Косівська районна державна адміністрація
Івано-Франківська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ – ПІДТРИМКА ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ: РОЗДІЛ 3: ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ- ОДНА ВЕЛИКА ТА ДРУЖНЯ РОДИНА…

Дата: 03.03.2023 11:26
Кількість переглядів: 474

Фото без опису
Метою створення дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

БАТЬКИ-ВИХОВАТЕЛІ - особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - вихованці).

ВИХОВАНЦІ проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи у разі продовження навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у цьому дитячому будинку сімейного типу до закінчення відповідних закладів освіти.

ОСОБИ З ЧИСЛА дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким встановлено інвалідність, за їх вибором можуть продовжити проживати і виховуватися у дитячому будинку сімейного типу до досягнення ними 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування до дитячого будинку сімейного типу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

ХТО МАЄ ПРАВО БУТИ БАТЬКАМИ-ВИХОВАТЕЛЯМИ?

Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, за винятком:

- осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

- осіб, позбавлених батьківських прав;

- осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини;

- осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

- осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

- осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

- осіб, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;

- осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

- осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

- осіб, які не пройшли курс навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- осіб, інтереси яких суперечать інтересам дитини, у тому числі - осіб, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення дитячого будинку сімейного типу, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

НЕ МОЖУТЬ БУТИ батьками-вихователями особи, з якими проживають члени сім'ї (у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ:

Кандидати у батьки-вихователі подають до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, такі документи:

- заяву кандидатів у батьки-вихователі про утворення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

- копію документа, що посвідчує особу;

- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або інформація про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) (за наявності);

- копію документа, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік.

- довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи (для кандидатів у батьки-вихователі та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);

- копію свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- висновок про стан здоров’я заявника за встановленою формою - для заявників та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі;

- довідку про наявність або відсутність судимості, видану територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника (для кожного заявника та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);

- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для осіб, які бажають утворити на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, - документ, що підтверджує право власності).

- документ, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) заявника та членів його сім’ї, які проживають з ним на спільній житловій площі;

- довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає утворити на власній житловій площі дитячий будинок сімейного типу, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), підпису посадової особи та дати.

ЗАЯВУ може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Батьки-вихователі: реєстрація кандидатом на порталі «Дія» –

https://diia.gov.ua/.../prijomni-batki-batki-vihovateli...

БАТЬКИ-ВИХОВАТЕЛІ в обов’язковому порядку ПРОХОДЯТЬ НАВЧАННЯ з метою підвищення свого виховного потенціалу (один раз на два роки), проведення якого забезпечує обласний центр соціальних служб за програмою, затвердженою наказом Мінсоцполітики.

Батьки-вихователі НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток вихованців.

Батьки-вихователі Є ЗАКОННИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ вихованців і захисниками їх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень.

Батьки-вихователі ЗОБОВ’ЯЗАНІ сприяти забезпеченню пріоритетного права вихованців на усиновлення. Створення батьками-вихователями перешкод у забезпеченні такого права вихованців Є ПІДСТАВОЮ для перегляду рішення про подальше функціонування дитячого будинку сімейного типу.

СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ:

РІШЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ та забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу приймається районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської ради на підставі заяви подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що виявили бажання створити такий будинок та поданого службою у справах дітей відповідного висновку про наявність умов для його створення з урахуванням рекомендації центру соціальних служб за результатами проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ обов’язково інформує таких осіб про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та для спільного проживання.

НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, УКЛАДАЄТЬСЯ ДОГОВІР за встановленою формою.

НАДАННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ ЖИТЛА:

Орган, який прийняв рішення, ПОЗАЧЕРГОВО НАДАЄ батькам-вихователям обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством.

Для забезпечення належних санітарно-гігієнічних і побутових умов проживання, виховання, навчання та розвитку дітей ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ на момент його передачі в користування ПОВИННЕ БУТИ ОБЛАДНАНЕ необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку. ОБЛАДНАННЯ житлового приміщення забезпечується органом, який прийняв рішення, з урахуванням кількості влаштованих дітей, їх індивідуальних потреб, віку, статі, стану здоров’я.

Дитячий будинок сімейного типу може бути утворений на власній житловій площі кандидатів у батьки-вихователі або орендованій житловій площі (за умови укладення договору оренди не менше ніж на п’ять років та нотаріального посвідчення такого договору) за наявності відповідних санітарно-гігієнічних і побутових умов (необхідної житлової площі, житлового приміщення у належному стані (в тому числі санітарному), необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку, умов для проживання, виховання та розвитку дитини).

ПЕРЕЛІК необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів тривалого вжитку визначається органом, який прийняв рішення, з урахуванням пропозицій батьків-вихователів. Користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими приміщеннями.

У РАЗІ ЗМЕНШЕННЯ кількості вихованців внаслідок вибуття їх за віком або з інших причин за згодою сторін договору вирішується питання про поповнення дитячого будинку сімейного типу вихованцями, або переведення його в статус прийомної сім'ї.

РІШЕННЯ ПРО ПОПОВНЕННЯ дитячого будинку сімейного типу вихованцями приймається на підставі заяви батьків-вихователів за наявності висновків служби у справах дітей, центру соціальних служб або соціального працівника або фахівця із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, про доцільність влаштування дітей на виховання та спільне проживання у сім’ю.

КОНТРОЛЬ ЗА УМОВАМИ ПРОЖИВАННЯ ВИХОВАНЦІВ:

Контроль за утримання, виховання, навчання вихованців ЗДІЙСНЮЄ служба у справах дітей районної держадміністрації, виконавчого органу міської ради за місцем проживання сім’ї шляхом її відвідування. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком. Відвідування повинні проводитись НЕ РІДШЕ ніж один раз на рік, крім першого відвідування, яке проводиться через три місяці після влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу.

РАЗ НА РІК служба у справах дітей за місцем проживання сім’ї СКЛАДАЄ ЗВІТ про стан виховання, утримання і розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу на основі інформації, що надається центром соціальних служб, іншими установами або закладами надання соціальних послуг чи соціальним працівником або фахівцем із соціальної роботи, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, адміністрацією закладу дошкільної освіти або закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, де навчається дитина, лікарем загальної практики - сімейним лікарем, лікарем-педіатром і дільничним офіцером місцевої поліцейської дільниці. Батьки-вихователі обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах дітей.

ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ ДО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ:

До дитячого будинку сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які:

- перебувають між собою в родинних стосунках, за винятком випадків, коли за медичними показаннями або з інших причин їх не можна виховувати разом;

- перебувають на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

- перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Дітей із числа внутрішньо переміщених осіб за відсутності документів влаштовують до дитячого будинку сімейного типу на підставі витягу з обліково-статистичної картки дитини.

Зазначений витяг подається обласною службою у справах дітей, в якій дитина перебувала на первинному обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, або Нацсоцслужбою на письмовий запит відповідної служби у справах дітей.

ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ у дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей за умови, що на час досягнення обома батьками-вихователями пенсійного віку всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу.

У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Для влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу НЕОБХІДНА ЗГОДА ДИТИНИ, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

За вихованцями ЗБЕРІГАЮТЬСЯ раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, аліменти чи інші види державної допомоги, переходять у розпорядження батьків-вихователів і витрачаються на утримання вихованців.

Період, протягом якого особи вважалися батьками-вихователями у дитячому будинку сімейного типу, ЗАРАХОВУЄТЬСЯ до їх загального трудового стажу.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ:

Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку. У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця.

Кошти, що виділяються на утримання дітей в дитячому будинку сімейного типу, перераховуються на особистий рахунок одного з батьків - вихователів, відкритий в установі банку за місцем проживання дитячого будинку сімейного типу та використовується за цільовим призначенням на утримання, навчання та розвиток дітей.

За згодою сторін договору дитячому будинку сімейного типу може надаватися у користування земельна ділянка для ведення садівництва та городництва поблизу місця його знаходження, а також транспортний засіб.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку забезпечують оздоровлення та відпочинок вихованців. Вихованці, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до санаторіїв.

Інші питання матеріального та фінансового забезпечення дитячого будинку сімейного типу (проведення у разі потреби поточного або капітального ремонту житла тощо) вирішуються органом, який прийняв рішення про його створення.

Якщо Ваше серце наповнює любов до дітей та бажаєте створити дитячий будинок сімейного типу за детальнішою інформацією звертайтеся до служби у справах дітей ІКосівської РДА.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора