Про створення Центру АТО, основні завдання та напрями його діяльності

Голова Косівської  районної державної  адміністрації видав розпорядження про створення Центру допомоги учасникам АТО.

Центр допомоги учасникам АТО є допоміжним органом при районній державній адміністрації, який утворено з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників АТО.

Основними завданнями Центру є:

- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями ветеранів війни та учасників АТО, волонтерськими та іншими громадськими організаціями, волонтерами, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту та адаптації учасників АТО;

- збір та обробка інформації щодо проблемних питань та потреб учасників АТО та їх родин;

- підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань учасників АТО;

- моніторинг стану вирішення питань.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:

- отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- отримання пільг та соціальних гарантій;

- лікування, реабілітації, адаптації;

- працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

- інших питань соціального захисту;

2) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками громадських об'єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, волонтерами, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

3) збирає, узагальнює та подає голові районної державної адміністрації інформацію щодо пропозицій громадських об'єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;

4) готує та подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

5) інформує громадськість, районну державну адміністрацію про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання;

6) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.

Прийом та координацію діяльності щодо надання допомоги учасникам АТО здійснює Косівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться за адресою: м. Косів, м-н Незалежності,11 (РДА, I поверх, каб.24 ) тел. 2-22-98, (067)3977115.

Віталій КІЧЕРЯК,
директор Косівського районного
центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді