Довідка про соціально-економічний та культурний розвиток району за 9 місяців 2017 року

1. Демографія

Чисельність наявного населення в районі на 1 жовтня   2017 року становить  87930 осіб, з них 14828 проживали у міських поселеннях та 73102– у сільській місцевості. З початку року  чисельність  населення зменшилась на 180 осіб (природне скорочення - 207 осіб, міграційний приріст - 27 осіб).

За  січень-вересень 2017 року в районі  народилося 696 дітей (за січень – вересень 2016 року - 735 дітей), коефіцієнт народжуваності  становить 10,6  на  одну тисячу населення.

Померло 903 осіб проти 841 в минулому році.Показник загальної смертності  становить 13,7 на одну тисячу населення.

2. Промисловість

Підприємствами Косівського району за січень-вересень 2017 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 98699,4 тис. грн. (518,9% до відповідного періоду минулого року). Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 1119,7 грн.

3. Сільське господарство

Станом на 01.10.2017 року в сільськогосподарських підприємствах району нараховувалось  342 голів ВРХ (що становить 129,1 % до п.р.),  з них 113 корів (137,8 % до п.р.), свиней – 30 голів,  овець - 386 голів.

Сільськогосподарськими підприємствами району за 9 місяців 2017 року реалізовано на забій 12 тонн тварин усіх видів (у живій масіі), що становить 53,8% до відповідного періоду минулого року, вироблено  26 тонн молока (111,7% до відповідного періоду минулого року).

Господарства населення залишаються основними виробниками зерна, картоплі та овочів (97–99,8% загального виробництва).

4. Лісове господарство

Лісогосподарськими підприємствами району, зареєстрованими на території району, яким надані в користування землі лісового фонду, за 9 місяців 2017 року реалізовано продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму6,96 млн. грн., що на 24,1 %  більше, ніж за аналогічний період 2016 року (5,61 млн.грн.).

За звітний період від усіх видів рубок заготовлено 10,1 тис.м3 ліквідної деревини, за 9 місяців 2016 року – 8,9 тис.м3.

Відтворення лісів проведено на 47,2 га земель лісового фонду (в минулому році – 63,2 га). 

5. Державна реєстрація

На території Косівського району станом на 01.10.2017 року зареєстровано 4144 суб’єктів господарської діяльності. З них  3224 фізичних осіб-підприємців, 920 юридичних осіб.

З метою створення  сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження дозвільних процедур працюють реєстраційна палата та центр надання адміністративних послуг.

6. Медицина

Станом на 01.10.2017року в закладах охорони здоров’я працює 1384 медичних працівників , з них - 249 лікарів , 593 – середній медичний персонал , 281 – молодший медичний персонал.

Впродовж 9 місяців 2017року до лікарів закладів охорони здоров’я здійснено 525634 відвідувань , що склало 6,0 на 1 жителя , крім того проведено обслуговування  44053 викликів.

В стаціонарах району розгорнуто 486 ліжок , на яких  проліковано 12055 хворих . Виконання плану ліжкоднів склало 97,4 % .

В рамках оптимізації ліжкового фонду району скорочено 10 ліжок в Кутському відділення Косівського фтизіопульмонологічного диспансеру.

Впродовж 9 місяців 2017 року на охорону здоров’я району було виділено 64857,5 тис. грн., що в розрахунку на 1 жителя становить 736,8 гривні. Фінансування на заробітну плату  з нарахуваннями склали55310,7 тис. грн . - 84,1%, на енергоносії - 4217,7 тис.грн. – 6,4% , інші видатки – 3095,7 тис. грн. – 4,7%.

Витрати на медикаменти  склали 2591,4 тис. грн. , на 1 ліжкодень цей показник  складає 18,93 грн., на харчування – 569,6 тис. грн. , відповідно на 1 ліжкодень – 4,99 гривні.

Позабюджетні надходження впродовж 9 місяців 2017року склали 1915,9 тис. грн. проти 3125,9 тис. грн. , що становить 21,7 грн. на 1 жителя району.

На рахунок благодійного фонду «Милосердний самарянин » надійшло  113 тисяч 578 грн. 66 копійок.

Придбано медичного обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 81,6 гривень :

  • 5 електрокардіографів – 63 тис. 300 гривень
  • насос шприцевий  –– 18 тис. 300 гривень

Проведено очистку системи опалення  в Косівській ЦРЛ  на суму 78,1 тис. грн., перекрили дах АЗПСМ в с. Пістинь – 40,0 тис. гривень.

7. Бюджет

                  Загальний обсяг надходжень  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району за 9 місяців 2017 року склав 625006,4 тис. гривень, що становить 103,8 відс. (+23143,3 тис. гривень) до плану (з урахуванням змін) на 9 місяців  2017 року.

Із загальної суми надходжень 74259,7 тис. гривень (11,9 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів; 29662,1 тис. гривень  (4,7 відс.) – базова дотація; 24447.0 тис. гривень (4.0 відс.) - додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я;  117150,1 тис. гривень (18,7 відс.) – освітня субвенція; 59847,6 тис. гривень (9,6 відс.) – медична субвенція,  303992.1 тис. гривень (48,6 відс.) – субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та  15647,9 тис. гривень (2,5 відс.) інша субвенція.

За 9 місяців 2017 року здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 602628,7 тис. грн., втому числі видатків загального фонду – 577793,9 тис. грн., видатків спеціального фонду – 24834,8 тис. гривень.В порівнянні із відповідним періодом 2016 року видатки зросли на 173864,0 тис. гривень, в тому числі  загального фонду бюджету  - 183313,7 тис. гривень, спеціального фонду зменшилися на  9449,7 тис.    гривень.  У загальній сумі видатків загального фонду 96,2 відсотків видатків становлять видатки соціального спрямування (552806,6 тис. грн.), з яких  30,3 відсотки          ( 167466,2 тис. грн.) припадає на освіту, 11,7 відсотки ( 64602,4 тис. грн.) на охорону здоров”я, 54,9 відсотки (303601,3 тис. грн.) на соціальний захист та соціальне забезпечення, 3,1 відсотки (17136,7 тис. грн.)на культуру.У порівнянні  з минулим роком ріст видатків на освіту склав 39,9 відс., ( +47717,4 тис. грн.), на охорону здоров”я - 39,7 відс.,               ( + 18371,1 тис. грн.),    на соціальний захист та соціальне забезпечення – 56,1 відс., ( +109076,5 тис. грн.), на культуру – 30,9 відс. ( +4042,7 тис. грн.). Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету в сумі 568838,1 тис. грн. або 98,5 відсотки.

Станом на 01.10.2017 року прострочена заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету становить суму 7678,2 тис. грн. (фонд оплати праці за серпень 2017), в тому числі по галузі «Освіта» - 1334,4 тис. грн.(річний кошторис не забезпечує 10758,9 тис. грн. або 2,1 місячних фондів заробітної плати), по галузі «Охорона здоров»я» - 6343,8 тис. грн. (річний кошторис не забезпечує 15060,9 тис. грн. або 2,4 місячних фондів заробітної плати).

За 9 місяців 2017 року бюджетними установами, які фінансуються з районного, міського, селищних та сільських бюджетів спожито тепло- енергоносіїв на суму 11709,3 тис. грн.Станом на 01 жовтня поточного року заборгованість становить 909,6 тис. грн. (в т. ч.    838,6 тис. грн. за теплопостачання).

Видатки бюджету розвитку за 9 місяців 2017 року склали  14790,7 тис грн., в т.ч.  районний бюджет -  6450,3 тис.грн.

         Фінансування районних програм за 9 місяців 2017 року складає 2584,6   тис.грн.

         З резервного фонду районного бюджету використано 192,8 тис. гривень.

8. Податкова політика

Косівським відділенням Коломийської ОДПІ за січень-вересень 2017 року до зведеного бюджету зібрано платежів у сумі 205,7 млн.грн. в порівнянні з минулим рокм надходження зросли на 70,6 млн.грн. або на 65,7%. 

До державного бюджету за 9 місяців 2017 року надійшло – 134,0 млн.грн., в порівнянні з минулим роком  находження зросли  на 51,5 млн. грн., або на 62,43%.

За січень-вересень забезпечено виконання по платежах до місцевого бюджету в сумі 71,0 млн.грн.,  в порівнянні до минулого року зібрано на 18,4 млн.грн. більше,  надходження зросли  на 34,98 % , у тому числі по платежах надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 49329,2 тис.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 18620,50тис.грн.;

- земельного податку мобілізовано до бюджету  в сумі 4194,7 тис.грн., що на 289,70 тис.грн. більше, ніж у минулому році;

- єдиного податку в сумі 13683,6 тис.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 4488,60 тис.грн.;

- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в сумі 2264,9 тис.грн..

За 9 місяців 2017 року забезпечено виконання по платежах до державного бюджету в сумі 133963,2 тис.грн., у тому числі по платежах надійшло :

- податку на доходи фізичних осіб в сумі 17224,7 тис.грн.;

- податку на додану вартість в сумі 3485,8 тис.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року поступлення по даному платежу зросли на 248,80 тис.грн., або на 7,69%;

- військового збору в сумі 5765,5 тис.грн.;

єдиного соціального внеску – 87231,9 тис.грн., у порівнянні з відповідним періодом минулого року поступлення по даному платежу зросли на 32829,9 тис.грн..

За результатами проведеної  роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів за звітний період надійшло  508,3 тис.грн.

За результатами комісії з легалізації заробітної плати за січень-вересень 2017 року зареєстровано 72 найманих працівників, в результаті чого  додатково надійшло 33,8 тис.грн. податку на доходи з фізичних осіб. 

           З початку 2017 року керівниками підприємств, установ усіх форм власності та фізичними особами-підприємцями прийнято 558 найманих працівників.

            За результатами проведення відповідної роботи щодо повноти декларування фізичними особами доходів за 2016р. задекларовано 28 862,1 тис.грн. До сплати задекларовано 1 065,4 тис.грн. податку на доходи з фізичних осіб .

Станом на  01.10.2017р. загальний податковий борг склав – 236485,7тис.грн. в тому числі: до державного бюджету – 233037.5 тис. грн.,  до місцевого бюджету –  3448.8 тис.грн.

Вжиті заходи:

-         направлено 128 податкових вимог на загальну суму 657.4 тис. грн.;

-         направлено матеріали до суду на стягнення податкового боргу по 4 платниках на суму - 138,2 тис.грн.

          В результаті проведеної роботи в січні – вересні 2017 року з ліквідації заборгованості по податках і зборах до місцевого бюджету надійшло 373,6 тис.грн..      

У 2017 році до центру обслуговування платників звернулося  13387громадян, надано 6737 адміністративних послуг.

                     

9. Пенсійне забезпечення

Косівське об'єднане управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області повідомляє, що станом на 01 жовтня2017 року на обліку в об’єднаному управлінні перебуває 21389 пенсіонери Косівського району.

Сума виплачених пенсій та допомог за 9 місяців 2017 року пенсіонерам Косівського району становить 307303,7 тис.грн.

За 9 місяців призначено 576 нових пенсій, проведено 979 індивідуальних перерахунків пенсій, оформлено 756 допомог на поховання, видано 236 разових доручення для виплати недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера.

За 9 місяців 2017 року до бюджету Пенсійного фонду України в районі надійшло власних надходжень в сумі 73875,9 тис.грн., що на 1230,1 тис.грн.менше планового завдання (98,4% до планового завдання) та на 29276,0 тис.грн. більше ніж за аналогічний період 2016 року (165,6% до 9 місяців 2016 року).

         Станом на 01.10.2017 року заборгованість по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансових санкціях становить 51,7  тис. грн., що на 1,7 тис.грн. менше ніж на початок року, в тому числі заборгованість по страхових внесках становить 41,1 тис.грн., що на 1,7 тис.грн. менше ніж на початок року.

10. Туризм

На території району працюють та готові надати послуги туристам 20 закладів готельного типу, понад 130 садиб зеленого туризму, 80 закладів харчування та 27 музеїв.

На території району розроблено понад 20 туристичних маршрутів.

Найцікавішими та найбільш відвідуваними туристичними об’єктами Косівщини є: туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» (с. Пістинь), Сріблясті водоспади (с. Шешори), НПП «Гуцульщина», г. Михалкова (м. Косів), Косівський сувенірний ринок, Терношорська Лада (с. Яворів), оз. Лебедин (с. Шешори), оглядовий майданчик на хребті Острий та інші.

Місцеві майстри народного мистецтва систематично проводять майстер-класи з кераміки, ліжникарства, писанкарства, різьби та ткацтва.

Відповідно до Програми розвитку туризму в Косівському районі на 2016-2020 роки затверджено Перелік заходів з розвитку туризму в 2017 році на суму 90 000 грн. Для виконання даної Програми та з метою розвитку туристичної інфраструктури проводились наступні заходи: проведено ознайомчий тур для засобів масової інформації, встановлено туристично-інформаційні щити біля туристичних об’єктів району (с. Яворів, м. Косів, «Маєток святого Миколая»), придбано спеціалізоване туристичне взуття для працівників Косівського ГПРВ, видано туристичний буклет, оновлено рекламні банери (с.Стопчатів), з власниками закладів розміщення та зацікавленими в розвитку туризму на Косівщині  проведено круглий стіл на тему «2017 – рік сталого розвитку туризму». Інформація щодо туристичних заходів, виставок, презентацій, навчань систематично висвітлюється на сайті РДА, зацікавлені особи у розвитку туризму на території Косівщини та власники садиб зеленого туризму постійно беруть участь у навчаннях, тренінгах з питань організації послуг у сфері зеленого туризму.

Для популяризації туристичного потенціалу регіону проводилися фестивалі - «Лудинє», мотокрос Ендуро «Ruba Grunem» та вело змагання «Гуцул-трофі».

Станом на 01.10.2017 р. Косівський район відвідало 107 150 осіб.

11. Експорт

За 9 місяців 2017 року експорт продукції зменшився на 9,6 % в порівнянні до відповідного періоду минулого року і становив 2530,0 тис.дол.США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень – червень 2017року склав 2,32.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 18 країн світу. Найбільша питома вага обсягів експорту товарів була направлена до Молдови (34,8%) та Білорусі (12,9%). За межі країни відвантажували, в основному, деревину і вироби з деревини (70,3%). 

12. Імпорт

За 9 місяців 2017 року обсяг імпортутоварів збільшився на 38,7 % порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 1087,5 тис. дол. США.

Найбільше імпортних надходжень отримано від нерезидентів з Німеччини, Китаю, Франції та Білорусі. Їх основу складали засоби наземного транспорту, полімерні матеріали, текстильні матеріали та текстильні вироби, механічне та електричне обладнання.

13. Іноземні інвестиції

На території району відсутні великі підприємства, а частина виробничих підприємств які працюють незареєстровані в Косівському районі, що в свою чергу в районний показник не зараховується.

В районі реалізуються проекти ЄС ПРООН, розроблено та  надруковано каталог інвестиційних пропозицій із вільними виробничими площами та  вільними земельними ділянками, який також розміщений на сайті РДА та надано до ОДА.

Прийнята Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Косівського району на 2015-2020 роки (рішення № 52-1/2015 від 24.12.2015 року).

14. Міжнародне співробітництво

 Косівщина в рамках угоди про співробітництво співпрацює із Гміною Лохув Венгровського повіту Республіки Польща. З метою реалізації заходів цієї  угоди учні нашого району влітку відвідали цікаві історичні місця Польщі, а пізніше діти з Венгровського повіту перебували з робочим візитом на Косівщині з метою налагодження дружніх стосунків.

Також в третьому кварталі Косівська районна рада підписала угоду про співпрацю з Бранєвським повітом Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща. Метою цієї Угоди є встановлення довготривалого співробітництва в різних сферах суспільного життя на основі взаємної поваги, партнерства і взаємної вигоди для обох сторін, шляхом сприяння і координації контактів між жителями нашого району і Бранєвського повіту. Мова йде про співпрацю між представницькими органами місцевого самоврядування та їх виконавчими структурами, між неурядовими організаціями, у сферах економічного співробітництва і розвитку підприємництва, освіти, культури, спорту і туризму, в тому числі молодіжні обміни.

      В рамках реалізації цих проектів надалі плануються робочі зустрічі представників двох держав.

15. Будівництво

За січень-вересень 2017 рік підприємствами району виконано будівельних робіт на 29586 тис.грн. Індекс будівельної продукції в порівнянні з відповідним періодом минулого року становив 193,6 %.

За січень – вересень 2017р. в районі прийнято в експлуатацію приватних будинків загальною площею 19,4 тис.м2. В порівнянні із попереднім роком це становить 93,6 %.

За 9 місяців 2017 року за рахунок коштів обласного екологічного фонду збудовано берегоукріплення на р.Рибниця в м.Косові, берегоукріплення в с. Розтоки, с. Стопчатів, с. Микитинці, с-щі Яблунів. Всього освоєно понад 5,7 млн.грн. із 9,095 млн. грн. запланованих, що становить 63 %.

Із державного бюджету передбачено кошти в сумі 5,784 млн. грн. Всього освоєно понад 2,757 млн.грн., що становить 48 %. 

16. Транспорт

У районі діє 28 регулярних внутрішньорайонних автобусних маршрутів.  Головним перевізником являється ВАТ «Скіф-Авто». Всі сільські населені пункти району (крім сіл Трацького куща) забезпечені регулярним автобусним сполученням. Послугами пасажирського автомобільного транспорту району у січні–вересні 2017 року скористалися 900,4 тис. пасажирів,  що становить 99,6 %  до  відповідного періоду минулого року.

Вантажні автомобільні перевезення у січні–вересні 2017р. склали  2184,9 тис. т., що у 68,7 разів більше від обсягів вантажоперевезень, виконаних у січні-вересні  2016 року.

17. Торгівля

Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) району, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017 року населенню реалізовано товарів на 91,8 млн.грн,  що у фактичних цінах на 11,5%, а упорівнянних цінах  (враховуючи індекс споживчих цін)  на 0,1 % більше обсягу січня – червня 2016 року.  У розрахунку на одну особу населення у І півріччі поточного року у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 1042 грн.

18. Житлово-комунальне господарство

Житлово-комунальні послуги в районі надають наступні підприємства: МКП «Косівміськводосервіс», Кутський комбінат комунальних підприємств, Яблунівський комбінат комунальних підприємств, Шешорівське комунальне підприємство. Послуги з теплопостачання об’єктів бюджетної сфери здійснюють ПП «Косіврембудсервіс», ТзОВ «Паровик», ТзОВ «РБУ - 5», ПФ «Тепловик», ТзОВ «Теплопостач», ТзОВ «Альтеко».

Держстатом зупинено публікацію показників щодо загальної суми заборгованості та рівня оплати у розрізі районів та міст обласного значення (Лист Держстату від 13.06.2016 № 10.3-15/107-10).

19. Дорожнє господарство

Косівською районною радою затверджено програму «Проведення робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям Косівського району на 2017-2020 роки в новій редакції».

З обласного бюджету було виділено коштів в сумі 2,0  млн.грн. на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення.

Відсоток спрямування коштів місцевих бюджетів на будів­ництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення, ву­лиць і доріг комунальної вла­сності у населених пунктах, а також капітальний і поточний ремонти вулиць і доріг населе­них пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договір­них засадах) становить 16,3 відсотків або10788,0 тис.грн.

20. Ринок праці

Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами центру зайнятості протягом 9 місяців 2017 року становить 2076 осіб. Статус безробітного мали 2172 осіб.

Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості протягом І півріччя 2017 року становить 1590 осіб.

З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та сприяння у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення служба зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями: здійснює під їхні потреби професійне навчання безробітних. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 605 осіб з числа безробітних.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в районному центрі зайнятості перебуває 706 безробітних, з яких 641 отримують допомогу по безробіттю.

Протягом звітного періоду у районному центрі зайнятості  налічувалося 1609 вакансій, які надійшли від 453 роботодавців. Рівень укомплектування вакансій становить 96,4%.

      Протягом  9 місяців 2017 року створено 94робочих місць за які здійснюється відшкодування роботодавцю єдиного соціального внеску.

21. Освіта

У 2017/2018 навчальному році в районі функціонує 47 загальноосвітніх навчальних закладів, з яких 20 шкіл  І-ІІІ ступенів, 20 шкіл І-ІІ ступенів, 2 школи І ступеня, 4 навчально-виховних комплекси І ст.-ДНЗ, 1 вечірня (змінна) школа; 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 2 районних центри дитячої творчості, 2  дитячо-юнацькі спортивні школи та 19 дошкільних закладів. За фактичною мережею у закладах загальної середньої освіти навчається 8659 учнів; у закладах позашкільної освіти – 3018 вихованців, дошкільної освіти – 1620 дітей.

У 2016-2017 навчальному році відкрито 2 групи дітей дошкільного  віку у Річківському навчально-виховному комплексі. Реорганізовано загальноосвітні навчальні заклади: Великорожинський, Вижньоберезівський, Малорожинський, Лючанський. У перспективі відкриття дошкільних груп у Великорожинському, Вижньоберезівському, Малорожинському, Лючанському навчально-виховних комплексах та додаткових груп у Середньоберезівському, Пістинському, Нижньоберезівському, Косівському «Сонечко» та відновлення роботи Кутського дошкільного навчального закладу «Покутянка».

Водночас, наявна мережа закладів дошкільної освіти не повною мірою задовольняє потреби населення району у здобутті дітьми дошкільної освіти. Так, влаштування в заклади дошкільної освіти у 2017 р. потребують понад 500 дітей.

Одним із найбільш проблемних залишається питання перевантаження закладів дошкільної освіти, що погіршує умови перебування дітей у закладах та не сприяє їх повноцінному розвитку відповідно до нахилів та можливостей кожної дитини. У середньому по району на 100 місцях виховується 143 дитини.

З метою підготовки закладів освіти району до 2017-2018 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період відділом освіти проведено заходи з  підготовки освітніх закладів району до початку нового навчального року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні. В усіх  закладах  проведено поточні ремонти класних та групових кімнат, спалень, коридорів, харчоблоків, санвузлів, будівель та споруд, інженерних мереж, оновлено матеріальну базу, облаштовано прилеглі території, закуплено столовий посуд та кухонний інвентар. Приведено у порядок шкільні майстерні, спортивні зали та майданчики, площадки для рухливих ігор вихованців, антивандальні майданчики та майданчики зі штучним покриттям.

На зміцнення матеріально-технічної бази ЗНЗ було використано 250,0 тис.грн., залучено 965,4 тис.грн. батьківських коштів та 224,8 тис.грн. спонсорських коштів.

 Обласним бюджетом було профінансовано заміну вікон на металопластикові уКосівській №1, Хімчинській, Яворівській, Вербовецькій ЗОШ, Рожнівському НВК, проведено капітальний ремонт покрівлі у Хімчинській і Косівській №1 ЗОШ, ремонт фасаду в Старокутській та Рибненській ЗОШ, реконструкцію приміщень в Пістинському ДНЗ «Дзвіночок», ремонт Кутського ДНЗ «Покутянка».

За рахунок коштів місцевих бюджетів було проведено капітальний ремонт приміщень в Шешорській і Баня-Березівській ЗОШ, Лючанському НВК, поточний ремонт внутрішніх туалетів в Лючківській ЗОШ, добудова Рожнівського ДНЗ «Сонечко», ремонт даху в Смоднянському НВК.  

Протягом 2016-2017 навчального року суттєво покращилася матеріальна база закладів загальної середньої освіти Косівського району: на кошти відділу освіти (500,0 тис. грн.) було закуплено 25 одиниць комп’ютерної техніки для шкіл району; крім того, у рамках співпраці між Україною та Китайською народною республікою школи району отримали 49 ПК. Таким чином, на даний момент школи району забезпечені технікою на 78%. Проте збільшується кількість техніки, придбаної 5 і більше років тому.

У більшості  шкіл району створено належні безпечні та здорові умови праці й навчання. Інформаційно-методичні матеріали приведені у відповідність до нормативно-правової бази з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки.

Приведено в готовність  харчоблоки шкільних їдалень та  обідніх залів для прийому їжі. Підприємцями, з якими укладено договори на закупівлю послуг з харчування, поновлено  посуд, інвентар, технологічне обладнання, проведено косметичні ремонтні роботи.

         Доступом до мережі Інтернет на даний момент забезпечені 42 заклади загальної середньої освіти (91%). Проведено швидкісний Інтернет від місцевих провайдерів до Малорожинського та Великорожинського НВК, Текучанської та Нижньоберезівської ЗОШ. Директори 4 закладів використовують власні модеми для доступу до мережі Інтернет.

                                                 22. Соціальна робота

З метою повного охоплення соціальними послугами найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки у Косівському районі станом на даний час працює 12 фахівців із соціальної роботи відділу соціальної роботи.  Наявний ресурс кадрів дозволяє охопити соціальною роботою ту кількість сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, які того потребують.

Під соціальним супроводженням Центру перебувало 7 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожну сім’ю відвідує працівник Центру з метою вивчення психологічної атмосфери в сім’ї, проблем пов’язаних з вихованням та утриманням  дітей.

Проводиться соціальна робота із опікунськими сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Протягом 9 місяців 2017 року соціальною роботою охоплені 34 опікунські сім’ї. З них 7 опікунських сімей перебували на обліку як такі, що опинились у складних життєвих обставинах. Сім’ям надавалась допомога по оформленню документів, вирішенню та покращенню житлово-побутових умов проживання, налагодження стосунків між членами сім’ї, контроль за раціональним використанням соціальних виплат, вирішення проблем з навчанням, підготовка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до самостійного життя.

Косівським РЦСССДМ ведеться облік осіб (18-23 роки) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 9 місяців 2017 року соціальною роботою охоплено 18 осіб. На обліку Косівського РЦСССДМ перебуває 2 осіб віком 18-23 роки, які не забезпечені житлом. У вересні 2017 року придбано житло у м. Івано-Франківськ особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, за кошти виділені Косівською районною радою та Івано-Франківською обласною радою у сумі 450 тис. грн., відповідно до районної цільової Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Налагоджено співпрацю з Косівською ЦРЛ щодо попередження раннього соціального сирітства. Узгоджено та підписано договір про співпрацю та план спільних дій від 12.04.2017 року.  Відмов від новонароджених немовлят протягом 2017 року не було.

В ході  діяльності  спеціалізованого  формування «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи Косівського РЦСССДМ» за IIІ квартали 2017 року здійснено 94 виїзди мобільного консультативного пункту в 37 населених пунктів, соціально-профілактичною роботою охоплено 216 сімей. Кількість розданих інформаційно-просвітницьких матеріалів - 1372шт.

В рамках здійснення соціальної роботи щодо охоплення всіма необхідними послугами учасників АТО і членів їх сімей фахівцями із соціальної роботи та працівниками Косівського РЦСССДМ відвідуються сім'ї військовослужбовців, добровольців, мобілізованих.

Вивчаються оцінки потреб, покращення житлово-побутових умов проживання, та про взяття (у разі потреби) сімей загиблих в АТО військовослужбовців на квартирний облік у місцевих органах влади з метою забезпечення їх житлом по місцю проживання. В ході роботи виявлено сім’ї військовослужбовців, які потребують підтримки. Здійснюється відвідування даних сімей, з метою надання якісної та вчасної соціальної допомоги даним сім'ям.

Діяльність  спеціалістів та фахівців із соціальної роботи Косівського РЦСССДМ спрямована на організацію соціальної роботи, у тому числі шляхом забезпечення психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних та соціально-медичних послуг сім’ям з дітьми та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, відповідно до чинного законодавства.

23. Культура

Станом на 01 жовтня 2017 року  в Косівському районі нараховується 46 закладів культури клубного типу де працює 170 осіб, 46 бібліотек – 70 осіб, 3 музеї – 8 осіб, 5 шкіл мистецтв, в яких працює 118 осіб, контингент учнів складає 690 осіб. В районі діє 32 колективи, яким  присвоєно почесне звання «Народний».

         У 2017 році капітальних ремонтів закладів культури не проводилося. На проведення поточних ремонтів у закладах культури Косівського району були виділені кошти в сумі: 10 тис.грн. – заміна дверей в Рожнівській дитячій школі мистецтв; 10 тис.грн. – заміна дверей в Будинку культури с.Акрешори; 20 тис.грн. – поточний ремонт Будинку культури с.Шешори; 40 тис.грн. – поточний ремонт Яблунівської дитячої музичної школи. Для Будинку культури с.Снідавка придбано твердопаливний котел на суму 14 тис.грн.

         Протягом  9-ти місяців 2017 року закладами культури району проведено та взято участь у більш ніж 550-ти культурно-мистецьких заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівня.  Зокрема, 2 травня 2017 року на базі Косівської дитячої школи мистецтв проведено відкритий регіональний фестиваль-конкурс дитячих оркестрів народної музики та солістів-інструменталістів; у червні 2017 року творчі колективи Косівського району взяли участь у обласній творчій естафеті, присвяченій 75-ти річчю створення УПА під назвою « Воскресне волі дух і наша слава»; 21-22 вересня 2017 року на Косівщині відбувся І обласний відкритий фестиваль кераміки, ремесел та фольклору «Мальований дзбаник»; 22  вересня 2017 року  у м.Косові відбулося урочисте відкриття першого в Україні пам’ятника Патріарху Київському і всієї Руси-України Володимиру (Романюку).  

          На проведення заходів районної культурно-мистецької програми за 9 місяців 2017 р. з районного бюджету виділено коштів на суму 144,4 тис. грн.

         На 2017-2020 роки затверджено розпорядженнями райдержадміністрації від 14.12.2016 р. № 445 районну цільову Програму «Духовне життя Косівщини на 2017-2020 роки» та від 14.12.2016 року №446 районну програму «Теплий заклад культури Косівщини на 2017-2020 роки».

                                  

24. Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на економічно-активних підприємств району за ІІ квартал  2017 року становить 5370,00 грн. на місяць, що складає 318,9 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (1684 грн.). В порівнянні до середньо обласної заробітної плати за січень - вересень  2017 року становить 87,8 % (середньо обласна заробітна плата складає 6116,17 грн.). У порівнянні до середньомісячної заробітної плати за ІІ квартал 2016 року 144,8 %.   

25. Соціальне забезпечення

Станом на 01 жовтня 2017 року на обліку перебуває 24080одержувачів соціальних допомог та житлових субсидій. З початку року станом на 01 жовтня 2017 року на обліку перебуває 29341 одержувачів житлових субсидій, а саме:

- за призначенням житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 22031 сімей;

- за призначенням житлових субсидій та на придбання твердого палива і скрапленого газу 7310 сімей.

На комісії з питань призначення усіх видів соціальної допомоги та житлової субсидії розглянуто протягом 9 місяців 2017 року - 5220 справ. Також в районі відкрито «єдине вікно» по впровадженню проекту «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту», де громадяни можуть звернутися за призначенням житлових субсидій за допомогою працівників поштового зв’язку. Такою послугою скористалася 2060 сімей. Призначено (продовжено) державні соціальні допомоги 55 сім’ям переселенців, які приїхали на тимчасове місце проживання з східних областей України з зони проведення АТО.         

За 9 місяців 2017 рік виплачено державних соціальних допомог на суму  155396,8 тис грн., субсидій - 136325,3 тис грн., пільг - 5883,3 тис .грн.

            Станом на 01.10.2017 р. до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб (ЄДАРП),  які мають право на пільги, включена інформація про 25,6 тис. жителів нашого району, що мають право на пільги, що становить 31,0  відсотків від загальної чисельності населення району.

На обліку в Реєстрі перебувають 25647 пільговиків, в тому числі : 2090 ветеранів війни, 891 ветеран праці, 39 ветеранів ОУН-УПА, 109 реабілітованих, суджених і вивезених, 6147 дітей війни, 86 ветеранів військової служби і військовослужбовців, 141 особа, що постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,  2938 інвалідів загального захворювання, зору та дитинства, 9731 пенсіонерів за віком,  829  багатодітних сімей  та 1306 дітей з цих сімей, 754 сільських педагогів, медиків та бібліотекарів.

         Протягом 9 місяців 2017 року нараховано пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, а також санаторно-курортного лікування, інших передбачених законодавством пільг на суму – 6941,0 тис. грн.

         Управлінням виплачена одноразова допомога на поховання 6 учасників  бойових дій в розмірі 900,0 грн. кожному. За 9 місяців 2017 року управлінням виплачено одноразової грошової допомоги 19 інвалідам загального захворювання та малозабезпеченим пенсіонерам на суму 12,3 тис. грн.

         Для забезпечення путівками ветеранів війни, згідно розподілу департаментом та соціального захисту населення в управління протягом 9 місяців 2017 року надійшло 25 путівок на санаторно-курортне лікування, в т.ч. інвалідам війни -13, учасникам бойових дій – 6, учасникам війни -3, членам сімей загиблих ветеранів війни – 3.

Станом на 01.10 2017 укладено 32 договорів на санаторно-курортне лікування для інвалідів загального захворювання на суму 177,2 тис.грн., оздоровилося - 20 осіб, перебуває в санаторіях 13 осіб, укладено 9 договорів на санаторно-курортне лікування для інвалідів спинального профілю на суму -163,9 тис.грн. : оздоровилася – 1 особа , перебуває в санаторіях 6 осіб.

         Станом на 01.10.2017 року укладено 8 договорів для інвалідів АТО на суму 42,0 тис.грн, 16 договорів для учасників бойових дій АТО в сумі - 108,0 тис.грн., оздоровилося – 7 інвалідів АТО та 14 учасників АТО, перебувають  в санаторіях – 3 осіб.

Протягом  2017 року нараховано компенсацію на бензин, ремонт  і технічне обслуговування 53 інвалідам на суму 13,5 тис.грн., компенсацію на транспортне обслуговування  44  інвалідам на суму 14,8 тис. грн.

          За 9 місяців 2017 року видано направлення для замовлення безкоштовного виготовлення протезно-ортопедичних виробів та технічних засобів реабілітації  - 378 громадянам.

           На обліку для забезпечення засобами реабілітації станом на 01.10.2017 року перебуває  994 інвалідів, з яких звернулося вперше у 2017 році – 156 осіб. Впродовж  9 місяців 2017 року технічними засобами реабілітації забезпечено 365 осіб.

Управлінням праці у 2017 році видано направлення для проходження реабілітації дітей-інвалідів до 18 років - 6 особам, для лікування в психоневрологічному інтернаті видано направлення - 2 особам.

За 9 місяців 2017 року  нараховано пільг з місцевого бюджету (реабілітованим, ветеранам ОУН-УПА, інвалідам зору, сім»ям загиблих афганців) всього на суму 195,0 тис. грн., учасникам АТО – на суму 96,6 тис.грн.

         Щомісячно проводиться виплата надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА: ветеранам ОУН-УПА –500 грн. щомісячно з місцевого бюджету та 500 грн. щомісячно за рахунок коштів обласного бюджету. У 2017 році всього виплачено з районного та обласного бюджетів 465,1 тис. грн.                  

        У 2017 році  згідно рішення районної ради від 30.01.2014р. № 548-23/2014 відшкодовується  100% пільга членам двох сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані (Голдищук М.І., жит. с.Текуча та Кіцелюк Є.В., жит.с.Акрешора) на житлово-комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету, а також їм виплачується щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 500 грн., протягом 2017 року  їм виплачено 9,0 тис. грн.

        Станом на 01.10.2017 року в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку ЄДАРП перебуває 233 учасників бойових дій та 14 інвалідів війни ІІІ групи та 4 інвалідів війни ІІ групи, яким надано статус за участь в антитерористичній операції на Сході України та  які користуються пільгами згідно законодавства України за рахунок коштів державного бюджету.

         Щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, то на даний час до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації звернулося 2 інвалідів АТО, які отримали інвалідність за участь в антитерористичній операції.

         На виконання розпорядження райдержадміністрації від 30.01.2015 року №33 «Про надання одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції та сім»ям загиблих військовослужбовців, що перебували в зоні проведення  АТО» виплачується одноразова допомога в розмірі 1,0 тис. грн. Станом на 01.10.2017 за результатами розгляду комітету, з місцевого бюджету було виплачено одноразової грошової допомоги 22  учасникам АТО (в т.ч. 5 пораненим учасникам АТО - 1,0 тис.грн. повторно), на загальну суму 22,0 тис.грн. Згідно даної програми проводиться щомісячна виплата в розмірі 500,00 грн. синові загиблого Андріюка В.В. та матері загиблого в АТО Лепкалюка О.В., так, у 2017 році виплачено кошти в сумі 9,0 тис.

          На території району станом на 01.10.2017р. проживає 141 особа, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких  26 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії(інваліди,захворювання, яких пов’язане із наслідками Чорнобильської аварії), 55 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС ІІ  категорії, 25 учасників  ліквідації аварії на ЧАЕС  ІІІ категорії, 11 - вдів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, 24 потерпілих дітей,.

          За 9 місяців 2017 року на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи було профінансовано 197,0 тис.грн.             

За рахунок коштів обласного бюджету  відшкодовано видатки на пільгове медичне обслуговування постраждалих громадян  в сумі – 15,3 тис. грн.

          Протягом 2017 року путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 10 чорнобильців І категорії. У 2017 році бажають пройти санаторно-курортне лікування 15 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Згідно кошторису на 2017 рік на придбання путівок для чорнобильців передбачено 78750,00 грн.

                      

26. Земельний кадастр

Станом на 01 жовтня  2017 року до органів місцевого самоврядування поступило 192 клопотань від учасників АТО та сімей загиблих, прийнято 120 рішень про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 20,3334 га (в тому числі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 58 заяв площею 8,5790 га, особистого селянського господарства  62 заяви  площею 11,7544 га)  та 60 рішень про відмову у наданні земельних ділянок, а саме Косівською міською 39, Кутською селищною 10, Смоднянською сільською 2, Малорожинською сільською 2, Брустурівською сільською 2, Черганівською сільською 1,  Яворівською сільською радами 3 , в зв’язку із відсутністю вільного земельного фонду.  Знаходяться на опрацюванні 14 клопотань в тому числі по  Шешорівській - 6, Яворівській - 3, Слобідській - 2, тобто вишукуються земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  які б відповідали генеральним планам населених пунктів.

    Відділом у Косівському районі в найкоротші терміни надано 32 адміністративні послуги   про надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями проектів  землеустрою поданих розробниками щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства учасникам АТО та забезпечено державну реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

   Органами місцевого самоврядування розглянуто та прийнято 28  рішень  про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх  у власність учасникам  АТО  і  членам сімей загиблих учасників АТО на сході України, загальною площею 5,4844 га,  в т.ч. 14 ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд площею 2,2410га,  14 ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 3,2434 га .

27. Оздоровлення, спортивна та молодіжна політика

Протягом 9 місяців 2017 року були проведені наступні заходи:

-         волейбольний турнір, присвячений «Борцям за Українську Самостійну Соборну Державу» з нагоди Дня Соборності України в с.Н.Березів

-         традиційна відкрита Першість Косівської ДЮСШ з міні-футболу (футзалу) серед юнаків трьох вікових груп 2001-2002, 2003-2004, 2005 р.н. і молодших, присвячена Новорічним та Різдвяним Святам

-         XXII традиційний міжобласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений Різдвяним святам

-         відкрита першість Яблунівської ДЮСШ «Соколята» з міні-футболу, 17 січня 2017 року, с. Нижній Березів

-         турнір з волейболу, присвячений пам’яті уродженця Косівщини, захисника Донецького аеропорту, кіборга Миколи Самака

-         відкрита Першість району з настільного тенісу, присвячена пам’яті Ігоря Мельничука

-         Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Спортивна зима» серед дітей-вихованців Яблунівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

-         традиційний міжрайонний турнір з волейболу серед шкільних команд дівчат, присвячений Дню Святого Валентина

-         змагання з лижних перегонів на призи майстрів спорту Косівщини та пам’яті першого майстра спорту району Юрія Свирида

-         Першість Косівського району з настільного тенісу серед юнаків і дівчат 2005р.н. і молодших

-         районні фінальні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч»

-         прийом дітей із Херсонської та Донецької областей у рамках Всеукраїнської акції «Схід і Захід разом» впродовж 06-11 січня 2017 року

-         сходження на найвищу вершину Українських Карпат з нагоди святкування річниці від дня народження Тараса Шевченка

-         районний конкурс-фестиваль «Таланти Твої, Україно» серед талановитих та обдарованих дітей пільгових категорій району

-         районний турнір з футболу «Пролісок»

-         спортивно-масовий захід «Руханка» в рамках відзначення Всесвітнього дня здоров’я

-         Спартакіада серед збірних команд підприємств, установ та організацій району

-         відкрита Першість Яблунівської ДЮСШ «Соколята» з волейболу

-         традиційний районний турнір з волейболу серед жінок, присвячений Дню Матері

-         районний конкурс краси та грації «Панянка-2017»

-         привітання породіль у пологовому відділенні Косівської центральної районної лікарні з нагоди відзначення Міжнародного дня Матері та Дня сім’ї

-         комплексні спортивні змагання, приурочені пам’яті воїнів-афганців В.Кіцелюка та В. Голдищука

-         районна виставка творчих робіт «Гуцульщина. Дитячий погляд»

-         районний турнір з міні-футболу пам’яті Небесної Сотні

-         районний турнір із гри «Що? Де? Коли?», присвячений Дню Молоді та 25-річчю від Дня заснування інтелектуального клубу «Ерудит»

-         спортивні змагання із міні-футболу, армреслінгу, перетягування канату, гирьового спорту до Дня Молоді

-         відзначення молодих активістів районними відзнаками «Молода людина року» до Дня Молоді

-         сільські спортивні ігри у с. Розтоки, с. Вижній Березів, с. Великий Рожин, с. Вербовець, с. Стопчатів

-         міжобласний турнір з футболу «Кубок Гуцульських міст-2017»

-         традиційний турнір з футболу, присвячений пам’яті Народного артиста України Назарія Яремчука

-         ІІ етап Чемпіонату України з ендуро у с. Шешори

-         відкрита першість району зі швидких шашок-64 на честь кандидата у майстри спорту Івана Степановича Кабина (Пантели)

-         підготовка та участь команди району в обласній молодіжній патріотичній програмі «Чорний ліс»

-         змагання «Інваліди – повноцінні члени суспільства» у с. Космач та с-щі Яблунів

-         молодіжний патріотичний квест «Знайди себе у рідному селі»

-         V районна Спартакіада серед осіб із обмеженими функціональними можливостями «Спорт для всіх»

-         Всеукраїнський турнір з боксу, присвячений Дню Незалежності України

-         Чемпіонат та Кубок району з футболу 2017-2018 років

-         XVII районний молодіжний екологічний фестиваль «Гірська веселка»

-         нагородження провідних спортсменів району та їх тренерів до Дня фізичної культури і спорту

-         спортивно-патріотичне свято «Козацькі забави-2017»

-         змагання «Олімпійський квінтет» на призи чемпіона світу та Європи з гирьового спорту Миколи Рабинюка.

Участь спортсменів району в обласних та Всеукраїнських змаганнях відбувалась у відповідності до Єдиного календарного плану спортивних заходів та навчально-тренувальних зборів області з олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2017 рік.

Протягом звітного періоду до ДП «УДЦ «Молода Гвардія» направлено 24 дітей пільгових категорій району; до ДП «МДЦ «Артек» - 25 дітей пільгових категорій району; до ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» - 74 дітей; до ДЗСТ ЛОК «Верховина» - 30 дітей; до ПЗОВ «Перлина Придністров’я» - 54 дітей.

28. Запобігання та ліквідація наслідків природних

та техногенних катастроф

Станом на 10 жовтня 2017 року із Державного бюджету профінансовано 4 288,3тис.грн., що дало змогу виплатити заробітну плату, грошове забезпечення військовослужбовцям, провести оплату єдиного внеску, а також здійснити оплату комунальних послуг та енергоносіїв. На спеціальні рахунки установи поступали кошти за послуги, що надавались згідно з основною  діяльністю – 48,6 тис.грн.

На виконання розпорядження Косівської райдержадміністрації від 15.07.2015 №251 «Про затвердження Комплексної програми «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Косівському районі  на період 2016-2020 років», затвердженої рішенням сесії Косівської районної ради від 15.12.2016   №202-6/2016 із внесеними змінами протягом 2017 року профінансовано 55 тис.грн. 

Протягом 9-ти місяців 2017 року на території району зареєстровано 144 пожежі, з них 38 – в екосистемах. Тоді як за аналогічний період 2016 року – 130, з них 40 - в екосистемах, що свідчить про збільшення кількості випадків виникнення пожеж (на 11%). Внаслідок пожеж знищено (пошкоджено) 75 будівель та споруд різного призначення і 4 транспортних засоби.

 Основними причинами виникнення пожеж в Косівському районі являються:

- необережне поводження з вогнем (83 пожежі або 58% від їх загальної кількості);

- коротке замикання електропроводки (39 пожеж або 27% від їх загальної кількості);

- необережність під час куріння (3 пожежі або 2% від їх загальної кількості);

- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей (10 пожеж або 7% від їх загальної кількості);

- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газових приладів (1 пожежа або 1% від їх загальної кількості);

- дитячі пустощі з вогнем (3 пожежі або 2% від їх загальної кількості);

- розряд блискавки (3 пожежі або 2% від їх загальної кількості);

- підпал (2 пожежі або 1% від їх загальної кількості).

В 2017 році при фінансуванні районної та міської цільових програм передбачається закупити сучасні апарати захисту органів зору та дихання.

Начальник відділу соціально-економічного
розвитку управління економічного розвитку,
торгівлі і туризму райдержадміністрації
Роман Матейчук

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams