ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ

Реаліями сьогодення є те, що саме реальне виконання судових рішень,  є однією з головних та важливих складових, на яких ґрунтується як авторитет усієї судової влади в Україні, так і верховенство права. У свою чергу, забезпечити цю невідворотність призначені різні заходи правового впливу, серед яких, окрім процедури виконавчого провадження в порядку та відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження», важливе місце посідає саме кримінальна відповідальність за умисне невиконання судового рішення.

Відповідальність у виконавчому провадженні — це обов’язок його учасників зазнати певних негативних наслідків, передбачених у законі, за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків як суб’єктів виконавчих правовідносин:

За невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій, може бути притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності залежно від характеру правопорушення, яке вони вчинили, а також форми участі цих осіб у виконавчому провадженні.

 За умисне невиконання рішення суду чи перешкоджання їх виконанню несуть кримінальну відповідальність як службові особи, так і фізичні особи. Слід зазначити, що під перешкоджанням виконанню судового рішення розуміється протидія особи, в тому числі службової особи, наділеної законом певними повноваженнями щодо реалізації вимог, які у ньому містяться з метою недопущення його реалізації.

Законодавством України встановлена відповідальність за невиконання рішень, що підлягають примусовому виконанню, а також за невиконання законних вимог державного виконавця та порушення вимог Закону України “Про виконавче провадження».

 У разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання. У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

 За невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

На сьогоднішній день за ряд діянь боржників або інших осіб в рамках виконавчого провадження статтями Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність, а саме: за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, порушення обов’язків щодо охорони майна, невиконання рішення суду, приховування майна, та інше.

Головний державний виконавець
Косівського РВ ДВС  ГТУЮ в
Івано-Франківській області
Винничук О.М.

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams