Косівська районна державна адміністрація
Івано-Франківська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ – ПІДТРИМКА ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ: РОЗДІЛ 1: ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ – ОСОБЛИВА ФОРМА ТУРБОТИ ПРО ДІТЕЙ…

Дата: 28.02.2023 11:12
Кількість переглядів: 298


Опіка, піклування над дітьми – це сімейна форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в родинних відносинах із цими дітьми з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ОПІКА, ПІКЛУВАННЯ?

Опіка чи піклування над дитиною встановлюється лише після того, як дитина отримає статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

ОПІКА встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, а ПІКЛУВАННЯ - над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ ЧИ ПІКЛУВАННЯ:

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, звертається із заявою до СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ за місцем свого проживання та подає такі документи:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);

3) копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

4) довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

5) копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

6) висновок про стан здоров’я, складений за встановленою формою (подається кожним із подружжя);

7) довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника (подається кожним із подружжя);

- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

9) довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

10) письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати;

11) довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (для осіб, які не є родичами дитини);

12) згоду другого з подружжя, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально (якщо особа, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, перебуває в шлюбі).

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), дані документа, що посвідчує особу, номер телефону та адреса електронної пошти.

СТРОК ДІЇ ДОКУМЕНТІВ становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом на порталі «Дія» –

https://diia.gov.ua/.../opika-pikluvannya-nad-ditinoyu...

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ за місцем проживання особи, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням результатів навчання у центрі соціальних служб:

- приймає документи; реєструє осіб у журналі обліку потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; вносить відомості про осіб до єдиного банку даних;

- протягом 10 днів після отримання заяви складає акт обстеження житлово-побутових умов, який додається до документів;

- готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

ПІД ЧАС ДІЇ на території України надзвичайного або воєнного стану проходження особами, які перебувають у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещеними батьками), в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, під опіку, піклування, курсу навчання з виховання таких дітей у центрі соціальних служб НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ. Питання влаштування дітей в цьому випадку НЕ ВИНОСИТЬСЯ на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини.

При призначенні дитині опікуна або піклувальника ОРГАНОМ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ ВРАХОВУЮТЬСЯ особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Під час визначення форми влаштування в інтересах дитини МАЮТЬ БУТИ ВРАХОВАНІ обставини, за яких дитина втратила батьківське піклування, її життєвий шлях, родинні зв’язки, наявність братів і сестер, контакти із соціальним оточенням, стан здоров'я, освіта, інші потреби. Рідні брати і сестри не можуть бути роз’єднані під час влаштування.

При ВСТАНОВЛЕННІ ОПІКИ чи ПІКЛУВАННЯ враховується БАЖАННЯ дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Бесіда з дитиною проводиться працівником служби у справах дітей з урахуванням її віку, обставин, за яких вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили бажання взяти її під опіку, піклування. За результатами бесіди складається ДОВІДКА.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням виконавчого органу міської, сільської, селищної ради територіальної громади у МІСЯЧНИЙ ТЕРМІН після подання заяви та за наявності вищезазначених документів, або судом.

ЯКІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ОПІКУНОМ, ПІКЛУВАЛЬНИКОМ?

ОПІКУН, ПІКЛУВАЛЬНИК МАЄ ПРАВО: самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування; вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; давати згоду на усиновлення підопічного; самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного; представляти інтереси підопічного в установах, організаціях і закладах.

ОПІКУН, ПІКЛУВАЛЬНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування; створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного; щороку з моменту призначення подавати службі у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) висновок про стан здоров’я опікуна, піклувальника.

Опікун, піклувальник повинен раз на рік ЗДІЙСНЮВАТИ власне повне МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ та двічі на рік обстеження підопічних.

КОНТРОЛЬ за умовами утримання, виховання, навчання дитини, над якою встановлено опіку або піклування, дотриманням прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та цільовим використанням державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування здійснює служба у справах дітей.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ:

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, і призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців до досягнення дитиною 18-річного віку включно. Надається в розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку; на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування - 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ДОПОМОГИ становить:

на дітей віком до 6 років – з 01.01.2023 року – 5680,00 грн.; на дітей віком від 6 до 18 років – з 01.01.2023 року – 7082,50 грн.; на дітей з інвалідністю до 6 років – з 01.01.2023 року – 7952,00 грн.; на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років – з 01.01.2023 – 9915,50 грн.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора