Косівська районна державна адміністрація
Івано-Франківська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Правовий статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Дата: 17.01.2023 10:31
Кількість переглядів: 255

Фото без опису
Згідно ст. 1 ЗУ "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

Згідно ст. 30-1 ЗУ "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III на державу покладено обов’язок вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон.

Пільги для дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Згідно відповіді Міністерства соціальної політики України від 25.11.2016 № 2452/0/205-16/57 на запит громадської організації "Правозахисна Група Січ" наразі законодавством не визначено питання щодо пільг дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Однак, враховуючи, що статус має право отримати дитина, яка зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, то всі права, що визначені ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", розповсюджуються на дітей цієї категорії.

Так, постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014 “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, затверджено щомісячні виплати протягом півроку на витрати, пов’язані з проживанням, у тому числі і з оплатою житлово-комунальних послуг, для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території України (Крим) і районів проведення антитерористичної операції.

Зокрема, для осіб, які отримують пенсію, та дітей призначається соціальна допомога у розмірі 1000 грн. на одну особу (члена сім’ї) (аб. 2 п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Ця виплата не враховується в доходи сім’ї, якщо знадобиться звернутися до органу соцзахисту за призначенням субсидії, компенсації на оплату послуг ЖКГ або отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям. Також розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (відповідно пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України).

Хто має право на отримання статусу

Як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів?

Згідно п. 3 Порядку право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:
♦ отримала поранення, контузію, каліцтво;
♦ зазнала:

 • фізичного насильства — отримання дитиною у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, спричинили розлад її здоров’я;
 • сексуального насильства — перенесені дитиною дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, зокрема: демонстрування статевих органів; статевий акт у присутності дитини; статеві зносини чи розпусні дії з дитиною, задоволення статевої пристрасті з дитиною; втягнення дитини в зайняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією; примушування до участі у виготовленні зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру, а також інші правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності дитини;
 • психологічного насильства — моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення, залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих у населеному пункті, віднесеному до переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275, і в яких органи державної влади виконують свої повноваження у повному обсязі, її батьків або одного з них - із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них - з числа осіб, визначених п. 2 Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740;

♦ була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
♦ залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
♦ незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі перелічені вище обставини. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

Хто може звернутись?

Згідно п. 6 Порядку для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей необхідні документи.
Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи.

Якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батьківського піклування, а догляд за нею тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими) відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", документи, готуються службою у справах дітей за місцем виявлення такої дитини.

Куди звертатися?

Відповідно до вимог п. 5 Порядку статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Перелік необхідних документів

 1. заяву про надання статусу;
 2. згоду на обробку персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних"
 3. засвідчені в установленому порядку копії таких документів:
 • свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • документа, що посвідчує особу заявника;
 • документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 • довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція.

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або документів зазначених вище, доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво додатково подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції.

За обставин, передбачених у п.п. 2-5 п. 3 Порядку, також подаються копії:

 1. заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 2. витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
 3. висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у п.п. 2 п. 3 Порядку).

Якщо дитина зазнала психологічного насильства
додатково подаються:

 1. висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
 2. копія посвідчення з написом "Посвідчення члена сім’ї загиблого", якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
 3. копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.

У разі відсутності документів

У разі відсутності документів, зазначених в аб. 2-5 п. 6 Порядку, Мінсоцполітики не пізніше ніж через п’ять робочих днів із дати надходження письмового запиту від законного представника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або керівника служби у справах дітей надає про таку дитину інформацію, що міститься в банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу та їх оскарження

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування на підставі документів, зазначених у п. 6 Порядку, протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу.

У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата її народження, адреса місця її проживання (перебування), обставини, визначені у п. 3 Порядку, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, документи, які підтверджують такі обставини.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається у разі відсутності одного з документів (крім випадку, визначеного у п. 8 Порядку), та може бути оскаржене в суді.

Інформація про дитину, якій надано статус, вноситься до банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Підставами для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є:

 1. закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю події кримінального правопорушення щодо дитини або відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення щодо дитини;
 2. встановлення недостовірних відомостей у поданих документах або непідтвердження обставин, передбачених у п.п. 1-5 п. 3 Порядку, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за заявою про вчинення злочину щодо дитини або судового розгляду.

Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора