 року в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку ЄДАРП перебуває 226 учасників бойових дій та 14 інвалідів війни ІІІ групи та 4 інвалідів війни ІІ групи, яким надано статус за участь в антитерористичній операції на Сході України та,  які користуються пільгами згідно законодавства України за рахунок коштів державного бюджету.

На виконання розпорядження райдержадміністрації від 30.01.2015 року №33 «Про надання одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції та сім»ям загиблих військовослужбовців, що перебували в зоні проведення  АТО» виплачується одноразова допомога в розмірі 1,0 тис. грн. Станом на 01.07.2017 за результатами розгляду комісії, з місцевого бюджету було виплачено одноразової грошової допомоги 16 учасникам АТО (в т.ч. 1 пораненому учаснику АТО - 1,0 тис.грн.), на загальну суму 16,0 тис.грн.

Згідно даної програми проводиться щомісячна виплата в розмірі 500,00 грн. синові загиблого Андріюка В.В. та матері загиблого в АТО Лепкалюка О.В., так, у І півріччі 2017 року виплачено кошти в сумі 6,0 тис.

              На території району станом на 01.07.2017р. проживає 143 осіб, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких  27 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії (інваліди,захворювання,                                                                                                                                                                 яких пов’язане із наслідками Чорнобильської аварії), 55 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ  категорії, 25 учасників  ліквідації аварії на ЧАЕС  ІІІ категорії, 11 - вдів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 25 потерпілих дітей,.

У І півріччі 2017 році на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи було профінансовано 132745 грн.

За рахунок коштів обласного бюджету  відшкодовано видатки на пільгове медичне обслуговування постраждалих громадян  в сумі – 10,2 тис. грн.

У І півріччі 2017 року путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 3 чорнобильців І категорії. У 2017 році бажають пройти санаторно-курортне лікування 19 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Згідно кошторису на 2017 рік на придбання путівок для чорнобильців передбачено 78750,00 грн.

                      

26. Земельний кадастр

Станом на 01 липня  2017 року до органів місцевого самоврядування поступило 188 клопотання від учасників АТО та сімей загиблих, прийнято 117 рішення про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 19,8925 га (в тому числі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 55 заяв площею 8,1381 га, особистого селянського господарства  62 заяви  площею 11,7544 га)  та 57 рішень про відмову у наданні земельних ділянок, а саме Косівською міською 35, Кутською селищною 10, Смоднянською сільською 2, Малорожинською сільською 2, Брустурівською сільською 2, Черганівською сільською 1,  Яворівською  радами 3 , в зв’язку із відсутністю вільного земельного фонду.  Знаходяться на опрацюванні 14 клопотань в тому числі по  Шешорівській -6, Яворівській -3, Смоднянській-3, Слобідській -2, тобто вишукуються земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, які б відповідали генеральним планам населених пунктів.

    На даний час Космацькою об’єднаною територіальною громадою розроблено проектний план з проектними будівлями в кількості 31 ділянки загальною площею 4,2650га для учасників  АТО  і  членам сімей загиблих учасників АТО та подано даний проект на розгляд сесії.

Відділом у Косівському районі в найкоротші терміни надано адміністративні послуги   про погодження  26 проектів  землеустрою поданих розробниками щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства.

Органами місцевого самоврядування розглянуто та прийнято 24  рішення  про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх  у власність учасникам  АТО  і  членам сімей загиблих учасників АТО на сході України, загальною площею 4,7255 га,  в т.ч. 12 ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 1,9821га,  12 ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 2,7434га .

27. Оздоровлення, спортивна та молодіжна політика

Повідомляємо, що протягом І півріччя 2017 року проведені:

-         волейбольний турнір, присвячений «Борцям за Українську Самостійну Соборну Державу» з нагоди Дня Соборності України в с.Н.Березів

-         традиційна відкрита першість Косівської ДЮСШ з міні-футболу (футзалу) серед юнаків трьох вікових груп 2001-2002, 2003-2004, 2005 р.н. і молодших, присвячена Новорічним та Різдвяним Святам

-         XXII традиційний міжобласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений Різдвяним святам

-         відкрита першість Яблунівської ДЮСШ «Соколята» з міні-футболу в   с.Нижній Березів

-         турнір з волейболу, присвячений пам’яті уродженця Косівщини, захисника Донецького аеропорту, кіборга Миколи Самака

-         відкрита Першість району з настільного тенісу, присвячена пам’яті Ігоря Мельничука

-         Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Спортивна зима» серед дітей-вихованців Яблунівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

-         традиційний міжрайонний турнір з волейболу серед шкільних команд дівчат, присвячений Дню Святого Валентина

-         змагання з лижних перегонів на призи майстрів спорту Косівщини та пам’яті першого майстра спорту району Юрія Свирида

-         Першість Косівського району з настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2005р.н. і молодших

-         районні фінальні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»

-         прийом дітей із Херсонської та Донецької областей у рамках Всеукраїнської акції «Схід і Захід разом» впродовж 06-11 січня 2017 року

-         сходження на найвищу вершину Українських Карпат з нагоди святкування річниці від дня народження Тараса Шевченка

-         районний конкурс-фестиваль «Таланти Твої, Україно» серед талановитих та обдарованих дітей пільгових категорій району

-         районний турнір з футболу «Пролісок»

-         спортивно-масовий захід «Руханка» в рамках відзначення Всесвітнього дня здоров’я

-         Спартакіада серед збірних команд підприємств, установ та організацій району

-         відкрита Першість Яблунівської ДЮСШ «Соколята» з волейболу

-         традиційний районний турнір з волейболу серед жінок, присвячений Дню Матері

-         районний конкурс краси та грації «Панянка-2017»

-         привітання породіль у пологовому відділенні Косівської центральної районної лікарні з нагоди відзначення Міжнародного дня Матері та Дня сім’ї

-         комплексні спортивні змагання, приурочені пам’яті воїнів-афганців В.Кіцелюка та В. Голдищука

-         районна виставка творчих робіт «Гуцульщина. Дитячий погляд»

-         районний турнір з міні-футболу пам’яті Небесної Сотні

-         районний турнір із гри «Що? Де? Коли?», присвячений Дню Молоді та 25-річчю від Дня заснування інтелектуального клубу «Ерудит»

-         спортивні змагання із міні-футболу, армреслінгу, перетягування канату, гирьового спорту до Дня Молоді

-         відзначення молодих активістів районними відзнаками «Молода людина року» до Дня Молоді

Участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських змаганнях відбувалась у відповідності до Єдиного календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів області з олімпійських та не олімпійських видів спорту на 2017 рік.

Протягом звітного періоду до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» направлено 20 дітей пільгових категорій району; до ДП «МДЦ «Артек» - 25 дітей пільгових категорій району; до ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» - 37 дітей; до ДЗСТ ЛОК «Верховина» - 10 дітей; до ПЗОВ «Перлина Придністров’я» - 16 дітей.

28. Запобігання та ліквідація наслідків природних

та техногенних катастроф

Станом  на 01липня 2017 року на території району зареєстровано 119 пожеж (за аналогічний період 2016 року 96 пожеж), внаслідок яких загинули 4 особи: с. Вербовець - 2 особи, смт. Кути - 1 та с. Корости - 1, 7 осіб отримали травми в с. Старі Кути, с. Нижній Березів, с. Смодна, с. Брустури, с. Стопчатів, с. Космач та с. Кобаки.

З початку 2017 року на території району мали місце 37 пожеж сухої трави (за аналогічний період 2016 року 26 пожеж).

Основними причинами виникнення пожеж в Косівському районі являються:

– необережне поводження з вогнем – 70 пожеж;

– порушення правил експлуатації електроустановок – 30 пожеж;

– порушення правил експлуатації печей – 10 пожеж;

– необережність під час куріння – 3 пожежі;

– дитячі пустощі з вогнем – 1 пожежа;

– розряд блискавки – 3 пожежі.

Аналізуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що основною причинною виникнення пожеж та трагічних наслідків від них є необережне поводження громадян з вогнем. Також, неналежним чином дбають про протипожежний захист власних осель і домогосподарств, адже за статистикою у 30 випадках пожеж причиною їх виникнення стало коротке замикання електропроводки та в 10 – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей.

В 2017 році при фінансуванні районної та міської цільових програм передбачається закупити сучасні апарати захисту органів зору та дихання.

Начальник управління економічного розвитку,
торгівлі і туризму райдержадміністрації
Василь Жмендак

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams

Наші вітання !

propozycii

23022017042

Президент України

uryad portal

Урядова гаряча лінія

bezviz

verhovna rada

Центральна виборча комісія

Національне агенство України з питань державної служби

Верховний суд України

«Академія державного управління»

Derjava

rzum

banner

Національний конкурс бізнес-рішень для сталого розвитку серед малого та середнього бізнесу

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної опереції

 Антикорупційний портал

Migrants UA RU 720x90

 bpd1

 dfsmsu

oblsapka2

OIzCZ

DiiNS

banner

TiP

ВЕБ-ПОРТАЛ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Програма державної підтримки населення, ОСББ та ЖБК до впровадження енергоефективних заходів

Офіційний сайт Косівської районної ради

Just

ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області

Сайт Косівської центральної районної лікарні

Івано-франківський обласний центр зайнятості

egovinfua 71x180

Офіційний сайт редакції газети Гуцульський край

Освітянський вісник (Інформаційно-методичний бюлетень РМК та відділу освіти Косівської РДА і Гуцульської освітянської ради)

Косів, Гуцульщина та Карпати

Веб-портал Косівщини - Косів, Косівщина, Гуцульщина та Карпати

Косівська райдержадміністрація
у соціальних мережах
Сторінка Косівської РДА в мережі Фейсбук (Facebook) Сторінка Косівської РДА в мережі Твіттер (Twitter)