Закон України "Закон України вiд 27.03.2014 № 1170-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"""

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про захист персональних даних"

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання системи обліку публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання системи обліку публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади".

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Розпорядження голови районної державноїадміністрації від 3 лютого 2015 року №34 "Про систему обліку публічної інформації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 січня 2012 року №12 "Про затвердження розміру фактичних норм витрат та порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про примірний перелік службової інформації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в апараті районної державної адміністрації"

Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ «Про державну службу

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посаддержавної служби»

Порядок роботи із інформаційними запитами у районній державній адміністрації

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams