Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акта - проекту розпорядження районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації»

Звіт
про результати базового відстеження результативності регуляторного акта - проекту розпорядження районної державної адміністрації
«Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації».

1.Вид на назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер.

Проект розпорядження районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації».

2.Назва виконавця заходів з відстеження.

Центр надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта.

Основними цілями розпорядження є чітко визначений порядок організації роботи та взаємодії учасників ЦНАП – адміністратора ЦНАП, державного адміністратора, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у ЦНАП, а саме:

-   забезпечує можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

-   забезпечує вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв /клопотань/ звернень у відповідних адміністративних органах;

-   надає можливість отримувати фахові консультації від суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи час;

-   мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з суб’єктами надання адміністративних послуг;

-   запроваджує сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання.

4. Строк виконання заходів з відстеження.

Відстеження результативності даного регуляторного акта проводилось до набрання чинності з 16 квітня до 14 травня 2019 року.

5. Тип відстеження .

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження.

Для проведення базового відстеження використовувалися два методи одержання результатів відстеження :

  • статистичний ;
  • соціологічний .

7. Дані та припущення , на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для базового відстеження результативності регуляторного акта було визначено такі показники:

-   кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та дозвільних установ району;

-   кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

-   рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

-   середній термін розгляду звернення;

-   кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

-   час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта; (передбачається, що зазначений час зменшиться).

Розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акта та розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами не передбачені.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

1.Кількість адміністративних органів, які надаватимуть адміністративні послуги у Центрі – 11. В центрі надання адміністративних послуг надаватимуться 156 адміністративних послуг.

2.Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб), що мають намір отримати адміністративні послуги та фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають наміри отримати документи дозвільного характеру.

3.Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта – високий так як проект регуляторного акту разом з аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

4.Середній термін розгляду звернення – 10 днів.

5.Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

6.Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

Додатковими показниками результативності даного регуляторного акта є:

- кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

- кількість звернень суб’єктів господарювання та громадян за отриманням адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр;

Надходжень до державного та місцевого бюджетів не заплановано.

7.У термін, передбачений для обговорення проекту розпорядження, до розробника проекту зауваження та пропозиції не надходили.

     

9.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Прийняття Косівською районною державною адміністрацією дане розпорядження врегулює нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Косівської райдержадміністрації , а саме:

- чітко визначено порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг;

- мінімізовано корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб'єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запроваджено сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищено якість їх надання;

- дало можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

- дало можливість отримання у приміщенні Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

- вивільнено час, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів на перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- чітко визначено терміни надання адміністративних послуг;

- забезпечено наявною та доступною інформацією про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

Таким чином, регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.

Оцінка ефективності регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою проведення повторного та періодичних відстежень результативності регуляторного акта відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»: повторне відстеження - через рік після набрання чинності актом, періодичні відстеження - через кожних три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Заступник голови райдержадміністрації                        Ярослав Бринський 

14 травня 2019 року

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams