ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Примусове виконання рішень, згідно діючого законодавства України, покладено на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.  Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України «Про державну виконавчу службу».

Вимоги державного виконавця щодо виконання рішень обов’язкові для всіх органів, організацій, посадових осіб, фізичних і юридичних осіб на території України. Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою відповідальність згідно з законом. Відповідальність у виконавчому провадженні — це обов'язок його учасників зазнати певних негативних наслідків, передбачених у законі, за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків як суб'єктів виконавчих правовідносин.

       У будь-якому випадку для заходів відповідальності за порушення законодавства про виконавче провадження характерно: закріплення в правових нормах; використання державного примусу; застосування уповноваженими державними органами;. покладання нових додаткових обов’язків; наступ негативних наслідків особистого, майнового, організаційного характеру. 

       На сьогоднішній день існує така проблема, як явка боржників по викликах державних виконавців. Частина боржників ігнорують дану вимогу державного виконавця, а інша частина боржників які сплатили штрафи чи інші платежі не вважають за потрібне пред’являти квитанції до відділу державної виконавчої служби, адже тільки за наявності підтверджуючого документа про сплату штрафу чи іншого боргу державний виконавець має право закінчити виконавче провадження. В даних випадках державними виконавцями накладаються штрафи за невиконання законних вимог держаного виконавця.

     Згідно зі статтею 75 ЗУ «Про виконавче провадження» зазначено, що у разі невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фізичну особу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на боржника - юридичну особу - 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання.

     У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин виконавець у тому самому порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

    А статтею 76 Закону передбачено, що за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог цього Закону, у тому числі за несвоєчасне подання або неподання звітів про відрахування із заробітної плати та інших доходів боржника, неподання або подання неправдивих відомостей про доходи і майновий стан боржника, ненадання боржником на вимогу виконавця декларації чи зазначення у декларації неправдивих відомостей або неповідомлення про зміну таких відомостей, неповідомлення боржником про зміну місця проживання (перебування) чи місцезнаходження або місця роботи (отримання доходів), а також за неявку без поважних причин за викликом виконавця, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 382 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню та карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Також у ст. 388 Кодексу зазначено, що за розтрату, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, - караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

     Таким чином, за невиконання рішень, що підлягають примусовому виконанню, а також за невиконання законних вимог державного виконавця винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність, що полягає у застосуванні певних санкцій і може негативно позначитись на їхньому становищі.

-

Головний державний виконавець                                      

Косівського РВ ДВС ГТУЮ в

Івано-Франківській області              Винничук О.М.

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams