Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта Косівської районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації»

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта.

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження районної державної адміністрації від 16 травня 2019 року № 182 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 29 травня 2019 року №52/1599.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Центр надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації.

3. Цілі прийняття акта

Прийняття розпорядження врегулювало нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації ( далі – ЦНАП Косівської РДА), а саме:

-  чітко визначило порядок організації роботи та взаємодії учасників процесу надання адміністративних послуг:

-  забезпечило можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні, у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для осіб з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором:

-  забезпечило вільний доступ суб’єктам господарювання та населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також інформації про стан, хід та результат розгляду заяв у відповідних адміністративних органах:

-  мінімізувало корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернення з представниками адміністративних органів;

-  запровадило сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищило якість їх надання.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності – 02.06.2020 року – 10.07.2020 року.

5. Тип відстеження : Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту використовувався статистичний метод, а саме аналіз кількісних показників фактичної діяльності ЦНАП Косівської райдержадміністрації, які були одержані після набрання чинності регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу таких показників:

-  кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження;

-  кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

-  кількість наданих адміністративних послуг;

-  кількість адміністративних справ, де порушені терміни надання адміністративних послуг, визначені у стандартах адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

Показник результативності

Базове відстеження станом на 10.07.2019 року

Повторне відстеження станом на 10.07.2020 року

Результативність

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія розпорядження

273

274

в 1,004 раза більше ніж станом на 10.07.2019 року

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

2892

2605

в 0,9 раза менше ніж станом на 10.07.2019 року

кількість наданих адміністративних послуг

2880

2695

в 0,9 раза менше ніж станом на 10.07.2019 року

витрати часу на отримання адміністративних послуг

10-15 хв.

10-15 хв.

Під час подання та отримання документів у Центрі 80,0 % суб’єктам звернень жодного разу не доводилось чекати прийому в черзі та 20,0 % довелось очікувати прийому, при цьому термін очікування не перевищував 15 хвилин.

При поданні заяви та пакету документів 90% від загальної кількості суб’єктів звернень потратили на оформлення менше 15 хвилин і 10 % - від 15 до 30 хвилин.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Даний регуляторний акт – розпорядження районної державної адміністрації від 16 травня 2019 року №182 «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції 29 травня 2019 року №52/1599 чітко визначив порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністраторів, територіальних органів виконавчої влади, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послугу Центрі, виконання вимог та норм, визначених Законом України «Про адміністративні послуги», а саме:

-  можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

-  спрощено процедуру надання адміністративних послуг, забезпечило їх прозорість;

-  Забезпечено суб’єктів звернення необхідною інформацією щодо вимог і порядку отримання адміністративних послуг та можливістю в отриманні допомоги в оформленні документів, необхідних для одержання адміністративних послуг;

-  Покращило якість надання адміністративних послуг;

-  Зменшило обсяг звернень заявників безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг та витрати часу на останніх на консультування заявників, збільшило час на виконання основних завдань та підготовку результатів надання адміністративних послуг.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне залишити зазначений регуляторний акт діючим, та у разі необхідності, внести зміни. Провести періодичне відстеження його результативності у терміни відповідно до вимог ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова райдержадміністрації                                             Петро Іванишин

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams