Єдиний державний портал відкритих даних

Косівська райдержадміністрація на Єдиному державному порталі відкритих даних

Перелік публічної інформації,
яка зберігається в Косівській районній державній адміністрації

 1. Інформація про структуру райдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, інформація про доходи осіб, які обіймають посаду державного службовця першої та другої категорії;матеріали про вакантні посади апарату райдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; матеріали, які стосуються діяльності регіональної ради по роботі з кадрами.
 2. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
 3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті райдержадміністрації.-
 4. Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів.
 5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів.
 6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.
 7. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.
 8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.
 9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.
 10. Інформація про районні організації політичних партій.
 11. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших категорій ветеранів.
 12. Інформація про етнополітичну ситуацію в районі.
 13. Інформація про громадські організації етнічних спільнот в районі.
 14. Інформація про зареєстровані релігійні громади та релігійну мережу районі.
 15. Матеріали щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень.
 16. Регіональні Програми та інформація про їх виконання
 17.  Перелік договорів та угод, стороною в яких є райдержадміністрація.
 18.  Перелік адміністраторів дозвільних центів; інформація про бізнес-центри (перелік).
 19.  Інформація про проведення торгів (тендерів) на території України.
 20.  Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації. Зразки їх оформлення.
 21.  Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).
 22.  Електронний реєстр приміських та міжміських внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування, інформація про укладені за результатами конкурів договори на обслуговування маршрутів та перевізників.
 23.  Інформація про стан розрахунків підприємств ТКЕ за використаний газ.
 24.  Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги в райцентрах та містах районного значення.
 25.  Список фондів Держархіву району...
 26.  Перелік міжрегіональних угод, укладених між районом та адміністративно- територіальними одиницями іноземних держав.
 27.  Інформація про проведені заходи з питань зовнішніх відносин.
 28.  Інформація про надання дозволу на туристичний супровід фахівцями туристичного супроводу.
 29.  Мережа шкіл району, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність.
 30.  Документи про організацію та стан вечірнього навчання.
 31.  Матеріали з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.
 32.  Інформація про проведення нарад, відкриття та введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери району.
 33.  Інформація про заборгованість із заробітної плати.
 34.  Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плати.
 35.  Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів.'
 36.  План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.
 37.  Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей.
 38.  Перелік установ, які надають послуги дітям, що зазнали жорстокого поводження та постраждали від насильства в сім'ї.
 39. Перелік спеціалізованих аварійно-відновлювальних підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району.
 40. План основних заходів районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2011 рік.
 41. Положення про евакуаційну комісію в районі.
 42. Перелік районних спеціалізованих служб цивільного захисту районної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
 43. Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.
 44. Перелік творчих спілок в районі.

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams