Косівська районна державна адміністрація
Івано-Франківська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 04.03.2024 13:24
Кількість переглядів: 122

Фото без опису
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА" 00135390

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 04053, місто Київ, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Оброблення та видалення відходів (операції D1, D9; відходи: 01 05 04 Прісноводні бурові розчини та відходи; 01 05 07 Бурові розчини та відходи, що містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06; 01 05 08 Бурові шлами та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06; 01 05 99 Інші відходи цієї підгрупи) під час спорудження свердловин 100,        102 Микуличинського родовища. Планованою діяльністю

передбачається споруджування свердловин №100, 102 Микуличинського родовища з метою розкриття продуктивних горизонтів.

Технічна альтернатива 1.

Свердловини проектуються похилоспрямованими проектною глибиною 2700 м по вертикальному стовбуру свердловини. Буріння та випробовування свердловин буде вестись буровою установкою типу Уралмаш 3Д на дизельному приводі, живлення для власних потреб здійснюється від дизельгенератора 500 кВт. Амбарний спосіб оброблення та видалення відходів

буріння.

Технічна альтернатива 2.

Буріння та випробовування свердловин буде вестись буровою установкою на електричному приводі, живлення для власних потреб здійснюється від ЛЕП. Безамбарний спосіб оброблення та видалення відходів буріння.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Івано-Франківська обл. Косівський р-н Вижній Березів

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Івано-Франківська обл. Косівський р-н Вижній Березів .

Майданчики під споруджування свердловин №100, 102 Микуличин розташовані в межах ліцензійної ділянки Микуличинського родовища поза межами населених пунктів. Координати устя свердловин: 100-Микуличин - 48°23'3.3769" пн.ш.; 24°43'35.9170" сх.д. 102 - Микуличин - 48°23'2.73" пн.ш.; 24°43'36.15" сх.д. (Пупково, 1942).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Івано-Франківська обл. Косівський р-н Вижній Березів .

Розташування усть свердловин обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами. Територіальна альтернатива 2 не розглядається

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація планованої діяльності дасть можливість зміцнення паливно-енергетичної бази України, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, збільшення надходжень грошових коштів до бюджетів різних рівнів, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм. В економічному відношенні район, переважно, нафтогазовидобувний.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Оброблення та видалення відходів здійснюється у 3-х шламових амбарах та амбарі освоєння для кожної з свердловин. Бурові відходи не є небезпечними і підлягають видаленню безпосередньо на майданчику будівництва в шламових амбарах. Для нейтралізації бурового шламу (видаленої породи) та відпрацьованої промивальної рідини в шламові амбари вводять композицію, в яку входять фосфогіпс, солома і органічні добрива. Композицію готують поблизу амбарів, перемішують з відходами або вносять періодично в шламові амбари по мірі їх заповнення.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

 • дотримання об'ємів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів; - дотримання законодавства у сфері управління відходами; - дотримання дозволених рівнів шуму; - допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здоров'я населення; - проведення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок. - передбачити заходи, спрямовані на вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повну їх ліквідацію.

щодо технічної альтернативи 2.

 • дотримання об'ємів дозволених викидів в атмосферне повітря віл стаціонарних джерел викидів; - дотримання законодавства у сфері управління відходами; - дотримання дозволених рівнів шуму; - допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здоров'я населення; - проведення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок. - передбачити заходи, спрямовані на вловлювання, утилізацію, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повну їх ліквідацію.

щодо територіальної альтернативи 1.

 • дотримання розмірів встановленої санітарно-захисної зони; - дотримання меж відведеної земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2.

територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчику спорудження свердловин, зняття родючого шару ґрунту. Проведення рекультивації після завершення бурових робіт.

щодо технічної альтернативи 2.

Проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчику спорудження свердловин, зняття родючого шару ґрунту. Проведення рекультивації після завершення бурових робіт.

щодо територіальної альтернативи 1.

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

1) Вплив на клімат та мікроклімат - незначні викиди парникових газів. 2) Вплив на геологічне середовище - порушення рельєфу. Вплив на літосферу за рахунок буріння свердловини і видалення гірських порід. 3) Вплив на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив. 4) Вплив на підземні води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій. 5) Вплив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій. 6) Вплив на ґрунти - механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій; 7) Вплив на рослинний світ - можливе порушення трав'яного покриву. 8) Вплив на фауну - опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

щодо технічної альтернативи 2.

1) Вплив на клімат та мікроклімат - незначні викиди парникових газів. 2) Вплив на геологічне середовище - порушення рельєфу. Вплив на літосферу за рахунок буріння свердловини і видалення гірських порід. 3) Вплив на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив. 4) Вплив на підземні води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій. 5) Вплив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій. 6) Вплив на ґрунти - механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій; 7) Вплив на рослинний світ - можливе порушення трав'яного покриву. 8) Вплив на фауну - опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

щодо територіальної альтернативи 1.

1) Вплив на клімат та мікроклімат - незначні викиди парникових газів. 2) Вплив на геологічне середовище - порушення рельєфу. Вплив на літосферу за рахунок буріння свердловини і видалення гірських порід. 3) Вплив на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин, шумовий вплив. 4) Вплив на підземні води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій. 5) Вплив на поверхневі води - можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій. 6) Вплив на ґрунти - механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій; 7) Вплив на рослинний світ - можливе порушення трав'яного покриву. 8) Вплив на фауну - опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

щодо територіальної альтернативи 2.

територіальна альтернатива 2 не розглядається

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

11 Інші види діяльності Інші види діяльності: постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше; шламонакопичувачі, хвостосховища; складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг; об'єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу; установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік; виробництво і переробка виробів на основі еластомерів; споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону; видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду; генетично- інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі); інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля; виробництво мікробіологічної продукції; виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних

речовин;

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту оцінки впливу на довкілля встановлений статтею 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітряне, водне, геологічне середовище та ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище. Розробити заходи з мінімізації негативних впливів на довкілля, попередити виникнення аварійних та надзвичайних ситуації.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Міндовкілля України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації , 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Української Перемоги, 23 а, main@eco.if.qov.ua, (0342) 52-61-50. Пліхтяк А.Д.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№ 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора