2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

25012019000Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему  2019 року: «Водно-болотні угіддя та зміни клімату» і запропонував серію лозунгів: «Водно-болотні угіддя-ключ до вирішення проблем, пов’язаних зі змінами клімату. Ми не безсилі у протидії змінам клімату. Водно-болотні угіддя допомагають нам. Годі виснажувати водно-болотні угіддя. Зупинимо втрату водно-болотних угідь». Основною ідеєю цих лозунгів є підкреслення можливості екосистем водно-болотних угідь у протидії змінам клімату, поглинанні вуглецевих сполук, пом’якшенні впливу посух, зменшенні впливу повеней та штормів. Водно-болотні угіддя діють як природні водосховища – акумулюючи і зберігаючи дощові та талі води.

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (відома під назвою  «Рамсарська  конвенція» за назвою міста заснування – Рамсар, що в Ірані) розпочала свій відлік 2 лютого 1971 року. Україна поновила своє членство в конвенції у 1996 році та входить в число 169 країн –Договірних Сторін Конвенції.

Згідно із статтею 1 Рамсарської конвенції під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних‚ постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів, або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – Договірна Сторона Конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти під охорону. 

На цей час зазначений Перелік включає 2 247 водно-болотних угідь загальною площею 215,051 млн. га. Серед них і наші 37 водно-болотних угідь міжнародного значення загальною площею біля 770,545 тис. га. У 2011 та 2012 році були прийняті розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 147-р та від 21.09.2011 № 895-р, від 24.10.2012 № 818-р про погодження надання 19 водно-болотним угіддям України статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, у тому числі 4 на територій Івано-Франківської області, а саме:

-               «Бурштинське водосховище»;

-              «Ріка Дністер» в межах Галицького національного природного парку;

-              «Витоки р. Погорілець»;

-           «Витоки р. Прут» в межах Карпатського національного природного парку.

В рамках відзначення цієї дати місцевими органами влади, адміністраціями національних природних та регіональних ландшафтних парків області проводяться різноманітні природоохоронні заходи із залученням громадськості, насамперед, школярів, для привернення додаткової уваги до цих природних утворень.

Головний спеціаліст відділу
агропромислового розвитку
та природних ресурсів
управління  економічного розвитку,
торгівлі і туризму
Олег Олійник

gartellin

Sluh

radarr

Біоетика

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams