Звіт про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Косівської райдержадміністрації у 2020 році

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) у поточному році райдержадміністрацією забезпечувалось здійснення системної та послідовної державної регуляторної політики, за такими напрямками:

-       відстеження результативності дії прийнятого регуляторного акту,

-       оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

Для забезпечення відкритості регуляторного процесу районною державною адміністрацією відповідно до ст.7 Закону затверджені плани підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, які оприлюднені в мережі Інтернет. Доповнення та зміни до них не вносились.

      Станом на 01.01.2021 року в райдержадміністрації є один (1) діючий регуляторний акт - «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації». Відповідно до затвердженого плану-графіку з відстеження результативності дії регуляторних актів з 02.06.2020 року по 10.07.2020 року було проведено повторне відстеження вищезазначеного регуляторного акту. Даний регуляторний акт врегульовує питання діяльності центру надання адміністративних послуг. Інформація щодо даного регуляторного акту (текст, аналіз регуляторного впливу, звіт про відстеження) розміщена на офіційному сайті районної державної адміністрації (http://kosivrda.gov.ua/krda/rehuliatorna-polityka) та районному часописі «Гуцульський край».

Протягом року працівниками до компетенції яких відносяться питання регуляторної політики надавалася суб’єктам господарювання консультаційна допомога з питань реалізації державної регуляторної політики.

Для дотримання принципу прогнозованості при здійсненні регуляторної політики райдержадміністрацією затверджено та оприлюднено План заходів

щодо реалізації в районі державної регуляторної політики на 2021 рік (розпорядження голови райдержадміністрації №315 від 10.12.2020 р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації в районі державної регуляторної політики на 2021 рік»).

Інформація про здійснення державної регуляторної політики у Косівському районі за 2020 рік

№ п/п

Назва органу виконавчої влади, місцевого самоврядування

Кількість діючих регуляторних актів станом на 01.01.

2021 року

Дата та номер розпорядчого документа, яким затверджено план підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Дата та номер розпорядчого документа, яким затверджено план підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

Адреси офіційних сайтів, назви газет, на яких розміщена інформація про здійснення державної регуляторної політики

Кількість прийнятих регуляторних актів у 2020 році

Кількість громадських обговорень

Кількість проведених відстежень регуляторних актів

Кількість скасованих регулятор-них  актів

базо-вих

повто-
рних

періодич-них

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Косівська РДА

1

(«Регламент центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації»,

 розпорядження райдержадміністрації №182 від 16.05.2019 року)

Розпорядження райдержадміністрації №402 від 06.12.2019 року

Розпорядження райдержадміністрації №315 від 10.12.2020 р. «Про затвердження плану

заходів щодо реалізації в

районі державної регуляторної

політики на 2021 рік»

http://kosivrda.gov.ua/

0

1

0

1

0

0

 

Інформація про здійснення відстеження регуляторних актів за 2020 рік

Назва, номер та дата прийняття регуляторного акту

Термін відстеження відповідно до Плану-графіка проведення відстеження результативності регуляторних актів у 2020 році

Фактичний термін відстеження

Дата оприлюднення звіту відстеження на веб-сайті/ЗМІ

Дата подання звіту Державній регуляторній службі України

1

2

3

4

5

«Регламент центру надання адміністративних послуг Косівської районної державної адміністрації»,

 розпорядження райдержадміністрації №182 від 16.05.2019 року

Повторне відстеження -

Травень 2020 року

Липень 2020 року

22.07.2020 р. веб-сайт Косівської РДА https://kosivrda.gov.ua/krda/rehuliatorna-polityka/15972-zvit-pro-povtorne-vidstezhennia-rezultatyvnosti-rehuliatornoho-akta-kosivskoi-raionnoi-derzhavnoi-administratsii-pro-zatverdzhennia-rehlamentu-tsentru-nadannia-administratyvnykh-posluh-kosivskoi-raionnoi-derzhavnoi-administratsii.html

-

Начальник відділу інфраструктури, енергетики,
туризму та захисту довкілля  райдержадміністрації
Василь ЖМЕНДАК

Ласкаво просимо на Косівщину

Panorams